3

Mikä on opettajan digiaineisto?

Tämä ohje koskee digikirja 1.0 -version kanssa käytettävää opettajan digiaineistoa, ohjeet digikirja 2.0 käyttöön löydät Kampus -ohjeista.
Digikirja 1.0 on käytössä pääasiassa ammatillisessa opetuksessa. Lisäksi yläkoulun matematiikan Kuutio-sarja ja enemmistö lukion LOPS16 digikirjoista ovat 1.0 formaattia.

Opettajan digiaineisto on digikirja 1.0 -versioin käyttäjien opettajalle tarkoitettu materiaali, josta kirjan aukeamaa on helppo näyttää opiskelijoille tunnin tukena.

Kampukseen siirryttäessä opettajan digiaineiston ja oppilaan näytekirjan käyttöä helpotetaan opettajalle. Jatkossa opettaja löytää digiaineistossa olevat opettajan materiaalit oppilaan näytekirjasta, jolloin opettajan ei tarvitse liikkua kahden eri tuotteen välillä. Opettaja näkee nyt kerralla sekä miltä sisältö oppilaalle näyttää, että voi hyödyntää opettajalle suunnattuja lisäsisältöjä

Myös oppilaan kirjan jakaminen opettajalle helpottuu, kun opettaja käyttää vain yhtä tuotetta.

Löydät opettajan digiaineiston Kampuksessa oppilaan digikirjan sisältä. Avaa haluamasi luku digikirjasta ja napauta tähtipainiketta. Tähtipainike ja sen takana olevat materiaalit näkyvät ainoastaan opettajalle.

Useimmissa aineistoissa sivujen tärkeimmät osuudet saadaan napauttamalla suurennettua ruudulle helpommin valkokankaalta tai näytöltä näytettäviksi. Lisämateriaaleista löytyy muokattavia tuntimuistiinpanoja, jaettavia monisteita ja joistain jopa valmiita Abitti-kokeita.