3

Digitaalisuus opiskelussa

Selkeät digiharjoitukset mukautuvat oppilaan omaan tasoon

Yläkoulun digiharjoitukset tukevat oppilaiden harjoittelua entistä paremmin helppokäyttöisyyden, selkeyden ja adaptiivisuuden ansiosta.

Helppokäyttöisyys etusijalla

Digiharjoitusten suunnittelutyössä on panostettu selkeään käyttäjäkokemukseen. Kun digiharjoitusten käyttö on helppoa niin oppilaalle kuin opettajalle, aikaa jää itse sisällön omaksumiselle ja oppimiselle.

Digiharjoittelu sarjojemme avulla on oppilaalle sujuvaa, sillä tutut tehtävätyypit jatkuvat samankaltaisina oppiaineesta toiseen. Myös opettajan on helppoa ohjata oppilaiden harjoittelua ryhmänä tai oppilaskohtaisesti. Digiharjoitukset tukevat näin myös oppituntien sujumista.

Oppilaan tasoon mukautuvaa harjoittelua

Opettajan työtä helpottavat jokaisesta sarjasta löytyvät adaptiiviset tehtävät. Adaptiiviset tehtävät ovat oppilaan osaamiseen mukautuva tehtäväsarja, joka tarjoaa oppilaalle sopivasti haastetta ja onnistumisen iloa. Tehtävät valikoituvat automaattisesti kolmelta eri tasolta sen mukaan, miten oppilas on suoriutunut edellisistä tehtävistä.

Kampus toimii digiharjoittelun tukikohtana

Erilaisia tehtävätyyppejä on yhteensä 14. Digiharjoitukset mukailevat tekstikirjan ja digitekstien lukuja. Harjoitusten vaikeustaso on merkitty tehtäviin tähdillä.

Kampuksen jatkuvan arvioinnin työkalusta, Ohjaamosta, voi seurata oppilaiden tehtäväsuorituksia reaaliaikaisesti. Digiharjoitusten tehtävälaskurin avulla opettaja voi helposti tarkastella yhdessä näkymässä, kuinka monta tehtävää kukin oppilas on kaikista tehtävistä suorittanut ja kuinka monta pistettä niistä on kertynyt. Oppilas vastaavasti näkee kokonaissuorituksensa omasta näkymästään.

Tehtävien ohjeistus johdonmukaista

Harjoitusten teko on ohjeistettu siten, että oppilas saa jo otsikon perusteella selkeän kuvan siitä, mitä tehtävässä on tarkoitus tehdä. Ohjeistus on johdonmukainen kaikissa digiharjoituksissa. Harjoituksissa on myös huomioitu käytettävyys mobiililaitteilla.

Tiesitkö, että voit hyödyntää tehtävänantoja myös tunti- tai kotitehtävinä yhdelle tai kaikille oppilaille? Tehtävänannot-toiminnon kautta voit määritellä tehtäväkokonaisuudelle aikataulun, ohjeet ja sisällöt. Voit jakaa tehtävänannon koko ryhmälle tai valituille oppilaille. Voit myös kopioida tai jakaa saman tehtäväannon useampaan ryhmään tai opettajakollegalle.

Kampuksessa on nyt mahdollista myös yhteis- tai rinnakkaisopettajuus. Voit suunnitella opetusta yhdessä kollegan kanssa ja jakaa materiaaleja helposti sijaiselle. Muut opettajat saavat ryhmääsi samat oikeudet liittymällä sinne Kampuksen etusivulta ryhmän avaimella.

Muistathan Kampuksen käännöstyökalun?

Helppokäyttöinen käännöstyökalu tuo vieraskieliselle oppilaalle nopean avun vaikeiden tekstikohtien ymmärtämiseen. Käännöstyökalu helpottaa myös opettajan työtä, koska oppilas voi sen avulla aiempaa itsenäisemmin selvittää epäselviä termejä.

Kampuksen käännöstyökalun avulla oppilaat voivat hyödyntää omaa äidinkieltään aiempaa paremmin opiskeluissaan. Käännöstyökalu kääntää oppimateriaalin tekstin muutamalla hiiren napautuksella valitulle kielelle. Tällä hetkellä valittavana on yhteensä 27 kieltä.


Digi mikä?

  • Digikirja sisältää sekä tekstit ja harjoitukset.
  • Digitekstit ovat tekstikirja digitaalisessa muodossa.
  • Digiharjoitukset ovat harjoituskirja digitaalisessa muodossa.

Tutustu digiharjoitusten demoihin Kampuksen Näyteaineistot-välilehdellä.

Avainsanat: Yläkoulu digiharjoitus
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Digitaalisuus opiskelussa

Tehtävien vaikeustason tähtimerkinnät auttavat löytämään sopivan haastavia harjoituksia

Digitaalisuus opiskelussa

Kokeile yläkoulun digitaalisten aineistojen demoja

Ajankohtaista

Reaaliaineiden materiaalit uudistuvat opettajien palautteen perusteella – tukea kielen haltuunottoon ja yksilölliseen oppimiseen