3

Välkky

Välkky on äidinkielen ja kirjallisuuden sarja, joka keskittyy kirjoitustaitoon ja korostaa vuorovaikutustaitoja

Sarjan esittely

Välkky-sarja tarjoaa oivaltamisen iloa ja yhdessä oppimista

Välkky auttaa oppilasta kehittymään kirjoittajana ja monipuolistamaan sanavarastoaan. Tätä tukevat kirjoitus- ja sanastoharjoitukset, jotka kulkevat mukana läpi koko Välkky-sarjan. Sarjan suunnittelun tärkeimpänä tavoitteena on ollut oppilas, joka ymmärtää kielen vivahteita ja osaa käyttää sitä tilanteen ja tarkoituksen mukaan. Toiminnalliset työtavat tempaavat mukaansa. Selkeä rakenne ja jäsennys helpottavat opetuksen ja yhteistyön suunnittelua. Opettajan työn tukemiseksi sarjassa on runsaat eriyttämisen materiaalit sekä suomi toisena kielenä -kirjat.

Välkky -sarjan vahvuudet

  • Sarja kehittää kirjoitustaitoa ja korostaa vuorovaikutustaitoja. 
  • Runsaat toiminnalliset tehtävät auttavat oppimisessa. 
  • Kieltä lähestytään funktionaalisesta näkökulmasta: kielitieto otetaan heti käyttöön omiin teksteihin. 
  • Kirjat mukautuvat opettajan opetustapaan: niissä ei ole kehyskertomusta, ja jaksojen järjestystä voi vaihtaa. Jaksoja voi myös hyödyntää osittain. 
  • Eriyttäminen on rakennettu huolellisesti kaikkiin tuotteisiin.

Tekijät

Anu Haviala, Merja Kalm, Minna Katajamäki, Marjo Siter ja Mari Vepsäläinen

Kuvitus: Marjo Nygård, Pekka Rahkonen ja Anni Mikola.

Luokanopettajat kertovat kokemuksistaan

 

Painetut materiaalit

Välkky-sarjan painettuihin materiaaleihin kuuluvat oppikirjan ja harjoituskirjan lisäksi harjoituskirjan ratkaisut, alaspäin eriyttävä harjoituskirja, suomi toisena kielenä -harjoituskirja ja kirjoitusvihko. E- ja S2-harjoituskirjat etenevät aukeamittain samaan tahtiin harjoituskirjan kanssa. Arttu-sovelluksen avulla voi kuunnella oppikirjan kaunokirjalliset tekstit ja katsoa videot. Lisäksi opettajan työn tukena on opettajan opas ja arviointimateriaali.

Digitaaliset materiaalit

Välkky-sarjan digitaalisiin materiaaleihin kuuluvat Bingel-tehtävät, digiopetusmateriaali ja muokattavat kokeet. Lisäksi opettajan aineistoon kuuluvat opettajan opas sekä harjoituskirjojen ratkaisut.

Opettajan digiopetusmateriaalin äänien, kuvien, videoiden ja draamaharjoitusten avulla oppilaita motivoidaan ja johdatetaan tunnin keskeisiin sisältöihin.

Muokattavat kokeet on digitaalinen materiaali, jossa oletusvaihtoehtoina ovat helpotettu, perustason ja vaativampi koe. Opettaja voi myös koota kokeen eritasoista tehtävistä ja luoda itse tehtäviä. Muokattavat kokeet sisältävät koko vuoden kokeet. Muokattavia kokeita voi käyttää myös jatkuvan arvioinnin apuna.

Bingel on tarinallinen oppimismaailma, jonka tehtävät perustuvat käytössä olevan oppimateriaalin sisältöihin. Bingel-tehtävät eriyttävät automaattisesti oppilaan vastausten perusteella. Niitä voi käyttää tuntiopetuksessa, tukiopetuksessa tai osana omatoimista harjoittelua.

Välkky-sarja tutuksi!

OPS ja Välkky

Opetussuunnitelman tavoitteet ja miten Välkky vastaa niihin.

Lue lisää

Kaipaatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä