3

Precis

Lukion B1-ruotsin sarja Precis puhuttelee opiskelijaa ja kannustaa kielen käyttämiseen

Kielen oppiminen on hauskaa, kun kielitaitoa pääsee käyttämään ihan oikeasti

Precis on lukion B1-ruotsin sarja, joka korostaa omakohtaisuutta, vuorovaikutusta ja viestinnällisyyttä. Tekstien aiheet kytkeytyvät opiskelijan omaan elämään. Teemoja työstetään ryhmissä ja pareittain teknologiaa ja sosiaalista mediaa hyödyntäen. Videot elävöittävät tekstejä. Opiskelija tutustuu sekä suomenruotsalaisuuteen että Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin. 

Opiskelija harjoittelee tilanteita, joihin hän voi itse joutua

Tehtävissä korostuu kommunikatiivisuus, ja opiskelija harjoittelee tilanteita, joihin hän voi itse joutua. Rakenteet opitaan tekstien yhteydessä, ja kielioppi on osa viestinnällisyyttä.

Arviointi on kannustavaa ja perustuu jatkuvaan näyttöön

Opiskelija kokoaa omaa portfoliota, jonka avulla hän näkee kielitaitonsa kehittymisen.

Digitaaliset työvälineet rikastuttavat oppituntia

Opettajan apuna ovat uusimmat digitaaliset työvälineet, jotka rikastuttavat oppitunteja. Mobiilitehtävät tarjoavat uudenlaisia keinoja sanaston harjoitteluun.

Sarja valmistaa ylioppilaskokeisiin

Sarjassa on myös huomioitu digitaaliset ylioppilaskokeet.

Sarjan tekijät

Martin Appel, Hanna Fagerholm, Katja Johansson, Olli Määttä, Sanna Pesola, Maiju Silén, Anne Steenbeck ja Tuija Tiala

Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Painetut kirjat

Sarja sisältää painetut oppikirjat moduuleihin 1–3. Painetuissa kirjoissa on sama sisältö kuin digikirjoissa. Sarjan painetut oppikirjat sisältävät tekstit, kielioppiosuudet, ääntämisohjeet, teemasanastot ja näihin liittyvät tehtävät. 

Digikirjat

Digikirjat sisältävät kaiken: tekstit, harjoitukset, sanastot ja audiovisuaalisen materiaalin. Digikirjojen tehtävistä saa välittömän palautteen, ja opinnoissa etenemistä ja osaamisen kehittymistä voi seurata Ohjaamossa. Digikirjat toimivat sekä tietokoneella että mobiililaitteilla, ja digikirjojen sisältöjä on mahdollista avata rinnakkain. 

Arttu-sovellus

Arttu-sovelluksen avulla opiskelija voi kuunnella painetun kirjan äänisisältöjä ja katsella videoita helposti mobiililaitteen avulla. Sovellus on ilmainen, eikä vaadi kirjautumista. 

Sanastot-sovellus

Sanastot-sovelluksesta löytyy kirjan kappale- ja teemasanastot, joita voi harjoitella kätevästi kääntökorttien avulla. Sovelluksessa on lisäksi aakkosellinen sanasto, josta löytyy kaikki sarjan sanalistojen sanat. 

Opettajalle

Opettajan digimateriaali 

Opettajan esitysmateriaali tarjoaa työkaluja opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Materiaalin lisätehtävät tukevat opettamista ja oppimista. Opiskelijan mp3-äänitiedostot ovat ladattavissa Kampus-palvelussa ja sisältävät kaikkien oppimateriaalien äänitiedostot. 

Ohjaamo

Ohjaamon avulla niin opettaja kuin opiskelija voi seurata opintojen etenemistä reaaliaikaisesti. Havainnolliset värikoodit osoittavat edistymisen ja tehtävistä suoriutumisen. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja tuen tarpeen kartoittamisessa. Ohjaamo sisältyy kaikkiin Precis-digikirjoihin.

Kompassi-digikokeet

Kompassi-digikokeiden avulla kokeiden tekeminen ja järjestäminen sujuu kätevästi ja tehokkaasti. Suurin osa koetehtävistä on itsestään korjautuvia, ja avoimiin kirjoitustehtäviin voi helposti lisätä omia merkintöjä ja kommentteja. Kokeita voi myös ajastaa ennakkoon.

  • Precis 5 -kirjan arviointimateriaaliin sisältyy Abitti-mallikoe.
  • Precis 6- ja Precis 7 -kirjojen arviointimateriaaleihin sisältyy Abitti-preliminäärikoe.

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk lisenssi

Lisenssiä voi käyttää joustavasti läpi lukuvuoden. Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

  • Moduulien 1—7 digikirjat
  • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk lisenssi

Kolmen kuukauden lisenssi sopii hyvin esimerkiksi yksittäisen moduulin suorittamiseen tai ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.

  • Moduulien 1—7 digikirjat
  • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »