3

Plan D lukioon

Toimiva ja innostava kokonaisuus saksan opiskeluun!

Sarjan esittely

Plan D – oppimateriaali, johon haluaa tarttua niin opiskelija kuin opettajakin!

Plan D on innostava sarja B2-saksaan yläkoulussa ja B3-saksaan lukiossa. Plan D -oppimateriaalisarjan sisällöt on jaettu vuonna 2021 käyttöön otettavien lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS 2021) B2- ja B3-kielille määriteltyjen moduulisisältöjen mukaisesti. Niistä on helppo muodostaa opintojaksoja kunkin koulutuksen järjestäjän tarpeiden mukaan. Moduulisisällöt vastaavat kielitaidon kuvaamisen taitotasoasteikon tasoja uuden LOPS 2021:n mukaisesti.

Plan D -oppimateriaalisarja tukee ajankohtaisilla sisällöillään oppimista ja rohkaisee tehtävissään käyttämään saksan kieltä LOPS 2021:n mukaisesti. Sarjan tehtävät tukevat lukiolaisen kielirepertuaarin kasvattamista ja elinikäistä kielten oppimista. Tarinan yllätykselliset käänteet ja rullaava dialogi pitävät mielenkiinnon yllä ja houkuttelevat tutustumaan saksankieliseen maailmaan. Kulttuuritietous tulee esiin kivalla tavalla nuorten näkökulmasta, ja sisällöt tukevat kieli- ja kulttuuriosaamisen vahvistamista.

LOPS 2021:n laaja-alaisen osaamisen osa-alueet – globaalisuus, kulttuurinen ymmärrys, hyvinvointi, vuorovaikutus, monitieteinen ja luova osaaminen, yhteiskunnallinen tietous, eettisyys ja ympäristöteemat – tulevat hyvin esille oppimateriaalisarjan sisällöissä.

Sarjan vahvuudet

 • Soveltuu B2- ja B3-saksaan.
 • Tarina on positiivinen ja koukuttava, ja keskipisteenä on viestinnällisyys.
 • Kielioppi on esitetty selkeästi ja tehokkaasti.
 • Opittuja asioita kerrataan.
 • Kulttuuritietous välittyy nuoren näkökulmasta.
 • Fokus on perusasioissa, ei poikkeuksissa.

Tekijät

 • Plan D 1–2: Mika Haapala, Virpi Hatakka, Mikko Kervinen, Hanna Pyykönen ja Roman Schatz
 • Plan D 3: Manuel Ackermann, Virpi Hatakka, Mikko Kervinen, Hanna Pyykönen ja Roman Schatz
 • Plan D 4: Manuel Ackermann, Virpi Hatakka, Pia Hägglund-Viljanen ja Mikko Kervinen
 • Plan D 5: Manuel Ackermann, Virpi Hatakka, Pia Hägglund-Viljanen ja Mikko Kervinen
 • Plan D 6: Manuel Ackermann, Pia Hägglund-Viljanen ja Mikko Kervinen
 • Plan D 7–8: Manuel Ackermann, Pia Hägglund-Viljanen ja Mikko Kervinen

Tutustu tekijöihin »

Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Digikirjat

Plan D -digikirjojen sisällöt on jaettu LOPS 2021:n B2- ja B3-kielille määriteltyjen moduulisisältöjen mukaisesti. Niistä on helppo muodostaa opintojaksoja kunkin koulutuksen järjestäjän tarpeiden mukaan. Digikirja sisältää tekstit, sanastot, tehtävät, teemaosiot, kielitiedon teorian ja harjoittelun sekä äänitteet ja videomateriaalit. Tehtävistä saatava välitön palaute sekä Kampuksen ohjaamoon kertyvä oppimisdata mahdollistavat tehokkaan opiskelun ja edistymisen seurannan. Näytölle voi avata samanaikaisesti useita sisältöjä, jolloin tehtävissä tarvittavat apumateriaalit ovat helposti käytettävissä. Digikirja toimii sekä tietokoneella että mobiililaitteilla.

Painetut kirjat

Plan D -sarjan painettuihin materiaaleihin kuuluvat moduulien 1–3 oppikirjat.

Arttu-sovellus, joka herättää painetun kirjan video- ja äänisisällöt  henkiin. Ne avautuvat Arttu-sovelluksessa kätevästi opiskelijan omassa mobiililaitteessa.

Sanastot-sovellus, jonka avulla voi harjoitella kirjan kuvasanastojen sanoja. Lue lisää »Opettajalle 

Opettajan digiainesto ja kokeet

Opettajan digiaineisto ja kokeet ovat väline sujuvaan ja opetusta rikastavaan tuntityöskentelyyn. Se tekee opetustilanteesta havainnollisen ja visuaalisen. Kaikki opetuksessa tarvittava materiaali löytyy samasta paikasta, ja eri elementtejä on helppo hallita tietokoneen ja projektorin tai interaktiivisen esitystaulun avulla. Oppikirjan tehtävät voi heijastaa näkyville, tehtävien ratkaisut saa esiin vaiheistetusti, ja äänitteet ja videot ovat käytettävissä digiopetusmateriaalin kautta. Rakenteiden opetusta tai kertausta helpottamaan on laadittu vaiheistettu kielioppi.

Kompassi-kokeet

Opettajan on mahdollista hankkia luokalleen täysin digitaalinen Kompassi-koetyökalu. Sen avulla kokeiden luominen ja julkaiseminen opiskelijoille sekä tulosten tarkistaminen on helppoa. Kompassi sisältää valmiita tehtäviä, joita voi hyödyntää niin jatkuvassa arvioinnissa kuin kurssikokeen laatimisessa. Siinä on myös tehtäväpohjia, joihin opettaja voi itse laatia kysymykset. Kompassin avulla opiskelijan on helppo seurata omien tavoitteiden saavuttamista ja opiskelusuoritusten kehittymistä. Kompassi valmentaa digitaalisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Ohjaamo

Ohjaamo on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja opiskelijoiden edistymisen seuraamiseen. Työkalu on suunniteltu sekä opettajien että opiskelijoiden käyttöön. Ohjaamossa havainnolliset värikoodit osoittavat yhdellä silmäyksellä, miten ryhmä edistyy: miten paljon tehtäviä opiskelijat ovat tehneet ja miten he ovat tehtävistä suoriutuneet. Opettaja voi itse määritellä haluamansa tavoitetason opiskelijoiden suorituksille. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa sekä palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk oppilaitoslisenssi

Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

 • Moduulien 1—8 digikirjat
 • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Oppilaitoslisenssi on voimassa 1.8.2023—31.7.2024.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk abilisenssi

Uuden abilisenssin ostaminen on mahdollista yksittäisen kurssin suorittamista tai ylioppilaskokeiden suorittamista varten.

 • Moduulien 1—8 digikirjat
 • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Abilisenssi on voimassa 1.8.—31.10.2023.

Tutustu verkkokaupassa »

Katso sarjan käyttäjäkoulutus


Käyttäjäkoulutuksen tallenteen löydät tästä