3

Geos

Maailma haltuun Geoksen avulla

Geos kertoo selkeästi ja innostavasti keskeisistä globaaleista ilmiöistä

 Geos-sarjan mielenkiintoiset tekstit ja havainnollinen kuvitus luovat perustan maantieteellisen ajattelun kehittymiselle. Globaali sivistys, eettiset valinnat ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat Geoksen ydintä.

Tehtävien avulla harjoitellaan keskeisiä maantieteen tietoja ja taitoja

Avoimissa tehtävissä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia aineistoja, kuten karttoja, tilastoja, kuvaajia sekä tekstejä. Monipuoliset aineistotehtävät antavat erinomaiset valmiudet ylioppilaskokeeseen ja mahdollisiin jatko-opintoihin.

Geomediaa hyödynnetään runsaasti ja monipuolisesti

Runsas geomedian hyödyntäminen erityisesti tehtävissä kehittää opiskelijoiden kriittistä monilukutaitoa. Lisäksi opettajan aineisto sisältää monipuolisia opetusvinkkejä oppimateriaalin karttojen, diagrammien, kaavakuvien ja taulukoiden hyödyntämiseen.

Tukea itsenäiseen opiskeluun

Itsetarkistuvat digitaaliset tehtävät soveltuvat hyvin itsenäiseen harjoitteluun, koska vastauksista saa palautteen välittömästi. Ilmaisen Sanastot-sovelluksen (tulossa keväällä 2024) avulla voi harjoitella kunkin moduulin käsitteitä kätevillä kääntökorteilla.

Opettajille apua oppituntien suunnitteluun

Geos-sarjaan on koottu luvuittain aiheeseen sopivia Helsingin Sanomien artikkeleita. Lisätietoa-osioihin on puolestaan koottu sivustoja, joilta löytyy lisätietoa ja -aineistoa kyseisen luvun aiheisiin liittyen. PowerPoint-tiedostojen pohjalta jokainen opettaja voi muokata itselleen sopivat tuntidiat.

Sarjan tekijät

Hannele Cantell, Heikki Jutila, Jari Kolehmainen, Sirpa Lappalainen ja Mari Sorvali.

Tutustu tekijöihin »

Miksi valita Geos?

Katso videolta, millaista palautetta Geos-sarja on saanut.

.

Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Painettu kirja

Geos-sarjaan kuuluu neljä painettua kirjaa. Jokainen kirja kattaa yhden moduulin.

Digikirja

Jokainen Geos-sarjan oppikirja on saatavilla myös digikirjana. Digikirjassa on enemmän tehtäviä kuin painetussa kirjassa. Monipuolisissa tehtävissä on mukana perustehtäviä, vaativia aineistotehtäviä ja erityisesti itsenäiseen harjoitteluun soveltuvia itsetarkistuvia tehtäviä, joista opiskelija saa välittömästi palautteen. Digikirjat sisältävät lisäksi animaatioita, videoita ja Helsingin Sanomien artikkeleita. Kaikki luvut voi kuunnella ääneen luettuina. Digikirjat toimivat hyvin myös mobiililaitteilla.

Arttu

Painetun kirjan lisämateriaalit aukeavat helposti Arttu-sovelluksen avulla opiskelijan omalla älylaitteella.

Sanastot-sovellus (tulossa keväällä 2024)

Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella kunkin moduulin käsitteitä kätevien kääntökorttien avulla. Sovelluksessa on myös aakkosellinen sanasto, josta löytyy käsitteet selityksineen.

Opettajalle

Opettajan aineisto

Opettajan aineisto sisältää monipuolisia opetusvinkkejä ja tuntimuistiinpanot. Saatavilla on myös muokattavat PowerPoint-diat. Opettajan aineisto sisältyy digikirjoihin, mutta näkyy vain opettajalle. Sarjan jokaiseen osaan on saatavilla Abitti-mallikokeet sekä Kompassi-digikokeet jotka mahdollistavat sähköisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Ohjaamo

Ohjaamo on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja opiskelijoiden edistymisen seuraamiseen. Työkalu on suunniteltu sekä opettajien että opiskelijoiden käyttöön. Kaikki opiskelijoiden digikirjassa tekemät tehtävät tallentuvat Ohjaamoon. Ohjaamossa havainnolliset värikoodit osoittavat yhdellä silmäyksellä, miten ryhmä edistyy: miten paljon tehtäviä opiskelijat ovat tehneet ja miten he ovat tehtävistä suoriutuneet. Opettaja voi itse määritellä haluamansa tavoitetason opiskelijoiden suorituksille. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa sekä palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.

Tuotteet

Geos 1

GEOS 1 Maailma muutoksessa (LOPS 2021) on lukion maantieteen ensimmäisen moduulin materiaali. GEOS 1 tarjoaa geomediataitoja kartuttavia tehtäviä sekä herättää kiinnostuksen maailman tapahtumiin.  Moduulin sisällöissä korostetaan ajankohtaisia maailman ilmiöitä, esimerkiksi ilmastonmuutosta, pakolaisuutta, kehityksen jakautumista ja muita ajankohtaisia ilmiöitä.

Geos 2

GEOS 2 Sininen planeetta (LOPS 2021) on lukion maantieteen toisen moduulin materiaali. Siinä tarkastellaan planeetta Maata ja sen luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ilma-, vesi-, kivi- ja eliökehässä. Materiaali käsittelee luonnonilmiöiden syntyä, syitä, alueellista esiintymistä ja monenlaisia vaikutuksia ihmisten elämään.

Geos 3

GEOS 3 Yhteinen maailma (LOPS 2021) on lukion maantieteen kolmannen moduulin materiaali. Siinä tarkastellaan maapallon ihmistoimintaa eri alueilla. Ihmisen elämää tutkitaan suhteessa ympäröivään luontoon. Samalla saadaan perustietoja maailman kulttuureista, väestöstä, elinkeinoista ja taloudesta.

Geos 4

GEOS 4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta  (LOPS 2021) on lukion maantieteen neljännen moduulin materiaali. Siinä perehdytään maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia ovat aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet sekä geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

Yo-kertausmoduuli

Abien kertauskurssille ja itsenäiseen kertaamiseen suunnattu Yo-kertausmateriaali valmistaa opiskelijan ylioppilaskirjoituksiin.

  • Geos Kertaus -digikirja

Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk lisenssi

Lisenssiä voi käyttää joustavasti läpi lukuvuoden. Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

  • Moduulien 1-4 & yo-kertaus digikirjat
  • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk lisenssi

Kolmen kuukauden lisenssi sopii hyvin esimerkiksi yksittäisen moduulin suorittamiseen tai ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.

  • Moduulien 1-4 & yo-kertaus digikirjat
  • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

Tutustu sarjaan syvemmin

Katso Geos- ja Bios-sarjojen esittelytilaisuus

Tästä virtuaalitilaisuuden tallenteesta pääset tutustumaan sarjoihin paremmin.

Katso virtuaalitilaisuuden tallenne tästä» 

Katso Geos-sarjan käyttäjäkoulutus

Käyttäjäkouluksessa kuulet vinkkejä Geos-sarjan käyttöön opetuksessa.

Katso koulutus tästä»

Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä