3

Geos

Maailma haltuun Geoksen avulla

Sarjan esittely

Geos kertoo selkeästi ja innostavasti keskeisistä globaaleista ilmiöistä

Uudistuneen Geos-sarjan mielenkiintoiset tekstit ja havainnollinen kuvitus luovat perustan maantieteellisen ajattelun kehittymiselle. Uuden lukion opetussuunnitelman mukaisessa Geos-sarjassa on kiinnitetty erityistä huomiota ulkoasun selkeyteen: keskeisin opiskeltava asia erottuu aiempaa paremmin syventävästä materiaalista, kuten alueellisista esimerkeistä. Sarjan tehtävät harjoittavat monipuolisesti maantieteen tietoja ja taitoja ja antavat opiskelijalle hyvät valmiudet maantieteen ylioppilaskirjoituksiin sekä jatko-opintoihin. Itsetarkistuvat digitaaliset tehtävät soveltuvat hyvin itsenäiseen harjoitteluun, koska vastauksesta saa palautteen välittömästi.

Laaja-alainen osaaminen ja monipuolinen arviointi haltuun Geoksella

Uuden opetussuunnitelman korostamat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet toteutuvat sarjassa kattavasti ja luonnollisesti. Globaali sivistys, eettiset valinnat ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat Geoksen ydintä. Runsas geomedian hyödyntäminen erityisesti tehtävissä kehittää opiskelijoiden kriittistä monilukutaitoa. Opettajan aineisto tarjoaa konkreettista apua monipuolisen ja jatkuvan arvioinnin toteutukseen.

Sarjan vahvuudet

 • Ulkoasu ja tekstit ovat selkeitä.
 • Tehtävien avulla voi harjoitella keskeisiä maantieteen tietoja ja taitoja monipuolisesti.
 • Runsas ja monipuolinen geomedia tukee oppimista ja kehittää kriittistä monilukutaitoa.
 • Jokaisen kirjan lopusta löytyvät kartat sekä kattava käsitehakemisto, joka sisältää käsitteiden selitykset ja englanninkieliset käännökset.
 • Itsetarkistuvat digitaaliset tehtävät mahdollistavat itsenäisen harjoittelun.
 • Opettajan aineisto tarjoaa tukea arviointiin ja oppituntien suunnitteluun.

Tekijät

Hannele Cantell, Heikki Jutila, Jari Kolehmainen, Sirpa Lappalainen ja Mari Sorvali
Tutustu tekijäryhmään »

Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Painettu kirja

Geos-sarjaan kuuluu neljä painettua kirjaa. Jokainen kirja kattaa yhden moduulin.

Digikirja

Jokainen Geos-sarjan oppikirja on saatavilla myös digikirjana. Digikirjassa on enemmän tehtäviä kuin painetussa kirjassa. Monipuolisissa tehtävissä on mukana perustehtäviä, vaativia aineistotehtäviä ja erityisesti itsenäiseen harjoitteluun soveltuvia itsetarkistuvia tehtäviä, joista opiskelija saa välittömästi palautteen. Digikirjat sisältävät lisäksi animaatioita, videoita ja Helsingin Sanomien artikkeleita. Kaikki luvut voi kuunnella ääneen luettuina. Digikirjat toimivat hyvin myös mobiililaitteilla.

Arttu

Painetun kirjan lisämateriaalit aukeavat helposti Arttu-sovelluksen avulla opiskelijan omalla älylaitteella.

Opettajalle

Opettajan aineisto

Opettajan aineisto sisältää monipuolisia opetusvinkkejä ja tuntimuistiinpanot. Saatavilla on myös muokattavat PowerPoint-diat. Opettajan aineisto sisältyy digikirjoihin, mutta näkyy vain opettajalle. Sarjan jokaiseen osaan on saatavilla Abitti-mallikokeet sekä Kompassi-digikokeet jotka mahdollistavat sähköisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Ohjaamo

Ohjaamo on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja opiskelijoiden edistymisen seuraamiseen. Työkalu on suunniteltu sekä opettajien että opiskelijoiden käyttöön. Kaikki opiskelijoiden digikirjassa tekemät tehtävät tallentuvat Ohjaamoon. Ohjaamossa havainnolliset värikoodit osoittavat yhdellä silmäyksellä, miten ryhmä edistyy: miten paljon tehtäviä opiskelijat ovat tehneet ja miten he ovat tehtävistä suoriutuneet. Opettaja voi itse määritellä haluamansa tavoitetason opiskelijoiden suorituksille. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa sekä palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.

Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk oppilaitoslisenssi

Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

 • Moduulien 1-4 & yo-kertaus digikirjat
 • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Oppilaitoslisenssi on voimassa 1.8.2023—31.7.2024.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk abilisenssi

Uuden abilisenssin ostaminen on mahdollista yksittäisen kurssin suorittamista tai ylioppilaskokeisiin valmistautumista varten.

 • Moduulien 1-4 & yo-kertaus digikirjat
 • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Abilisenssi on voimassa 1.8.—31.10.2023.

Tutustu verkkokaupassa »

Tuotteet

Geos 1

GEOS 1 Maailma muutoksessa (LOPS 2021) on lukion maantieteen ensimmäisen moduulin materiaali. GEOS 1 tarjoaa geomediataitoja kartuttavia tehtäviä sekä herättää kiinnostuksen maailman tapahtumiin.  Moduulin sisällöissä korostetaan ajankohtaisia maailman ilmiöitä, esimerkiksi ilmastonmuutosta, pakolaisuutta, kehityksen jakautumista ja muita ajankohtaisia ilmiöitä.

Geos 2

GEOS 2 Sininen planeetta (LOPS 2021) on lukion maantieteen toisen moduulin materiaali. Siinä tarkastellaan planeetta Maata ja sen luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ilma-, vesi-, kivi- ja eliökehässä. Materiaali käsittelee luonnonilmiöiden syntyä, syitä, alueellista esiintymistä ja monenlaisia vaikutuksia ihmisten elämään.

Geos 3

GEOS 3 Yhteinen maailma (LOPS 2021) on lukion maantieteen kolmannen moduulin materiaali. Siinä tarkastellaan maapallon ihmistoimintaa eri alueilla. Ihmisen elämää tutkitaan suhteessa ympäröivään luontoon. Samalla saadaan perustietoja maailman kulttuureista, väestöstä, elinkeinoista ja taloudesta.

Geos 4

GEOS 4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta  (LOPS 2021) on lukion maantieteen neljännen moduulin materiaali. Siinä perehdytään maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia ovat aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet sekä geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

Yo-kertausmoduuli

Abien kertauskurssille ja itsenäiseen kertaamiseen suunnattu Yo-kertausmateriaali valmistaa opiskelijan ylioppilaskirjoituksiin.

 • Julkaistu

Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

Tutustu sarjaan syvemmin

Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä