3

Escalier lukioon

Escalier rakentaa portaat kiehtovaan ranskan kieleen ja kulttuuriin!

Le Nouvel Escalier johdattaa ranskan kieleen

Escalier-sarja on tarkoitettu ranskan oppimateriaaliksi lukion B2/B3-oppimäärään. LOPS21:stä varten uudistetun sarjan painopiste on arkikielen tilanteissa ja sanastossa. Escalier ohjaa käyttämään kieltä luontevasti jokapäiväisessä elämässä. Escalier-sarjaa on uudistettu tekemällä siitä entistäkin toimivampi. Kirjasarjan selkeys on säilynyt ennallaan, mutta Escalier 1- ja 2 -oppimateriaalien ainesta on karsittu, mikä auttaa keskittymään olennaiseen. Oppimateriaaleissa on myös uutta sisältöä ja videoita.

Sarjassa opiskellaan kielitietoisesti ja harjoitellaan laaja-alaisia taitoja

Kaikkea opiskelijan kielitaitoa hyödynnetään, ja eri kieliä vertaillaan keskenään. Opiskelijat harjoittelevat laaja-alaisia tulevaisuuden taitoja — muun muassa tiedon tuottamista sekä sen yhteisöllistä jakamista.

Kulttuuritekstit ja audiovisuaalinen sisältö motivoivat

Kulttuuri- ja maantuntemustiedot karttuvat mielenkiintoisesti ja monipuolisesti tekstien avulla. Materiaali sisältää kiinnostavia ja monipuolisia videoita sekä äänitteitä.

Suullinen ilmaisutaito vahvistuu

Ääntämistä harjoitellaan runsaasti ja johdonmukaisesti läpi koko sarjan.

Selkeä ja kattava kieliopin teoria.

Kielioppi on integroitu kappaleisiin olennaiseen keskittyen ja esimerkkien avulla.

Sarjan tekijät

Escalier 1: Jonina Altschuler, Fred Dervin, Markku Granath, Katja Kemppainen, Katariina Laine, Nabil Mokhtari, Riikka Penttilä, Suvi Punkkinen ja Tytti Tenhunen

Escalier 2: Jonina Altschuler, Fred Dervin, Markku Granath, Katja Kemppainen, Katariina Laine, Riikka Penttilä, Suvi Punkkinen ja Tytti Tenhunen

Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Painetut oppikirjat 
Escalier-sarjaan kuuluvat painetut Escalier 1- ja 2- Textes & Grammaire -oppikirjat täydentävät digitaalista materiaalia. Sarjan tekstikirjat sisältävät aihepiiriin virittäytymisen, tekstit, sanastot ja rakenneteorian. Kirjoissa on mukana myös aakkosellinen sanasto. Escalier-sarjan osiin 3 ja 4 ei ole saatavilla painettuja oppikirjoja. 
 
Digikirja 
Digikirja on tehokas työkalu ranskan opiskeluun, sillä digikirjassa on kaikki, mitä opiskeltavien aihepiirien sisäistämiseen tarvitsee. Digikirja sisältää tekstit, sanastot, rakenteiden teorian, tehtävät, äänitteet ja videosisällöt. Tehtävistä saa välittömän palautteen, ja opinnoissa etenemistä ja osaamisen kehittymistä voi seurata Ohjaamossa. 
 
Arttu 
Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuun kirjaan liittyvät videot ja äänisisällöt suoraan mobiililaitteella ilman kirjautumista. Sovellus toimii yleisimmin käytetyissä älypuhelimissa ja tableteissa. 

Sanastot-sovellus 
Sanastot-sovelluksessa voi harjoitella kappale- ja teemasanastoja kätevien kääntökorttien avulla. Sovelluksessa on myös aakkosellinen sanasto, joka kattaa kaikki sarjan sanastoissa olevat sanat. 

Opettajalle 

Opettajan digimateriaali 
Opettajan digimateriaali tarjoaa työkaluja opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opettajalle on laadittu lisämateriaalia oppimisen tukemiseen, suullisen ilmaisutaidon harjoitteluun ja toiminnalliseen työskentelyyn. Opettajan lisämateriaalit löytyvät digikirjasta. 
 
Opettajan äänitiedostot (mp3) ovat ladattavissa Kampus-palvelussa ja sisältävät kaikkien oppimateriaalien äänitiedostot. 
 
Ohjaamo 
Ohjaamon avulla niin opettaja kuin opiskelija voi seurata opintojen etenemistä reaaliaikaisesti. Havainnolliset värikoodit osoittavat edistymisen ja tehtävistä suoriutumisen. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja tuen tarpeen kartoittamisessa. Ohjaamo sisältyy kaikkiin Escalier-digikirjoihin. 
 
Arviointi 
Escalier-sarjaan kuuluu arviointimateriaali. Arviointimateriaali on opettajan käytettävissä Abitti-kokeina ja digitaalisina kokeina. Digitaalisten kokeiden avulla kokeiden tekeminen ja järjestäminen sujuu kätevästi ja tehokkaasti. Suurin osa koetehtävistä on automaattisesti tarkistuvia, ja opettajan onhelppo tehdä merkintöjä ja kommentteja avoimiin kirjoitustehtäviin. Kokeet voi myös ajastaa ennakkoon. 

Tuotteet

Escalier 1

Le Nouvel Escalier 1 (LOPS 2021) sisältää B3-ranskan moduulien VKB31 Perustason alkeet 1 sekä VKB32 Perustason alkeet 2 sisällöt. Ensimmäisessä moduulissa opiskelijan tavoitteena on hahmottaa uuden kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa tai osaamiinsa kieliin sekä hyödyntää omaa kielellistä repertuaariaan, löytää itselleen sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä sekä hahmottaa kohdekielen asemaa maailmassa. Toisessa moduulissa harjoitellaan oman lähipiirin ja arjen kuvailua, sosiaalisia kohtaamisia arkisissa tilanteissa sekä tavanomaisissa asiointitilanteissa.

Escalier 2

Le Nouvel Escalier 2 (LOPS 2021) sisältää B3-ranskan moduulien VKB33 Perustason alkeet 3 ja VKB34 Perustaso 1 sisällöt sekä B2-ranskan moduulien VKB21 Perustason alkeet 3 ja VKB22  Perustaso 1 sisällöt. Moduuleissa harjoitellaan sosiaalisia kohtaamisia arkisissa tilanteissa sekä tavanomaisissa asiointitilanteissa. Keskeisiä sisältöjä ovat vapaa-ajan vietto, harrastukset ja koulu, lisäksi tutustutaan kohdekielen maantieteelliseen levinneisyyteen ja kohdekielen variantteihin, arjen tapoihin ja traditioihin sekä vertaillaan kulttuurieroja.

Escalier 3

Escalier 3 (LOPS 2021) sisältää B3-ranskan moduulien VKB35 Perustaso 2 sekä VKB36 Perustaso 3 sisällöt sekä B2-ranskan moduulien VKB23 Perustaso 2 ja VKB24  Perustaso 3 sisällöt. Moduuleissa keskitytään hyvinvointiin ja terveyteen sekä eri elämänvaiheisiin, lisäksi kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta, ajankohtaisia kulttuuriaiheita lisäksi mukana on opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella luovaa toimintaa.

  • Escalier 3 -digikirja


Escalier 4

Escalier 4 (LOPS 2021) sisältää B3-ranskan moduulien VKB37 Perustaso 4 sekä VKB38 Perustaso 5 sisällöt sekä B2-ranskan VKB25 perustaso 4 ja VKB25 perustaso 5 sisällöt. Moduuleissa keskitytään opiskeluun koulussa sekä mahdollisiin jatko-opintoihin, työelämään ja tulevaisuudensuunnitelmiin, käsitellään ajankohtaisia aiheita, tutustutaan kohdekielisiin medioihin ja harjoitellaan lähdekritiikkiä

  • Escalier 4 -digikirja

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

Valitse sinulle sopivin lisenssi

12 kk lisenssi

Lisenssiä voi käyttää joustavasti läpi lukuvuoden. Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

  • Moduulien 1-4 digikirjat
  • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »


.

3 kk lisenssi

Kolmen kuukauden lisenssi sopii hyvin esimerkiksi yksittäisen moduulin suorittamiseen tai ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.

  • Moduulien 1-4 digikirjat
  • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

Katso Escalier-sarjan esittelytilaisuuden tallenne

Esittelytilaisuudessa sarjan tekijät antavat vinkkejä sarjan käyttöön opetuksessa. (13.4.2021)

Katso tallenne tästä» 

Katso Escalier-sarjan käyttäjäkoulutuksen tallenne

Käyttäjäkouluksessa sarjan tekijät antavat vinkkejä sarjan käyttöön opetuksessa. (18.8.2021)

Katso tallenne tästä»