3

Elements Basics

Englannin kielen peruselementit haltuun!

Sarjan esittely

Digitaalinen oppimateriaali peruskoulun A1-englannin oppimäärän kertaamiseen

Elements on digitaalinen oppimateriaali, joka tarjoaa tehokkaan apuvälineen kerrata peruskoulun A1-englannin oppimäärää. Kirjan avulla sekä vahvistetaan osaamista että harjoitellaan lukiossa tarvittavia opiskelustrategioita. Mielenkiintoiset tekstit, videot ja kuuntelut sekä monipuoliset tehtävät innostavat ja kannustavat opiskeluun. Kattavan perusharjoittelun avulla itseluottamus ja ymmärrys omasta osaamisesta karttuu.
Digikirja soveltuu lukion lisäksi kymppiluokalle, ammatilliseen koulutukseen, aikuisopetukseen sekä itsenäiseen harjoitteluun.


Elements -sarjan vahvuudet

  • Kertaa peruskoulun oppimäärää. 
  • Vahvistaa osaamista.
  • Harjaannuttaa opiskelustrategioita.
  • Sisältää runsaasti audiovisuaalista materiaalia.
  • Soveltuu itsenäiseen työskentelyyn.
  • Tasoittaa nivelvaiheen tasoeroja.

Tekijät

Mikael Davies, Lasse Ehrnrooth, Hilla Hietanen, Maarit Luhtala, Egan
Richardson, Liisa Teiri ja Tytti Tenhunen

Digitaaliset materiaalit

Digikirja yhdistää kaikki opiskeltavat asiat ja harjoitukset yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Runsas valikoima kuvia, ääniä ja videoita rikastuttavat opiskelua. Digikirja sisältää paljon erilaisia tehtävätyyppejä monenlaiselle oppijalle. Opettajan on helppo seurata oppilaskohtaisia suorituksia ja oppilaan etenemistä Ohjaamon kautta. Digikirjat toimivat tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.  

Digikirjan sisältö:

Jokainen teema on jaettu osioihin, joista esimerkki sinisellä Theme 3 -kohdassa:

Suljettuihin tehtäviin (esimerkiksi aukkotehtävät ja yhdistelytehtävät) liittyy välitön palaute. Näissä tehtävissä on mukana myös mallivastaus.

Opettajan materiaali ja kokeet

Opettajan materiaali on ladattava pdf-tiedosto, joka sisältää materiaalin esittelyn yleisesti ja teemakohtaisesti, How to say it -monisteet vaikeasti äännettävistä sanoista, Talking crossword -tehtäviä, miellekartat tekstien sisällön kertaamiseen, lisätehtäviä, digikirjan tehtävien ratkaisut sekä äänite- ja videokäsikirjoitukset.

Kompassi-digikokeet mahdollistavat täysin sähköisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.  

Katso tästä webinaari-tallenne, jossa avataan tarkemmin sarjan ominaisuuksia.

Tutustu kiinnostaviin artikkeleihin