3

Inspiraatiota opetukseen

Apua yläkoulun ja lukion väliseen nivelvaiheeseen – englannin Elements Basics helpottaa siirtymää

Elements Basics on suunniteltu lukioon suuntaaville opiskelijoille, joilla on tarve tai halu kerrata englannin kielen opintoja. Pitkään kaivattu digitaalinen oppimateriaali on suunniteltu niin, että sen avulla pystyy kertaamaan koko peruskoulun oppimäärän. Materiaali helpottaa yläkoulun ja lukion välistä nivelvaihetta ja antaa opiskelijalle vahvan pohjan lukio-opintoihin.

Sanoma Pro Kampus

Englannin kielessä heikkojen oppimistulosten taustalla voi olla lukivaikeus, motivaation puute tai puutteelliset opiskelumetodit. Opiskelija voi myös olla esimerkiksi maahanmuuttaja, jolla ei ole vielä tarpeeksi englannin kielen taitoa, jotta pärjäisi lukiossa.

– Oli syy mikä tahansa, usein opiskelijalta puuttuu tunne, että hän ylipäätään pystyisi oppimaan englantia, sanoo yksi uuden digimateriaalin tekijöistä, englannin ja saksan lehtori Hilla Hietanen. Hän opettaa Lumon lukiossa ja auttaa työssään myös enemmän tukea kaipaavia kielen opiskelijoita.

Jotta opiskelijan itseluottamus paranisi ja uskallus käyttää kieltä kasvaisi, Elements Basics lähtee liikkeelle selkeästi perusteista. Monipuolinen ja johdonmukainen digikirja etenee niin, että se antaa lukion aloittaville opiskelijoille hyvän pohjan jatkaa englannin opintojaan.

Elements Basics auttaa opiskelijaa löytämään itselleen parhaat opiskelumetodit

Usein heikkojen oppimistulosten taustalla on se, että opiskelijalla on ollut haasteita löytää itselleen sopivat oppimistavat. Uusi Elements Basics sisältää runsaasti materiaalia ja monipuolisia harjoituksia, joiden avulla voi pohtia, mikä erilaisista kielenoppimien tavoista sopii itselle parhaiten.

“Haluamme näyttää, että ei haittaa, jos yläkoulussa asioita jäi epäselväksi, ja että englannin kielen taitajaksi oppiminen onnistuu vielä lukiossakin. Toivomme, että uuden oppimateriaalin myötä oppiminen nähtäisiin ennemmin jatkuvana matkana, jossa kertaus ja uudelleen kokeileminen saavat vahvan jalansijan”, sanoo Hietanen.

Elements Basicsissa on paljon audiovisuaalista materiaalia, suullisia tehtäviä ja kirjan läpi etenevä podcast-sarja, jotta myös sellaisille opiskelijoille löytyisi runsaasti materiaalia, joille lukemalla ja kirjoittamalla oppiminen on vaikeaa. Myös kielioppiosioihin on lisätty visuaalista tukea, jotta opiskelija pystyy paremmin hahmottamaan opiskeltavan asian eikä oppiminen jää ainoastaan kirjoitettujen kielioppitermien varaan.

Laaja digimateriaali auttaa ottamaan kielen peruselementit haltuun

Elements Basics ei etene tarinamaisesti tyypillisten kielten oppimateriaalien tapaan, vaan sen tekstit ovat erillisiä, tiettyyn teemaan keskittyviä kappaleita. Tekstit ja aihepiirit liittyvät muun muassa vaihto-opiskeluun, ruokaan, matkailuun ja tapoihin oppia koulun ulkopuolella.

“Materiaali on laaja, ja siitä riittää paljon enempään kuin vain yhdelle kurssille. Ekstratekstien kanssa digikirjaa voi käyttää niin kymppiluokalla, aikuisopetuksessa kuin itsenäisessäkin kielenopiskelussa”, sanoo Hietanen.

Digikirjan ideana on, että ensin harjoitellaan käyttämään erilaisia työkaluja, joilla kielen oppimista voi tehostaa, ja sen jälkeen lähdetään käyttämään kieltä monipuolisesti.

– Juuri itse tuotetuista tehtävistä, videoista, ääntämisharjoituksista tai muista omista tuotoksista jää usein parhaat muistijäljet, Hietanen tiivistää.

Uusi asenne ääntämiseen – englannin puhujan ei tarvitse kuulostaa natiivilta

Opetussuunnitelma korostaa englannin kieltä uutena lingua francana, yleiskielenä, jolla useat ihmiset voivat viestiä ympäri maailman.

Hietanen on vuosien varrella huomannut, että jotkut opiskelijat kuitenkin häpeävät sitä, ettei oma englanti kuulosta samalta kuin äidinkielen omaisesti englantia puhuvien. Jotta kynnys käyttää englantia madaltuisi, uudessa materiaalissa korostetaan, että hyvä kielitaito voi kuulostaa monenlaiselta.

“Toisinaan opiskelijan vahvuus voi löytyä juuri puhumisesta, vaikka kirjallisissa tehtävissä olisi haasteita”, huomauttaa Hietanen.

Hietanen kehottaa keskittymään siihen, että kaikki opiskelijat saataisiin tunneilla myös puhumaan. Kun opiskelija huomaa, että englannin puhuminen ei ole kaikille muillekaan helppoa, tunneille muodostuu useimmiten turvallinen ja kannustava ilmapiiri, joka mahdollistaa tärkeät onnistumisen kokemukset.

Avainsanat: Englanti Elements
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Kurkistus oppimateriaalien kulisseihin: yhteistyö opettajien kanssa on avainsana