3

Bios

Luotettava, ajantasainen ja innovatiivinen.

Innostava, kattava ja luotettava sarja lukion biologian opiskeluun

Bios-sarja jatkaa pitkää historiaansa selkeänä ja innostavana biologian oppimateriaalina. Runsas kuvitus havainnollistaa sekä motivoi, ja monipuoliset tehtävät valmentavat tehokkaasti ylioppilaskirjoituksiin.

Visuaalinen ilme motivoi ja tukee oppimista  

Bios-sarjan selkeä ja hyvin jäsennelty teksti, runsas kuvitus ja havainnolliset piirroskuvat herättävät mielenkiinnon bio- ja ympäristötieteitä kohtaan ja tukevat luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Myös lukujen ydinasiat esitetään tiivistelmissä visuaalisesti.

Monipuoliset tehtävät kartuttavat biologialle ominaisia tietoja ja taitoja

Sarjan tehtävissä on huomioitu biologialle ominainen havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta, vuorovaikutteiset työ- ja toimintatavat sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Jokaisen digikirjan lopussa on pakohuonepeli-tyyppinen tehtävä, jolla opintojakson aiheita voi kerrata uudella, hauskalla tavalla.

Tukea itsenäiseen opiskeluun 

Digikirjan jokaisessa luvussa on itsetarkistuvia tehtäviä, jotka mahdollistavat itsenäisen harjoittelun. Ilmaisen Sanastot-sovelluksen (tulossa keväällä 2024) avulla voi harjoitella kunkin moduulin käsitteitä kätevillä kääntökortteilla.

Opettajalle tukea arviointiin 

Sarjan jokaiseen osaan on saatavilla Abitti-mallikokeet sekä Kompassi-digikokeet jotka mahdollistavat sähköisten kokeiden järjestämisen. Sarjan opettajan aineistossa on materiaalia monipuoliseen arviointiin: itse- ja vertaisarviointiin, taitojen arviointiin sekä laaja-alaisen osaamisen arviointiin.

Sarjan tekijät

Päivi Happonen, Mervi Holopainen, Panu Sotkas ja Marja Tihtarinen-Ulmanen
Tutustu tekijöihin »

Miksi valita Bios?

Katso videolta, millaista palautetta sarjan käyttäjät ovat antaneet sarjasta. 


Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Painetut kirjat

Bios-sarjaan kuuluu kuusi painettua kirjaa. Jokainen kirja kattaa yhden moduulin. Bios Kertaus on saatavilla vain digikirjana.

Digikirja

Jokainen Bios-sarjan oppikirja on saatavilla myös digikirjana. Digikirjoissa on enemmän tehtäviä kuin painetuissa kirjoissa, ja osa tehtävistä on itsetarkistuvia. Kaikki luvut voi myös kuunnella ääneen luettuina. Digikirjat toimivat hyvin myös mobiililaitteilla.

Arttu

Painetun kirjan lisämateriaalit aukeavat helposti Arttu-sovelluksen avulla opiskelijan omalla älylaitteella.

Sanastot-sovellus (tulossa keväällä 2024)

Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella kunkin moduulin käsitteitä kätevien kääntökorttien avulla. Sovelluksessa on myös aakkosellinen sanasto, josta löytyy käsitteet selityksineen.

Opettajalle

Opettajan aineisto

Opettajan aineisto sisältää monipuolisia opetusvinkkejä ja tuntimuistiinpanot. Saatavilla on myös muokattavat PowerPoint-diat. Opettajan aineisto sisältyy digikirjoihin, mutta näkyy vain opettajalle. Sarjan jokaiseen osaan on saatavilla Abitti-mallikokeet sekä Kompassi-digikokeet jotka mahdollistavat sähköisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Ohjaamo

Ohjaamo on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja opiskelijoiden edistymisen seuraamiseen. Työkalu on suunniteltu sekä opettajien että opiskelijoiden käyttöön. Kaikki opiskelijoiden digikirjasta tekemät tehtävät tallentuvat Ohjaamoon. Ohjaamossa havainnolliset värikoodit osoittavat yhdellä silmäyksellä, miten ryhmä edistyy: miten paljon tehtäviä opiskelijat ovat tehneet ja miten he ovat tehtävistä suoriutuneet. Opettaja voi itse määritellä haluamansa tavoitetason opiskelijoiden suorituksille. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa sekä palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.

Tuotteet

Bios 1

Bios 1 Elämä ja evoluutio (LOPS 2021) on lukion biologian ensimmäisen modulin materiaali. Materiaalissa tutustutaan biologiaan luonnontieteenä sekä syvennytään evoluutioon ja monimuotoisen eliökunnan kehittymiseen.

  • BIOS 1 -painettu kirja
  • BIOS 1 -digikirja (näyteaineisto nähtävillä Kampuksessa)
  • BIOS 1 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet

Bios 2

Bios 2 Ekologian perusteet (LOPS 2021) on lukion biologian toisen moduulin materiaali. Materiaalissa perehdytään ekologian perusteisiin ja elämän monimuotoisuuteen monipuolisella ja innostavalla tavalla.

Bios 3

Bios 3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (LOPS 2021) on lukion biologian kolmannen moduulin materiaali. Materiaalissa käsitellään ihmistoiminnasta aiheutuvien ympäristöongelmien taustaa, vaikutuksia sekä mahdollisuuksia niiden torjumiseen kansallisella ja globaalilla tasolla sekä perehdytään opiskeltavien aiheiden yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Bios 4

Bios 4 Solu ja perinnöllisyys (LOPS 2021) on lukion biologian neljännen moduulin materiaali. Materiaalissa käsitellään tumallisen solun rakennetta ja toimintaa, solujen lisääntymistä sekä periytymisen perusteita.

Bios 5

Bios 5 Ihmisen biologia (LOPS 2021) on lukion biologian viidennen moduulin materiaali. Se tarkastelee ihmistä anatomisena ja fysiologisena kokonaisuutena sekä esittelee yksityiskohtaisesti miten ihmiselimistö toimii, unohtamatta vuorovaikutusta ympäristön kanssa.

Bios 6

Bios 6 Biotekniikka ja sen sovellukset (LOPS 2021) on lukion biologian kuudennen moduulin materiaali. Siinä käsitellään biologisen tutkimuksen merkitystä mm. lääketieteellisten ja teollisten sovellusten käytössä. Materiaalissa tutustutaan geenitekniikan ja mikrobiologian erilaisiin sovelluksiin.

Yo-kertausmoduuli

Abien kertauskurssille ja itsenäiseen kertaamiseen suunnattu Yo-kertausmateriaali valmistaa opiskelijan ylioppilaskirjoituksiin.

  • Bios Kertaus -digikirja


Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk lisenssi

Lisenssiä voi käyttää joustavasti läpi lukuvuoden. Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

  • Moduulien 1—6 & yo-kertaus digikirjat
  • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk lisenssi

Kolmen kuukauden lisenssi sopii hyvin esimerkiksi yksittäisen moduulin suorittamiseen tai ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.

  • Moduulien 1—6 & yo-kertaus digikirjat
  • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

Tutustu sarjaan syvemmin ja poimi vinkit sarjan käyttöön

Bios- ja Geos-sarjan sarjaesittelytilaisuuden  tallenne

Esittelytilaisuudessa sarjan tekijät antavat vinkkejä sarjan käyttöön opetuksessa.

Katso tallenne tästä» 


Katso Bios-sarjan käyttäjäkoulutuksen tallenne

Käyttäjäkouluksessa sarjan tekijät antavat vinkkejä sarjan käyttöön opetuksessa.

Katso tallenne tästä» 


Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä