3

Bios

Luotettava, ajantasainen ja innovatiivinen.

Sarjan esittely

Innostava, kattava ja luotettava sarja lukion biologian opiskeluun

Bios-sarjan selkeä ja hyvin jäsennelty teksti, runsas kuvitus ja havainnolliset piirroskuvat herättävät mielenkiinnon bio- ja ympäristötieteitä kohtaan ja tukevat luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Bios-sarjassa avataan myös opiskeltavien aiheiden yhteiskunnallista merkitystä. Laaja-alaisen osaamisen kaikki tavoitteet on huomioitu Bios-sarjan uudistuksessa, ja esimerkiksi osa tehtävistä liittyy niihin.

Monipuolisissa tehtävissä korostuvat biologialle ominaiset työtavat

Sarjan tehtävissä on huomioitu biologialle ominainen havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta sekä aktivoivat ja vuorovaikutteiset työ- ja toimintatavat. Digitaalisen materiaalin videot, animaatiot, lisätehtävät ja linkit ulkopuolisiin materiaaleihin rikastuttavat lukukokemusta. Itsetarkistuvat tehtävät innostavat opiskelijaa itsenäiseen opiskeluun.

Sarjan vahvuudet

 • Leipäteksti on selkeää ja havainnollista, ja kuvitus herättää kiinnostuksen sekä tukee opiskeltavan asian ymmärtämistä.
 • Tehtävien avulla harjoitellaan monipuolisesti biologian alan tietoja ja taitoja, ja tehtävissä otetaan huomioon myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteet.
 • Biologista tutkimusta ja biotieteiden nopeaa kehitystä esitellään esimerkiksi tutkijahaastatteluiden avulla.
 • Lukujen ydinasiat esitetään tiivistelmissä visuaalisesti.
 • Kirjojen lopussa on kattavat käsiteluettelot, ja käsitteille annetaan myös englanninkieliset vastineet.
 • Sarjan opettajan aineistossa on materiaalia monipuoliseen arviointiin: itse- ja vertaisarviointiin, taitojen arviointiin sekä laaja-alaisen osaamisen arviointiin.

Tekijät

Päivi Happonen, Mervi Holopainen, Panu Sotkas ja Marja Tihtarinen-Ulmanen
Tutustu tekijöihin »

Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Painetut kirjat

Bios-sarjaan kuuluu kuusi painettua kirjaa. Jokainen kirja kattaa yhden moduulin.

Digikirja

Jokainen Bios-sarjan oppikirja on saatavilla myös digikirjana. Digikirjoissa on enemmän tehtäviä kuin painetuissa kirjoissa, ja osa tehtävistä on itsetarkistuvia. Kaikki luvut voi myös kuunnella ääneen luettuina. Digikirjat toimivat hyvin myös mobiililaitteilla.

Arttu

Painetun kirjan lisämateriaalit aukeavat helposti Arttu-sovelluksen avulla opiskelijan omalla älylaitteella.

Opettajalle

Opettajan aineisto

Opettajan aineisto sisältää monipuolisia opetusvinkkejä ja tuntimuistiinpanot. Saatavilla on myös muokattavat PowerPoint-diat. Opettajan aineisto sisältyy digikirjoihin, mutta näkyy vain opettajalle. Sarjan jokaiseen osaan on saatavilla Abitti-mallikokeet sekä Kompassi-digikokeet jotka mahdollistavat sähköisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Ohjaamo

Ohjaamo on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja opiskelijoiden edistymisen seuraamiseen. Työkalu on suunniteltu sekä opettajien että opiskelijoiden käyttöön. Kaikki opiskelijoiden digikirjasta tekemät tehtävät tallentuvat Ohjaamoon. Ohjaamossa havainnolliset värikoodit osoittavat yhdellä silmäyksellä, miten ryhmä edistyy: miten paljon tehtäviä opiskelijat ovat tehneet ja miten he ovat tehtävistä suoriutuneet. Opettaja voi itse määritellä haluamansa tavoitetason opiskelijoiden suorituksille. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa sekä palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.

Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk oppilaitoslisenssi

Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

 • Moduulien 1—6 & yo-kertaus digikirjat
 • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Oppilaitoslisenssi on voimassa 1.8.2023—31.7.2024.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk abilisenssi

Uuden abilisenssin ostaminen on mahdollista yksittäisen kurssin suorittamista tai ylioppilaskokeisiin valmistautumista varten.

 • Moduulien 1—6 digikirjat
 • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Abilisenssi on voimassa 1.8.—31.10.2023.

Tutustu verkkokaupassa »

Tuotteet ja ilmestymisaikataulut

Bios 1

Bios 1 Elämä ja evoluutio (LOPS 2021) on lukion biologian ensimmäisen modulin materiaali. Materiaalissa tutustutaan biologiaan luonnontieteenä sekä syvennytään evoluutioon ja monimuotoisen eliökunnan kehittymiseen.

 • BIOS 1 -painettu kirja
 • BIOS 1 -digikirja (näyteaineisto nähtävillä Kampuksessa)
 • BIOS 1 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet

Bios 2

Bios 2 Ekologian perusteet (LOPS 2021) on lukion biologian toisen moduulin materiaali. Materiaalissa perehdytään ekologian perusteisiin ja elämän monimuotoisuuteen monipuolisella ja innostavalla tavalla.

Bios 3

Bios 3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (LOPS 2021) on lukion biologian kolmannen moduulin materiaali. Materiaalissa käsitellään ihmistoiminnasta aiheutuvien ympäristöongelmien taustaa, vaikutuksia sekä mahdollisuuksia niiden torjumiseen kansallisella ja globaalilla tasolla sekä perehdytään opiskeltavien aiheiden yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Bios 4

Bios 4 Solu ja perinnöllisyys (LOPS 2021) on lukion biologian neljännen moduulin materiaali. Materiaalissa käsitellään tumallisen solun rakennetta ja toimintaa, solujen lisääntymistä sekä periytymisen perusteita.

Bios 5

Bios 5 Ihmisen biologia (LOPS 2021) on lukion biologian viidennen moduulin materiaali. Se tarkastelee ihmistä anatomisena ja fysiologisena kokonaisuutena sekä esittelee yksityiskohtaisesti miten ihmiselimistö toimii, unohtamatta vuorovaikutusta ympäristön kanssa.

Bios 6

Bios 6 Biotekniikka ja sen sovellukset (LOPS 2021) on lukion biologian kuudennen moduulin materiaali. Siinä käsitellään biologisen tutkimuksen merkitystä mm. lääketieteellisten ja teollisten sovellusten käytössä. Materiaalissa tutustutaan geenitekniikan ja mikrobiologian erilaisiin sovelluksiin.

Yo-kertausmoduuli

Abien kertauskurssille ja itsenäiseen kertaamiseen suunnattu Yo-kertausmateriaali valmistaa opiskelijan ylioppilaskirjoituksiin.

 • Ilmestynyt 8/2023


Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

Tutustu sarjaan syvemmin ja poimi vinkit sarjan käyttöön

Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä