3

Inspiraatiota opetukseen

Sähkötekniikan perusteet auttaa opettajaa huomioimaan erilaiset oppijat

Sähkötekniikan perusteet on uusi oppimateriaali, jossa on huomioitu monenlaiset opiskelijat. Visuaalisesti selkeä ja houkutteleva oppi- ja harjoituskirja tarjoavat konkreettisia käytännön esimerkkejä ja harjoitteita sähköalan opintoihin heti alusta saakka. Lue tekijöiden vinkit materiaalin hyödyntämiseen omassa opetuksessasi.

Sähkötekniikan perusteet -oppimateriaalin tekijät Mikko Aho ja Jussi Ahonen ovat kokeneita opettajia. Aho on opettanut yli 20 vuotta ammatinopettajana Vamiassa Vaasassa. Ahonen on puolestaan opettanut toisen asteen sähkön opiskelijoita Gradiassa, ja opettaa nyt Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Lisäksi Ahonen on aiemmin ollut mukana Elektroniikka- ja Elektroniikka Harjoituskirja -teosten tekijäryhmässä

Aholle ja Ahoselle oli suunnitteluvaiheessa tärkeintä, että uusi oppimateriaali olisi mahdollisimman motivoiva ja soveltuisi monenlaisille oppijoille. Sekä oppi- että harjoituskirjaan on tuotu paljon värikuvia, mikä tekee niistä käytännönläheisiä opiskelijan kannalta. Lisäksi tehtäväesimerkkejä on paljon.

– Emme halunneet pelkkää teoriaa ja matematiikkaa, vaan halusimme konkreettisin esimerkein tuoda esille, mitä kaikkea sähköalalla voi tulla vastaan. Sen vuoksi vähensimme teoriaa ja lisäsimme kaikkea muuta, Ahonen kertoo.

Oppimateriaali on tarkoitettu sähkötekniikan perusteiden opiskeluun, mutta se toimii myös perusteoksena muilla aloilla, joissa sähköalan perustietoja sovelletaan työtehtävissä. Teksteissä ja tehtävissä on huomioitu eritasoiset opiskelijaryhmät ja oppilaitosten käytettävissä olevat erilaiset resurssit. Mukana on riittävästi opiskeltavaa myös niissä oppilaitoksissa, joilla on enemmän resursseja käytettävissä. Oppimateriaalia voi käyttää myös osin verkkokurssin tapaan esimerkiksi aikuisopiskelijoiden kanssa.

–  Jo suunnitteluvaiheessa tiedostimme sen, että luetun ymmärtäminen ja matematiikan osaaminen ovat heikentyneet. Opettajilla voi olla suuret ja varsin heterogeeniset ryhmät, jolloin haasteena on se, että pitäisi pystyä tarjoamaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet oppia. Tämän vuoksi Sähkötekniikan perusteet on suunniteltu niin, että erilaiset oppijat on huomioitu kirjan sisällä. Tehtäviä löytyy myös heille, jotka kaipaavat haastetta, Aho kertoo.

Värikäs kuvitus konkretisoi opittavaa asiaa – mukana opiskelijoita ja oikeita tilanteita

Kirjan kuvitus on isossa roolissa, ja se on suunniteltu tarkoin tukemaan opittavia asioita. Kuvissa on huomioitu, että ne sopivat suomalaiseen ympäristöön ja lainsäädäntöön. Värien looginen käyttö aukeamilla auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia paremmin.

–  Jokaisella opiskelijalla on oma tapansa oppia, joten kuvat tuovat monipuolisuutta oppimiseen. Kaikki eivät pysty oppimaan vain lukemalla tai kirjoittamalla. Kuvat myös auttavat selkeyttämään hankalia käsitteitä. Värejä käytetään erottelemaan opittavia asioita: esimerkiksi virta on kuvattu kirjan kuvissa sinisellä, ja myös virtaa mittaavat yleismittarit ovat sinisiä. Jännite on kuvattu punaisella, samoin jännitettä mittaavat mittarit. Näin opiskelijat pystyvät helposti yhdistämään toisiinsa mitattavat suureet ja esimerkiksi osoitinpiirrokset, Aho konkretisoi.

Kuvia voi hyödyntää myös motivointiin ja keskustelun herättämiseen. Kuva voi esimerkiksi toimia apuna opettajalle silloin, kun hän kertoo jostain tunnin aiheesta omiin kokemuksiin peilaten.

Kirjan kuvituksessa esiintyy neljä ammattilaista, joiden puhekuplat tiivistävät aina tärkeimmän asian tai muistuttavat jostakin huomioitavasta yksityiskohdasta.

– Nämä hahmot ovat entisiä opiskelijoitani. Mukana on saman verran miehiä ja naisia, jotta myös naiset rohkaistuisivat alalle, Ahonen kertoo.

Motivointia on lisätty kuvituksen lisäksi myös konkreettisilla työkeikoilla ja monipuolisilla tehtävillä

Kirjassa on mukana paljon työkeikkoja, jotka ovat esimerkkejä todellisista tilanteista. Ne muistuttavat siitä, mitä hyötyä opiskeltavista asioista on käytännössä.

– Mukana on esimerkiksi case-juttu, jossa sähköasentaja lähtee selvittämään, miksi pääsulake palaa ja tekee tietyt toimenpiteet. Esimerkeissä käytetään aina asioita, joita kyseisessä luvussa on opetettu, Aho kertoo esimerkin.

Harjoituskirja tukee oppikirjaa, ja siihen on tehty runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä. Mukana on paljon perinteisiä lasku- ja piirtämistehtäviä, mutta myös sanaristikoita ja työparin kanssa tehtäviä ryhmätöitä. Kaikki käytännön tehtävät suositellaan tehtäväksi oppilaitoksen omilla välineillä, mutta ne voidaan myös simuloida.

Ahon mukaan harjoituskirjassa on huomioitu se, että se ei ole matematiikan kirja vaan sähkötekniikan kirja. Tehtävissä on paljon apuja opiskelijoille: niissä käytetään värejä, laskutehtävien taustailmiöitä selitetään ja mukana on laskemisessa auttavia kaavoja.

Oppikirjailijoiden kolme vinkkiä oppimateriaalin hyödyntämiseen:

1. Loistava materiaali ihan perinteiseen luokkaopetukseen.

Sähkötekniikan perusteet on täysin uusi ja hyvin rakennettu kirja, jossa on runsas ja värikäs kuvitus. Opettajalle löytyy tukea opetuksen suunnitteluun, ja opettajan digiaineistosta löytyvät esimerkiksi tehtävien ratkaisut ja kysymyspankki kokeita varten. Opettaja pystyy myös hyödyntämään tunnin aiheen pohjustamiseen ja keskustelun herättelyyn digiaineistoon linkitettyjä ajankohtaisia sisältöjä, esimerkiksi Figridin, TVO:n, Tukesin ja Motivan sisältöjä sekä Helsingin Sanomien uutisia.

2. Oppimateriaali on rakennettu niin, että opetuksessa voi lähteä liikkeelle tekemisen kautta tai perinteisesti teorian kautta.

Opettaja voi itse valita, aloittaako perinteisellä teoriaopetuksella vai lähdetäänkö ryhmänä heti mittaamaan ja tekemään. Jos oman ryhmän opiskelijat ovat kärsimättömiä, saadaan mittaamistehtävillä hyvä kokemus heti alkuun, ja kurssi lähtee kivasti liikkeelle.

3. Oppimateriaali mahdollistaa osittaisen verkko-opetuksen sekä harjoitusten tekemisen simuloimalla.

Kaikki mittausharjoitukset voi tehdä koulun välineillä tai simuloimalla, jolloin niitä voi toteuttaa myös verkko-opetuksessa.

Tutustu tuotteeseen verkkokaupassa

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Ajankohtaista

Tutustu ammatillisen koulutuksen uutuuksiin kevään tilaisuuksissa

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Suomalaiset opettajat kaipaavat ammattimaista toimitusprosessia myös tekoälyn tuottamalle oppimateriaalille

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Tekoäly on tullut jäädäkseen – miten se vaikuttaa kotitehtävien tekemiseen ja teettämiseen?