3

Inspiraatiota opetukseen

Uusi Rakennusalan osaajaksi -oppimateriaali innostaa oppimaan

Rakennusalan osaajaksi tarjoaa opettajalle valmiin paketin, joka täyttää tutkinnon perusteiden pakollisten tutkinnon osien vaatimukset. Materiaalissa on huomioitu monen tasoiset opetusryhmät ja opiskelijoiden motivointi. Lue oppikirjailija Tomi Myllärisen vinkit oppimateriaalin hyödyntämiseen.

Oppikirjailija Tomi Myllärinen on toiminut kymmenen vuotta opettajana Turun ammatti-instituutissa ja on nyt tiimivastaavana sekä koulutuspäällikön sijaisena rakennus- ja infrayksikössä. Ensimmäisinä opettajavuosinaan hän opetti opintonsa aloittavia talonrakennusopiskelijoita ja teki itse kaikki opetusmateriaalinsa, kuten PowerPoint-esitykset ja tehtävät. Siihen meni aina paljon aikaa.

– Varsinkin silloin aloittelevana opettajana haaveilin yhdestä kirjasta, josta saisin kaiken tarpeellisen teorian opetuksen tueksi, Myllärinen kertoo.

Nyt se kirja on tässä. Rakennusalan osaajaksi -oppimateriaali soveltuu rakennusalan perustutkinnon oppikirjaksi talonrakennuksen, maarakennuksen ja maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisaloille.

Oppimateriaali on käyttäjäystävällinen ja helpottaa opettajan arkea

Rakennusalan osaajaksi -oppikirjan sisällöt on rakennettu kahden pakollisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin sopiviksi. Materiaali helpottaa opettajan arkea, mihin kuuluu opetuksen suunnittelun lisäksi muutakin suunnittelua ja opiskelijoiden asioiden hoitamista.

– Oppikirjan suunnittelun lähtökohtana oli se, että kun opettaja ottaa sen käyttöön, hän voi luottaa siihen, että kaikki pakolliset asiat tulevat opetetuiksi. Opettajan työhön kuuluu paljon erilaisia tehtäviä. Jos siinä ohessa pitäisi vielä päivittää omaa opetusaineistoa, vie se paljon aikaa. Rakennusalan osaajaksi -oppikirjan läpikäynnin ja käytännön harjoitusten jälkeen opiskelija voi mennä suoraan näyttämään osaamisensa, eikä muuta materiaalia tarvita, Myllärinen kertoo.

Hän muistuttaa, että jos opettaja haluaa paneutua johonkin rakentamisen aihealueeseen syvemmin, materiaali toimii myös silloin hyvin opetuksen suunnittelun runkona.

– Materiaalin käyttö ei poissulje sitä, etteikö voisi käyttää omaa aineistoa, mutta tämä on hyvä perusta, Myllärinen kertoo.

Kuvituksessa on huomioitu aidot suomalaiset työtilanteet ja rakennustyömaat

Rakennusalan osaajaksi -oppikirja sisältää paljon kuvia, jotka tuovat vaihtelua tekstiin. Kuvat ja kuvatekstit liittyvät aina käsiteltävään aiheeseen ja näyttävät asian aidossa tilanteessa. Joskus kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Aukeamat on rakennettu niin, että opiskelijan on helppo hahmottaa tekstistä kokonaisuuksia ja etsiä tietoa.

– Kuvitus on tarkkaan harkittu, ja kuvissa näkyy aitoja, aiheeseen liittyviä suomalaisia tai pohjoismaisia työmaatilanteita, Myllärinen kertoo.

Kuvituksessa on mukana myös tuutorihahmo, joka esiintyy kirjan sivulla antamassa tärkeitä huomioita.

Oppimateriaali huomioi eritasoiset opiskelijat ja tukee oppimista

Nykyopiskelijan oppimistavat on huomioitu tekstien ja digitehtävien laadussa. Oppikirjan tarkoituksena on, että jokainen pystyy hahmottamaan, mitkä ovat tekstin ydinasiat.

Sekä oppikirjassa että opiskelijan digimateriaalissa on videoita ja niihin sekä työelämään liittyviä tehtäviä. Tekstit eivät ole pitkiä ja puuduttavia, vaan aukeamille on lisätty huomioita ja esimerkkejä sekä rakennusalan yleistietoa. Esimerkkien avulla tekstiä avataan eri näkökulmista. Tämä auttaa varsinkin heitä, joille rakennusala ei ole entuudestaan tuttu.

– Olen yrittänyt kirjoittaa asiat mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti ja lisätä käytännön esimerkkejä siitä, miten aihe näkyy rakennusalalla. Kaikki oppivat eri tahtiin ja eri tavalla, ja tässä materiaalissa on niin rautalangastavääntämismalleja kuin lisätehtäviä. Digiaineistossa olevat lisätehtävät ovat heille, joita ala kiinnostaa enemmän ja jotka haluavat oppia enemmän, Myllärinen kertoo.

Lukujen seassa on käsitesanasto, jossa käydään läpi osaluvun sanoja.  Mukana on myös englanti–suomi-sanasto.

– Halusimme lisätä sanastot, koska varsinkin pääkaupunkiseudulla ja muissa isoissa kaupungeissa englanti tai suomi on se kieli, jolla tehdään töitä. Sanasto tukee myös vieraskielistä opiskelijaa, joka voi yhdistää tunnilla käytävän asian helpommin oikeaan yhteyteen, Myllärinen kertoo esimerkin.

Materiaalissa on runsaasti Helsingin Sanomien rakennusalaa käsitteleviä artikkeleita ja niihin liittyviä tehtäviä, joita voi hyödyntää esimerkiksi keskustelun herättelyyn oppitunnilla. Lisäksi materiaalista löytyy työelämän kysymyksiin liittyviä keskustelutehtäviä, joita voidaan hyödyntää myös YTO-oppiaineissa. Laaja itsetarkistuvien digitehtävien aineisto auttaa opiskelijoita ja opettajaa seuraamaan edistymistä. Tehtävät ovat sellaisia, että opiskelijat löytävät kaikki vastaukset kirjan aineistosta. Digimateriaalin käyttöönotto on helppoa myös sellaiselle opettajalle, joka ei ole aiemmin käyttänyt digitaalisia tehtäviä.

– Opettaja voi päättää, käyttääkö tehtäviä testinä tai kokeena ilman aineistoa vai saako aineisto olla tehtävien teossa mukana. Jokaisen jakson lopussa on myös lopputesti, joka voidaan tehdä kokeena jakson lopussa, Myllärinen vinkkaa.

Myllärisen vinkit oppimateriaalin hyödyntämiseen omassa opetuksessa:

1. Hyvä teoria käytännön opetuksen tueksi niin lähiopetukseen kuin oppisopimuskoulutukseen

Rakennusalan osaajaksi -materiaalissa saat helposti kaiken teorian, jonka tutkinnon perusteet vaativat. Materiaalia voi käyttää niin lähiopetuksessa päiväryhmien kanssa kuin työpaikalla tapahtuvan oppimisen eli koulutussopimuksen tai oppisopimuksen teoriamateriaalina. Tämä materiaali soveltuu kaikille iästä riippumatta – oli sitten nuori tai aikuinen. Kaikki opiskelijat tarvitsevat kuitenkin saman teoriapohjan.

2. Hyödynnä tehtäviä

Tehtäviä voi käyttää perinteisten tehtävien lisäksi koemielessä tai lisätehtävinä. Valtaosa tehtävistä on itsetarkistuvia, joten opiskelija saa niistä heti itse palautteen ja myös opettajan on helppo seurata opiskelijoiden edistymistä oppimisympäristössä.

3. Täydellinen runko tutkinnon ammattitaitovaatimusten täyttämiseen

Tämä materiaali vastaa kahden tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Materiaalia käyttämällä opetus etenee varmasti tutkinnon perusteiden mukaisesti. Sen avulla varmistat helposti opiskelijan riittävän osaamisen ennen ammattiosaamisen näyttöön menoa.

Tutustu oppimateriaaliin verkkokaupassa»

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Ajankohtaista

Tutustu ammatillisen koulutuksen uutuuksiin kevään tilaisuuksissa

Ajankohtaista

Toisen asteen opiskelijoille ostettavat lisenssit ovat nyt joustavampia

Inspiraatiota opetukseen

Sähkötekniikan perusteet auttaa opettajaa huomioimaan erilaiset oppijat