3

Opevinkit

Poimi Go for it! -sarjan opevinkit eriyttämiseen

Go for it! -sarja vie seikkailulle kohti englannin kielistä maailmaa. Sarjan tekijä poimi vinkkejä eriyttämiseen oppitunnilla.

Go for it ! -sarjassa on paljon mahdollisuuksia eriyttämiseen sekä teksti- että tehtäväkirjan sisällä.

Kappaleen sanasto

Tekstikappaleiden käsittely aloitetaan kuvasanaston harjoittelulla. Kuvasanasto sisältää kappaleen keskeiset sanat, joita harjoitellaan kaikkien oppilaiden kanssa pelien, leikkien ja tehtäväkirjan tehtävien avulla. Sanastoa voi harjoitella myös itsenäisesti Arttu– ja Sanastosovelluksen avulla.

Kirjantekijä Pauliina Kanervo suosittelee aloittamaan varsinaisen kappaleen käsittelyn sanaston läpikäynnillä. Ensiksi sanasto kuunnellaan ja toistetaan. Oppilas voi esimerkiksi kuunnella kappaleen sanastot itsenäisesti Arttu-sovelluksen avulla. Tämän jälkeen sanastoa voidaan harjoitella kirjallisten tehtävien avulla tai sanoilla pelaten parin kanssa tai pienissä ryhmissä. Kappaleen sanoja voi kätevästi harjoitella myös itsenäisesti maksuttoman Sanastosovelluksen kääntökorttien avulla.

Kappaleen teksti

Kun sanasto on käsitelty kunnolla, helpottuu tekstin ymmärtäminen. Varsinainen teksti voidaan kuunnellaan itsenäisesti Arttu-sovelluksen kautta tai yhteisesti koko ryhmän kanssa. Tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa voidaan keskittyä kappaleen juonen käsittelyn jälkeen kappaleen ensimmäisen sivun käsittelyyn. Ensimmäinen sivu sisältää keskeistä sanastoa ja kappaleessa harjoiteltavaa kielitiedon asiaa. Opettajan materiaalissa ovat Easy Way -liitteet, joissa on tehtäviä kappaleen ensimmäisen sivun käsittelyyn, aukkosuomennos sekä suomennos tukisanoilla. Vaihtoehtoisesti tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa voidaan keskittyä harjoittelemaan kappaleen keskeisiä lauseita. Ne on koottu tehtäväkirjaan jokaisen kappaleen yhteyteen.

Vinkkejä kappaleen juonen käsittelyyn koko ryhmän kanssa:

Koko teksti kuunnellaan kaikkien oppilaiden kanssa ja tekstin juoni käsitellään yhdessä keskustellen ja kappaleen kuvitusta hyödyntäen. Tässä vaiheessa oppilaiden ei tarvitse ymmärtää jokaista lausetta ja sanaa, vaan riittää, että he ymmärtävät, mitä tekstissä tapahtui.

  1. Teksti voidaan esimerkiksi ensin kuunnella kirja kiinni. Tämän jälkeen opettaja voi kysyä oppilailta, mitä he ymmärsivät tai vaihtoehtoisesti oppilaat voivat kertoa parilleen, mitä ymmärsivät pelkän kuuntelun perusteella.
  2. Vaihtoehtoisesti oppilaat pitävät kirjat auki ja kuuntelun jälkeen kertovat, mitä ymmärsivät tekstistä/mitä tapahtui.
  3. Oppilaille voi jakaa opettajan oppaasta kappaleen keskeiset lauseet. Oppilaat pitävät kirjan kiinni ja järjestävät lauseet kuuntelun perusteella oikeaan järjestykseen. Tämän jälkeen he miettivät yhdessä kappalesanastoa apunaan käyttäen, mitä tekstissä tapahtuu. Tämä työtapa soveltuu erityisesti parityöskentelyyn, jotta tukea tarvitsevat oppilaat saavat kaverilta apua.

Kun kappaleen juoni on ymmärretty, lisää kertausta tarvitsevat oppilaat voivat keskittyä tutustumaan ensimmäisen sivun tekstiin tarkemmin. Kappalekohtaisessa sanastossa on viiva ensimmäisen sivun sanojen alla. Tämä helpottaa esim. Easy way -liitteiden käännösten tekemistä. 

Tehtäväkirja

Tehtäväkirjan puolella eriyttäminen onnistuu vaivatta, sillä kaikki tehtävät, aina sanastotehtävistä kielitiedon tehtäviin, etenevät tunnistavan tason tehtävistä tuottaviin. Tehtäviä on paljon, mutta kaikkia tehtäviä ei ole tarpeen tehdä. Enemmän tukea tarvitsevat oppilaat voivat keskittyä alkupään tehtäviin eli tunnistavan tason tehtäviin, ja vauhdikkaammin etenevät voivat tehdä loppupään tehtäviä.

Easy Street -tekstit kertaamiseen

Jokaisen jakson lopussa on lisäksi yksi Easy Street -teksti. Easy Street -tekstit eivät sisällä uutta sanastoa, vaan kertaavat kyseisen jakson keskeisiä sanoja ja rakenteita. Tekstejä voi käyttää esim. koekertaukseen.

Koepaketti huomioi eriyttämisen

Helpommat tehtävät on merkitty nuoli alaspäin -kuvalla ja ylöspäin eriyttävät tehtävät nuoli ylöspäin -kuvalla. Opettaja voi valita koepaketista oppilasryhmälleen tai yksittäisille oppilaille soveltuvat tehtävät.

Teksti: Pauliina Kanervo, Go for it! -sarjan oppimateriaalin tekijä

Avainsanat: Go for it!
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Opevinkit

Näin hyödynnät Arttu-sovellusta opetuksessasi alakoulussa

Digitaalisuus opiskelussa

Kätevä ja maksuton Sanastot-sovellus auttaa kertaamaan sanastoja ja käsitteitä

Ajankohtaista

Vinkit alakoulun opettajalle: Kotona opiskelu onnistuu digipalveluiden avulla