3

Tulevaisuuden taidot

Omalle uralle -oppimateriaali auttaa opiskelijoita löytämään paikkansa yhteiskunnassa

Omalle uralle on ensimmäinen oppimateriaali, joka on tehty lukioon ja ammattioppilaitoksiin valmentavan koulutuksen tueksi. Oppimateriaalin avulla opiskelijalle selkeytyy ajatus omasta ammatista ja siihen johtavasta koulutuksesta.

Suomessa siirryttiin maksuttomaan toisen asteen koulutukseen elokuussa 2021. Osana oppivelvollisuuden laajentamista perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus yhdistyvät tutkintokoulutukseen valmentavaksi TUVA-koulutukseksi.

Uusi TUVA-koulutus antaa valmiuksia tutkintotavoitteiseen koulutukseen hakeutumiseen ja tutkinnon suorittamiseen.

– Valmentavan koulutuksen ongelmana on ollut, ettei siihen ole löytynyt valmista oppimateriaalia. Jatkossa opettajan ei tarvitse haalia oppimateriaalia monelta taholta, vaan kaikki tarvittava on yksien kansien välissä, sanoo opinto-ohjaaja Eeva-Mari Kallio Rasekon ammattiopistosta. Hän on uuden Omalle uralle -oppimateriaalin tekijä.

Omalle uralle -oppimateriaalissa on otettu huomioon uudet tutkinnon perusteet. Sen avulla opiskelijalle selkeytyy ajatus omasta ammatista ja siihen johtavasta koulutuksesta.

Näkemys tulevaisuuteen rakentuu opiskelijan ehdoilla

Omalle uralle -oppimateriaalin avulla opiskelija saa kattavasti tietoa eri kouluttautumismahdollisuuksista, urasuunnittelusta ja perustutkintoammateista.

– Ammatinvalinnan materiaaleissa on tyypillisesti tehty tehtäviä vaikkapa itsetuntemuksesta tai arvoista sekä tutustuttu ammatteihin. Tehtävät saattavat kuitenkin jäädä irrallisiksi eivätkä linkity opiskelijan läpikäymään prosessiin, Kallio sanoo.

Omalle uralle -oppimateriaalin avulla opiskelija saa kokonaisvaltaisen näkemyksen omaan elämään ja tulevaisuuteen. Kirjassa on pyritty loogisen jatkumoon, jossa luvut täydentävät toisiaan. Asioita käydään läpi selkeän kaaren mukaisesti, minkä lopputuloksena opiskelija varmistuu seuraavasta ura-askeleestaan ja sen vaatimuksista.

Työ- ja koulutusasioiden lisäksi Omalle uralle -oppimateriaalissa käsitellään paljon pehmeitä asioita, kuten tunne-, vuorovaikutus- ja elämäntaitoja. Yleistä elämänohjausta on oppimateriaalissa runsaasti. Oppimateriaalissa ei ole oikeita tai vääriä vastauksia tehtäviin, vaan jokaisesta vastauksesta tulee opiskelijan itsensä näköinen.

Valmis materiaali helpottaa opettajan työtä koulutuksen suunnittelussa

Suuret kuvat, moderni taitto, sopivan mittaiset tekstit ja helposti lähestyttävät tehtävät tekevät uusien tutkinnon perusteiden pohjalta tuotetusta oppimateriaalista houkuttelevan. Koko materiaali on saatavana myös täysin digitaalisena Kampus-tuotteena.

Omalle uralle -oppimateriaalin alkupään luvut perustuvat vuosikelloon, jota on käytetty perinteisesti ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Järjestys on mietitty niin, että se auttaa opiskelijaa löytämään omia vahvuuksiaan ja uskomaan niihin parhaalla mahdollisella tavalla.

Luvuissa liikutaan henkilökohtaisesta oppimissuunnitelmasta opiskelutaitojen kartoittamiseen. Omia arvoja ja temperamenttia peilataan opiskelijaa kiinnostaviin ammatteihin. Lisäksi kartoitetaan omaa osaamista ja täydennetään puuttuvia taitoja. Lopuksi käydään läpi työnhakutaitoja.

– Arvaukseni on, että oppivelvollisuuden laajeneminen tuo mukanaan paljon uusia TUVA-koulutuksen järjestäjiä, kun kaikkien nuorten pitää jatkaa johonkin yläkoulun jälkeen. Valmis materiaali helpottaa ja rohkaisee myös sellaisia opettajia, joilla ei välttämättä ole kokemusta tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta ennestään, Kallio sanoo.

Vahvasti ratkaisukeskeinen materiaali perustuu toivokeskeiseen uraohjausteoriaan

Kallio muistuttaa, että nykyajan yhteiskunnassa on paljon epävarmuutta, ja opiskelijat tarvitsevat kannustusta siihen, että asiat järjestyvät.

– Epävarmuus on tuttua TUVA-koulutuksen kohderyhmille, jotka tulevat koulutukseen pohtimaan, mitä haluavat seuraavaksi tehdä. Koulutuksessa voi yhtä lailla olla nuori, jolla on ollut haasteita perusopetuksessa, tai maahanmuuttaja, joka on tullut vieraaseen kulttuuriin ja etsii paikkaansa, Kallio kertoo.

Omalle uralle -oppimateriaalissa on kannustava ja positiivinen ote, joka perustuu professori Spencer G. Nilesin toivokeskeiseen uraohjausteoriaan.

– Sitä mukaa kun ihminen tutustuu itseensä ja omiin vahvuuksiinsa, hän oppii asettamaan itselleen tavoitteita ja saavuttamaan niitä. Tavoitteiden saavuttaminen kasvattaa toivoa, jonka avulla ihminen on taas valmis tutkimaan itseään, tavoittelemaan jotakin ja onnistumaan. Toivo ei siis ole paikallaan olemista, vaan aktiivista työtä kohti tavoiteltua maalia, Kallio sanoo.

Omalle uralle -oppimateriaalin avulla opiskelija oppii näkemään mahdollisuuksia, huomaa mitä osaa ja saa kipinän jatkaa eteenpäin.

– Toivokeskeisen uraohjausteorian mukaan jokainen on upea ja ainutlaatuinen yksilö ja jokaisen panosta tarvitaan tässä maailmassa. Uskon todella, että oppimateriaalia käyttävä opiskelija oppii näkemään potentiaalin itsessään, Kallio summaa.

Uusi Omalle uralle -oppimateriaali sopii TUVA-koulutuksen lisäksi myös:

● peruskouluun esimerkiksi yhdeksäsluokkalaisille
● erilaisiin TE-toimiston prosesseihin, esimerkiksi nuorten asiakkaiden kanssa tehtävään työhön
● aikuisten perusopetukseen
● itsenäiseen opiskeluun ja omien urasuunnitelmien sekä ajatusten tarkasteluun
● erilaisiin työnhakua ynnä muuta koskeviin kursseihin ja valmennuksiin
● vankilaopetukseen hyvinvointi- ja uraohjauksen materiaaliksi
● kansanopistojen linjojen uramateriaaliksi.
● ennen kaikkea ammatillisen toisen asteen opinto- ja uraohjaukseen
● soveltavin osin yhteisten tutkinnon osien opetukseen, muun muassa yhteiskunta- ja työelämäosaamiseen, S2-opetukseen sekä työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Lue myös: Suunnitellen aikaa opiskeluun ja työntekoon

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Opetusvinkki: Suunnitellen aikaa opiskeluun ja työntekoon

Digitaalisuus opiskelussa

Lähihoidon opettaja innostui Kampuksesta – digikirjan käyttö on helppoa ja selkeää

Ajankohtaista

Uudet Opettajan digiaineistot helpottavat opettajien työkuormaa ammatillisessa opetuksessa