3

Inspiraatiota opetukseen

Opetusvinkki: Suunnitellen aikaa opiskeluun ja työntekoon

Ajankäytön suunnittelu selkeyttää opiskelu-urakkaa. Tutustukaa ryhmän kanssa Omalle uralle -oppimateriaalin ajanhallintavinkkeihin ja pohtikaa oppimisen otollisia olosuhteita.

Ajankäytön suunnittelun ja -hallinnan opettelemisesta on selkeä hyöty opiskelijalle. Kun opiskeltavaa on runsaasti, on asiat osattava asettaa tärkeysjärjestykseen. Priorisointi helpottuu kun opiskelija tietää, mitkä asiat omassa elämässä ovat merkityksellisiä ja ajankohtaisia, ja mihin oma aika kuluu.

Omalle uralle -oppimateriaalin opiskelutaidot-osiossa tutustutaan ajankäyttöön. Tulosta opiskelijoille moniste, johon jokainen voi väreillä havainnollistaa, mihin vuorokauden tunnit käyttää. Keskustelkaa tämän jälkeen konkreettisista asioista, joilla ajankäyttöä voi parantaa.

Otolliset olosuhteet oppimiselle

Oppiminen vaatii vireän mielen. Sopiva vireystila auttaa pitämään huomion opittavassa asiassa niin kauan, että oppimista ehtii tapahtua. Mielen vireyttä voi tukea riittävällä nukkumisella, hyvällä ateriarytmillä, ulkoilulla ja opiskelua jaksottamalla.

Eri ihmiset ovat kuitenkin erilaisia siinä, millaisissa olosuhteissa he oppivat. Keskustelkaa ryhmän kanssa, miten kukin oppii parhaiten.

 • aamulla / päivällä / illalla / yöllä
 • yksin / yhdessä jonkun toisen kanssa / ryhmässä
 • hiljaisuudessa / musiikkia kuunnellen / pienessä taustahälyssä
 • kotona / koulussa / muualla, kuten kirjastossa tai kahvilassa
 • kirkkaassa valossa / hämärässä lukuvalon ääressä
 • työpöydän ääressä / sohvan nurkassa / sängyssä / lattialla loikoillen
 • viileässä / lämpöisessä
 • sisällä / ulkona
 • napostellen / tyhjin suin
 • hiljalleen rauhassa / pienessä kiireessä
 • paikallaan / liikkuen
 • pienissä pätkissä / pidempiä aikoja keskittyen
 • lukemalla / kirjoittamalla / kuuntelemalla / keskustelemalla /
 • tekemällä ja kokeilemalla

Omalle uralle on ensimmäinen oppimateriaali, joka on tehty lukioon ja ammattioppilaitoksiin valmentavan koulutuksen tueksi. Opiskelija saa kattavan kuvan tarjolla olevista kouluttautumismahdollisuuksista, urasuunnittelusta ja perustutkintoammateista. Lisäksi kirjassa käsitellään tunne-, vuorovaikutus- ja elämäntaitoja sekä yhteiskunnallisia asioita.

Avainsanat: Omalle uralle


Lue seuraavaksi

Tulevaisuuden taidot

Omalle uralle -oppimateriaali auttaa opiskelijoita löytämään paikkansa yhteiskunnassa