3

Inspiraatiota opetukseen

Milli elää ajassa – näin Milli-sarjaa kehitetään opettajien toiveiden perusteella

Milli on noussut muutamassa vuodessa erittäin suosituksi alakoulun matematiikan sarjaksi. Sarja luo vahvan pohjan matematiikan oppimiselle, ja siinä korostuvat toiminnalliset työtavat, ajattelun taitojen kehittäminen sekä matematiikan aito ymmärtäminen. Vaikka sarja saa runsaasti positiivista palautetta osakseen, materiaalia kehitetään edelleen.

Sanoma Pron alakoulun matematiikan sarja MilliMilliä on päivitetty asiakaspalautteen perusteella joka vuosi lanseerauksen jälkeen. Kuuntelemme herkällä korvalla opettajien kehitysideoita ja toiveita ja muokkaamme materiaaleja niiden pohjalta siten, että sarja palvelisi entistä paremmin koulun arkea ja opetuksen tarpeita, kertoo alakoulun matematiikan tuottajamme Reena Linna. Millin oppimateriaalit ovat tällä hetkellä käytössä luokille 1–5. Ensi syksyksi valmistuu 6. luokan materiaali, jonka jälkeen sarja on kokonaisuudessaan valmis.

Ensi lukuvuonna päivityksessä keskitytään alkuopetuksen materiaaleihin

Seuraavaksi teemme päivityksiä 1. ja 2. luokan materiaaleihin. Palautteen perusteella oppilaat ja heidän opettajansa ovat kaivanneet tunneille lisää tarinallisuutta ja nyt toiveeseen vastataan. Ensi lukuvuonna jokaiseen oppituntilukuun on tarjolla pieni tarina, joka virittelee oppitunnin alkuun ja tutustuttaa oppilaita lisää Milli-sarjan kiehtoviin hahmoihin. Lisäksi tulemme muun muassa selkeyttämään joidenkin tehtävätyyppien ulkoasua ja tukemaan tehtävänantojen ymmärtämistä. Teemme myös pieniä käytettävyyteen liittyviä parannuksia sekä painettuihin että digitaalisiin tuotteisiin.

Edellä mainittujen päivitysten lisäksi alkuopetuksen oppilaille on luvassa myös jotain kokonaan uutta. Sarjaa käyttävät opettajat ovat toivoneet oppilailleen lisää perustehtäviä ja drillaavaa harjoittelua. Toisaalta esiin on noussut tarve ylöspäin eriyttävistä tehtävistä matemaattisesti lahjakkaammille oppilaille. Moni opettaja kokee myös, että digitaalinen harjoittelumateriaali olisi tervetullutta.

– Vastaamme näihin toiveisiin ja tuomme sarjaan ensi lukukaudesta alkaen Millin Digikoulun, joka on päivityksen merkittävä uudistus. Millin Digikoulu tarjoaa jokaisen oppitunnin aiheeseen opetusvideon sekä mielekästä digitaalista lisäharjoittelua. Lisäksi se eriyttää ylöspäin ja tarjoaa lisää haasteita niitä kaipaaville, Linna kertoo.

Katso alla oleva esittelyvideo Millin Digikoulusta:

Lukukohtainen Millin digikoulu avautuu oppikirjan käyttäjille Arttu-sovelluksen avulla, ja on siten helppo ja vaivaton tapa kerrata ja jatkaa oppitunnilla käytyjen asioiden harjoittelua koulussa tai kotona. Millin digikoulu ei vaadi oppilaalta kirjautumista, mutta ei myöskään kerrytä suoritustietoja harjoittelusta. Tähän tarpeeseen vastaavat jatkossakin Millin Bingel-tehtävät, jotka tarjoavat laajemmat digitaaliset harjoittelumahdollisuudet pelillisessä ympäristössä. Bingeliin sisäänrakennettu adaptiivisuus eriyttää harjoittelua automaattisesti ja oppilaan yksilöllistä edistymistä voi seurata suoritustietojen avulla.

Aiemmat Milli-sarjan parannukset helpottavat opettajien arkea

Milli-sarjaan on jo aiemmin tehty paljon pieniä parannuksia opettajilta saadun palautteen perusteella.

– Tiedämme, että koulun arki on hektistä ja opettajan työ haastavaa. Opettajilla on riittävästi työtä opetusryhmän hallinnassa ja opettamisessa, ja haluamme tarjota parhaat materiaalit työn tueksi, Linna kertoo.

Aiempia parannuksia Milli-sarjaan ovat olleet esimerkiksi oppikirjan peleihin tuotetut ohjevideot, jotka opettajat ovat kokeneet hyödyllisiksi ja arkea helpottaviksi. Palautteen perusteella niitä päätettiin tehdä lisää, ja nyt videoitu peliohje löytyy kaikkiin Millin peleihin.

– Lisäksi valmiiden eriyttävien monistepakettien ilmestyminen materiaaliin sai paljon kiitosta. Monistepaketit ovat auttaneet opettajia tukemaan eritasoisten oppilaiden yksilöllistä ja itsenäistä harjoittelua, Linna kertoo.

Palaute ohjaa kehitystä myös tulevaisuudessa

Millin käyttäjien palaute ohjaa ja antaa suunnan sarjan kehitykselle myös tulevaisuudessa.

Linna toteaa, että palautetta siis saa ja kannattaa antaa, koska se vaikuttaa aidosti sarjan tekemiseen ja on siten erittäin tärkeää.

– Sillä, että ihka oikeat opettajat ovat mukana tuotekehityksessämme, varmistamme sen, että materiaalit palvelevat nyt ja tulevaisuudessa käytännön tarpeita. Toivotamme jatkossakin opettajia tervetulleeksi mukaan osallistumaan Millin tuotekehitykseen. Parhaat materiaalit syntyvät yhteistyöllä, Linna sanoo.

Millin Digikoulu pähkinänkuoressa:

  • Millin Digikoulu tarjoaa jokaisen oppitunnin aiheeseen opetusvideon ja mielekästä digitaalista lisäharjoittelua.
  • Opetusvideo auttaa kertaamaan oppitunnin keskeiset asiat myös kotona ja tukee itsenäistä opiskelua mahdollisen poissaolon tai etäopetuksen aikana.
  • Digikoulussa on ylöspäin eriyttäviä tehtäviä lisähaasteita kaipaaville.
  • Digikoulu avautuu veloituksetta oppikirjan käyttäjille Arttu-sovelluksen avulla.
  • Digikoulun tehtävissä on automaattinen tarkistus, joten oppilas saa välittömän palautteen onnistumisestaan.
  • Millin Digikoulu ei vaadi oppilaalta kirjautumista, mutta ei myöskään kerrytä suoritustietoja harjoittelusta.
Avainsanat: Alakoulu Milli
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Alakoulun Milli-sarja luo vahvan perustan matematiikan taitoihin

Arviointi

Millin toiminnalliset koetehtävät tuovat uudenlaisia näkökulmia arviointiin

Motivointi

Oppilaat innostuivat Milli-sarjasta