3

Ajankohtaista

Miksi oppimateriaalin käyttö kannattaa?

Valmiin oppimateriaalin avulla opiskelija voi esimerkiksi syventää teoriaosaamista ja saada näin paremmat valmiudet suoriutua näytöstä hyvin arvosanoin.

Opettajille otsikon kysymyksen vastaukset tulevat tavallisesti nopeasti mieleen. Joskus voi kuitenkin olla vaikeampaa saada opiskelija tai vaikkapa työpaikkaohjaaja ymmärtämään materiaalin hyödyt. Tässä on muutama näkökulma noihin keskusteluihin.

Opettaja

  • saa käyttöönsä huolellisesti pohditun, näyttöön perustuvan ja ajantasaisen sisällön: tämä säästää opettajalta aikaa, kun kaikkeen ei tarvitse syvällisesti itse perehtyä ja tehtävät ovat valmiina
  • voi ohjata opiskelijaa itsenäiseen opiskeluun valmiiksi pohdittujen kokonaisuuksien avulla
  • pystyy tarjoamaan opiskelijoille enemmän tietoa, kuin mitä tunnilla ehditään käydä läpi.

Opiskelija

  • pystyy hahmottamaan kokonaisuuden helposti ja opiskelemaan itsenäisesti tai lähiopetuksessa ja tekemään oppimateriaalin tehtäviä
  • voi syventää teoriaosaamista ja saada näin paremmat valmiudet suoriutua näytöstä hyvin arvosanoin
  • tarvitsee vahvaa ja laajaa teoria-asioiden tuntemusta, ja oppimateriaali on tähän aivan keskeinen apuväline
  • voi aina palata oppimateriaaliin, kun haluaa tarkentaa, miten esimerkiksi jokin toimenpide suoritetaan.

Työelämässä järjestettävä opetus

  • Oppimateriaali auttaa opiskelijaa selventämään ohjaajille, mitä pitäisi harjoitella ja millaisia tavoitteita jaksolle voi tehdä.
  • Työpaikkaohjaajan kanssa oppimateriaalista on vaivatonta tarkistaa, mitä näytössä tulee osata.
  • Oppimateriaali auttaa teorian ja käytännön yhteensovittamisessa.
Avainsanat: Ammatillinen koulutus
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Digitaalisuus opiskelussa

Kampus tuo uusia ulottuvuuksia myös ammatilliseen opetukseen

Tulevaisuuden taidot

Omalle uralle -oppimateriaali auttaa opiskelijoita löytämään paikkansa yhteiskunnassa