3

Ajankohtaista

LOPS 2021 – mitä se tarkoittaa käytännössä?

Lukion uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan täysin uusia käsitteitä. Selvitimme, mitä ne tarkoittavat käytännössä.

Lukion opetussuunnitelman perusteet uudistuvat, ja uusien opetussuunnitelmien mukainen lukio-opetus alkaa elokuussa 2021. Uudistuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia, antaa heille nykyistä kattavammat jatko-opinto- ja työelämävalmiudet sekä tukea yksilöllisiä tarpeita ja oppimista.

Lukiokoulutuksen uudet käsitteet

Moduulit

Pakolliset opinnot jäsennetään oppiainekohtaisesti 1–3 opintopisteen laajuisiksi moduuleiksi. Oppiaineen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi kuvataan moduuleilla. Valinnaiset opinnot ovat kahden opintopisteen laajuisia moduuleja.

Opintojakso

Jatkossa kurssin sijaan puhutaan opintojaksoista, jotka kootaan edellä mainituista moduuleista. Yksi opintojakso voi sisältää moduuleita useista eri oppiaineista, ja se voi koostua yhdestä tai useammasta moduulista. Jokainen lukio voi itse rakentaa moduuleista mieleisiään oppiaineiden omia tai yhteisiä opintojaksoja.

Opintopisteet

Moduuleiden ja opintojaksojen laajuus kerrotaan jatkossa opintopisteillä. Lukion oppimäärä on jatkossa 75 kurssin sijaan 150 opintopistettä. Opetuksen määrään tämä muutos ei vaikuta, vaan Opetushallituksen mukaan opetusta annetaan täsmälleen yhtä paljon kuin tähänkin asti.

Arviointi

Jatkossa opinnot arvioidaan opintojaksoittain. Jos opintojaksossa on moduuleita useista eri oppiaineista, annetaan kustakin oppiaineesta omat arvosanat. Jos taas opintojakso koostuu vain yhden oppiaineen moduuleista, annetaan arvosana tästä aineesta. Päättöarviointi tehdään oppiainekohtaisesti samalla tavalla kuin aiemminkin. Päättöarvosanaan vaikuttavat pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen moduulien arvosanat ja opintopisteiden määrä.

Laaja-alainen osaaminen

Uudistuksen tarkoituksena on, että opiskelija hallitsee oppiaineiden keskeiset sisällöt mutta saa myös laaja-alaista osaamista. Tavoitteena on hyvä yleissivistys, kestävän tulevaisuuden rakentaminen ja vahvat jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiudet. Kaikissa oppiaineissa on yhteisiä tavoitteita laaja-alaisesta osaamisesta. Ne liittyvät elämänhallintaan, kuten vuorovaikutus- ja oppimistaitoihin, sekä vastuulliseen vaikuttamiseen, kuten ympäristöön sekä yhteiskunnalliseen ja globaaliin osaamiseen.

Ylioppilaskokeet

Jatkossa ylioppilaskokeen painoarvo korkeakouluvalinnoissa kasvaa. Opiskelijat, jotka aloittavat ylioppilaskokeet vasta keväällä 2022 tai sen jälkeen, kirjoittavat neljän aineen sijasta vähintään viisi ainetta. Muutoksen jälkeen kaikki kirjoittavat pakollisena joko äidinkielen ja kirjallisuuden tai suomen toisena kielenä sekä kolme näistä aineista: matematiikka, vieras kieli, toinen kotimainen kieli ja reaaliaine. Näiden lisäksi valitaan vielä yksi aine. Vähintään yhdessä kokeessa (matematiikka, vieras kieli tai toinen kotimainen kieli) on kirjoitettava pitkä oppimäärä. Opiskelijat pystyvät myös uusimaan kokeita rajattomasti.

Näin uudistus etenee:

  • Marraskuu 2019: Lukion opetussuunnitelman perusteet julkaistaan.
  • Syksy 2019 – kevät 2021: Laaditaan paikalliset opetussuunnitelmat.
  • Elokuu 2021: Uusien perusteiden mukainen opetus alkaa.

Lähde: OPH


Katso lisätietoja LOPS 2021 -oppimateriaaleistamme täältä »

Avainsanat: Lukio LOPS21
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Ajankohtaista

Mitä ajatuksia LOPS 2021 herättää oppimateriaaliemme tekijöissä?

Ajankohtaista

Taloustutkimus tutki lukiolaisten mieltymyksiä – digillä ja painetulla materiaalilla omat vahvuutensa

Digitaalisuus opiskelussa

Katso videolta, miten Kampuksessa on huomioitu uusi LOPS 2021