3

Ajankohtaista

Laaja-alainen erityisopettaja ja erityisluokanopettaja kertovat, miten Huiman alaspäin eriyttävä materiaali tukee opetusta

Koulumaailmassa tukea tarvitsevien oppilaiden kirjo on laaja. Opettajan voi olla haasteellista löytää eriyttävää materiaalia, joka sopii yhtä hyvin kaikille erityisen tuen oppilaille. Huiman alaspäin eriyttävässä tehtäväkirjassa on samat sisällöt, samat sivunumerot ja samannäköiset aukeamat kuin yleisopetuksen kirjassa.

Erityisluokanopettaja Kati Söderberg ja laaja-alainen erityisopettaja Birgit Paju halusivat tehdä Huimaan alaspäin eriyttävän materiaalin, jota voi käyttää erityisen tuen oppilaiden kanssa riippumatta siitä, opiskelevatko he äidinkieltä ja kirjallisuutta erityisluokassa vai yleisopetuksen ryhmässä.

– Meillä on työnkuvamme puolesta erilainen lähestymistapa erityisopetukseen. Huiman alaspäin eriyttävässä materiaalissa jokainen teksti ja tehtävä on punnittu tarkasti, jotta se palvelisi oppilasta sekä erityisluokassa että yleisopetuksen ryhmässä, sanoo Porolahden peruskoulussa Helsingissä työskentelevä Söderberg.

Huiman alaspäin eriyttävää tehtäväkirjaa on helppo käyttää luokassa rinnakkain yleisopetuksen kirjan kanssa. Sen sisällöt ovat samoja kuin yleisopetuksen tehtäväkirjassa, mutta tehtäviä on tarvittaessa helpotettu ja selkeytetty. Myös tietolaatikoiden opetustekstejä on helpotettu. Aukeamat ovat samannäköisiä ja sivunumerot samat kuin yleisopetuksen kirjassa.

Alaspäin eriyttävää tehtäväkirjaa voi myös käyttää erityisopetuksessa yksinään ilman sarjan oppikirjaa.

– Oppilaalle on helppoa, että kaikki opiskeluun tarvittava tieto on yhdessä paikassa. Siksi tehtäväkirjassa on samalla aukeamalla tietolaatikko ja siihen liittyvät tehtävät, Paju sanoo. Hän työskentelee Lintuvaaran koulussa Espoossa.

Huiman alaspäin eriyttävä materiaali on selkeä ja värikäs tuki opetukseen

Huima-sarjassa lähdetään siitä, että abstraktit asiat opetetaan oppilaille konkreettisesti. Kaikissa oppiaineissa oppilaita kehotetaan kirjoittamaan omin sanoin. Huiman tehtäväkirjassa kerrotaan selkeästi, mitä omin sanoin kirjoittaminen itse asiassa tarkoittaa.

Söderberg ja Paju halusivat tehdä niin selkeän eriyttävän materiaalin, että jokainen erityisen tuen oppilas ymmärtää tehtävänannon ilman, että opettajan tarvitsee sitä erikseen avata. Alaspäin eriyttävä materiaali onkin suunniteltu niin, että se ohjaa oppilasta toimimaan itse esimerkiksi hahmottamiseen liittyvistä tai kielellisistä vaikeuksista huolimatta. Huimaan on tehty myös erillinen oppimateriaali S2-opetukseen .

Huiman alaspäin eriyttävässä tehtäväkirjassa on käytetty runsaasti värejä hahmottamisen ja innostamisen tueksi. Oppimateriaalin kuvitus on raikas ja kiinnostava, mutta värejä käytetään myös oppimisen tukena. Niiden avulla harjoitellaan esimerkiksi sanaluokkia.

Vaihtelevat eriyttämisen keinot pitävät oppilaiden mielenkiintoa yllä

Paju ja Söderberg kiinnittivät oppimateriaalia tehdessään huomiota tehtävien määrään. Tehtäviä tulee olla sopivassa suhteessa yleisopetuksen tehtäväkirjaan nähden, mutta työmäärä ei saa näyttää oppilaille liian raskaalta. Tehtävätyypit vaihtelevat, jotta oppilaiden mielenkiinto pysyisi yllä koko tunnin ajan.

Myös Huiman digiopetusmateriaalissa on runsaasti materiaalia eriyttämiseen. Sieltä voi esimerkiksi kuunnella oppikirjan tekstit ja harjoitella niiden sanastoa. Teksteihin on tehty juonipiirrokset, joissa tekstin pääkohdat ovat kuvina. Oppilas voi käyttää näitä materiaaleja myös puhelimellaan Arttu-sovelluksessa.


Voit tilata tuotteet helposti verkkokaupastamme:

Kati Söderberg ja Maarit Kostiander ovat tehneet Huiman eriyttävät tehtäväkirjat 5. ja 6. luokille.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Arviointi

Läpinäkyvä arviointi edistää oppimista Huima-sarjassa

Opevinkit

Huima-sarjan tekijöiden vinkit äidinkielen tunneille

Inspiraatiota opetukseen

Harjoitusvihko kaikille kirjoittajan taitoja opetteleville