3

Inspiraatiota opetukseen

”Englannin kieltä ei tulisi enää nähdä vieraana kielenä”

Näin toteaa Go for it! -sarjamme tekijä Pauliina Kanervo.

Hän avaa englannin kielen roolia koululaisten arjessa ja Go for it! -sarjan pedagogisia tausta-ajatuksia:

– Englannin kielen asema globaalina kielenä on vahvistunut entisestään. Suomessakin monissa työpaikoissa käytetään englantia työkielenä. Sitä ei enää nähdä niinkään vieraana kielenä, sillä se on niin vahvasti läsnä monen arjessa. Opetuksessa pitäisikin huomioida kielen arkikäyttö, Kanervo toteaa.

– Netissä englannin kieli on vahvasti läsnä ja se tuo omat haasteensa kielen opetukseen. Opetuksen osana tulisi huomioida oleellisen tiedon hakeminen verkosta ja medialukutaidon kehittäminen, hän jatkaa.

– Oppilaiden lähtötasot kielenopetukseen ovat hyvin erilaisia, siksi on tärkeää, että sarjassa on aidosti mietitty, miten huomioidaan erilaiset oppijat. Tärkeintä on kuitenkin herättää kiinnostus eri kieliin ja monikulttuuriseen maailmaan, hän painottaa.

– Uusi OPS korostaa lisäksi iloa, luovuutta, pelillisyyttä, leikkiä ja draamaa opetuksessa. Sarjassamme kielioppia ei enää tästä syystä irroteta irralliseksi osaksi, vaan Here’s how -osioissa kielioppia esitellään sarjakuvien, laulujen ja draamaosioiden avulla. Monialaiset oppimiskokonaisuudet on otettu huomioon, vinkkejä ja ideoita opettamiseen löytyy oppikirjan sisällä.

– Olemme panostaneet myös vuorovaikutustaitojen ja tiedonhaun kehittämiseen. Kielten oppitunneilla oppilaita rohkaistaan treenaamaan esiintymistaitojaan ja muutenkin ottamaan vahvaa roolia omassa oppimisessaan. Tämän toteuttamiseksi hyvällä oppimateriaalilla on tärkeä rooli, Kanervo toteaa.

Go for it! on tarkoitettu kaikille alakoulun oppijoille. Sarjan mukana tulee myös suosittu Bingel-maailma tehtävineen.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Arviointi

Kuudennen luokan arviointikriteerien sisältöjen kertaamiseen runsaasti apua opettajan materiaalissa

Opevinkit

Poimi Go for it! -sarjan opevinkit eriyttämiseen

Inspiraatiota opetukseen

Luokanopettaja kertoo, miten Go for it! -sarja toimii opetuksessa