3

Uratarinat

Digituottaja Hieu Tranin positiivinen asenne tarttuu myös kollegoihin

Tran arvostaa työssään sitä, että pääsee työpanoksellaan edistämään hyvien opetusratkaisujen syntymistä.

Hieu Tran Sanoma Pro Uratarina

Olen Hieu Tran ja työskentelen Sanoma Prolla yläkoulun, lukion ja ammatillisten aineiden digituottajana. Toisin kuin yleisesti digitaalisen kehityksen parissa työskentelevät kollegani, olen myös osa edustamieni toimitusten tiimejä. Tällä varmistetaan se, että oppimateriaalien sisällöntuotannon tarpeet ja haasteet tulevat varmasti kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Ennen nykyistä rooliani toimin lukion matematiikan kustannustoimittajana.

Aloitin talossa vuonna 2019. Siirryin töihin Sanoma Prolle heti pedagogisten opintojeni jälkeen, mikä oli sinänsä sopivaa, sillä vuosikurssini harjoittelujakson päättäjäiset olivat juuri täällä Sanoma Pron kokouskeskuksessa. Tilaisuuden isännöi silloinen alakoulun matematiikan tuottaja, ja muistankin silloin ajatelleeni, että hei miten siistiä – vaikka onkin sattumoisin päätynyt aineenopettajalinjalle, on muitakin uramahdollisuuksia kuin ehkä perinteisesti ajattelemamme koululaitokset.

Opiskelin yliopistossa pääaineena fysiikkaa ja sivuaineena matematiikkaa. Matemaattisten aineiden ja perusohjelmoinnin opiskelu on osoittautunut nyt työelämässä hyödyllisemmäksi kuin alkuun kuvittelin – olivathan opinnot aika pitkälle teoreettisia. Näiden opintojen tuomien valmiuksien avulla olen kuitenkin pystynyt nyt työelämässä omaksumaan itsenäisesti ja nopeasti uusia taitoja. Esimerkiksi ennestään tuntemattomien ohjelmistojen ja työkalujen haltuunotto sekä uusien ohjelmointikielten opettelu on ollut helpompaa. Tietysti myös käsillä olevia ongelmia pystyy lähestymään analyyttisemmin.

Pidän työssäni erityisesti siitä, että voin vaikuttaa omaan työnkuvaani ja kehittää sitä tarpeen mukaan eteenpäin.

Tämä on tärkeää, sillä digitaalisuus on verrattain uusi asia koulumaailmassa. Halusimme tai emme, maailma muuttuu ja oppimateriaali sen mukana. Digitaalisuus tulee olemaan yhä suuremmassa roolissa opetuksessa. Kuten kaikessa uudessa, haasteita löytyy, eikä ongelmilta välttämättä tulla välttymään. Koen kuitenkin, että kustantajana vastuullamme on löytää toimivat toimintatavat ja hyvät opetusratkaisut. Tavoitteenamme on tarjota opettajille lisää mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia opetukseen.

Avainsanat: uratarinat
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Uratarinat

Asiakaskeskeinen kehittäminen on Kati Pärkän työn ytimessä 

Uratarinat

Katariina Mäkelän työssä näkyy kansainvälisyys

Uratarinat

Myyntipäällikkö Mika Iso-Pietilän työhön kuuluu myös paljon kouluttamista