3

Artikkeli

Binomin digimateriaali saa kiitosta opiskelijoilta

Johannes Vikman opettaa neljättä vuotta lyhyttä matematiikkaa Helsingin kielilukiossa. Siinä ajassa hän on ehtinyt oppia, kuinka lukion opettaja on sekä innostaja että motivoija, mutta myös aikatauluttaja ja peräänkyselijä.

Sanoma Pro_Lukio
Vikmanin mukaan tämän hetken opiskelijat tarvitsevat selkeyttä. Sitä hän arvostaa itsekin, kun puhutaan oppimateriaalin ominaisuuksista.

– Parasta Binomissa se, että sen avulla päästään nopeasti käsiksi tehtävien ratkaisemiseen. Teoriaa on riittävästi, mutta se on esitetty tarpeeksi tiiviisti. Oppimateriaalin teoriaosuus sisältääkin usein yleisimpien tehtävätyyppien ratkaisuvaiheet, ja esimerkkien tuki tekee laskemisen aloittamisesta helppoa. Tehtävissä onnistuminen ruokkii opiskelijoiden motivaatiota ja onnistumisen tunteita. Silloin opiskeluintokin lisääntyy, Vikman kuvailee.

Lyhyen matematiikan kursseilla tavoitetasot vaihtelevat

Vikmanin mukaan lyhyen matematiikan opetuksessa eriyttäminen on avainasemassa, sillä opiskelijoiden tavoitetasot vaihtelevat suuresti. Opintojaksoilla on sekä niitä, jotka tavoittelevat jatko-opintoihin hyvää pohjaa ja kiitettävää arvosanaa, että myös niitä, jotka haluavat vain päästä kursseista läpi.

–  Runsas tehtävävalikoima ja selkeä tehtäväjaottelu auttavat eriyttämisessä. On esimerkiksi helppoa koota tehtäväpolut, joita opiskelijat voivat seurata tavoitteidensa mukaisesti. Opetusmallia tukee hyvin myös se, että pystyn seuraamaan reaaliaikaisesti opiskelijoiden suorituksia Kampuksen Ohjaamosta, Vikman kertoo.

Ohjaamosta Vikman näkee yhdestä näkymästä, mitkä annetuista tehtävistä opiskelijat ovat suorittaneet. Lisäksi Vikman arvostaa sitä, että Binomissa tarjotaan useampaa ratkaisuvaihtoehtoa ja erilaisia tapoja oppia ja tehdä. Opiskelijat pystyvät työskentelemään itsenäisesti ja eriyttämään omatoimisesti oppimateriaalin avulla.

Digimateriaali tukee omaa tapaa opettaa

Vaikka opettaja voi itse muokata digiopetusmateriaalin järjestystä ja lisätä tai poistaa sieltä haluamiaan sisältöjä, Vikman on kokenut valmiin materiaalin toimivaksi sellaisena kuin se on.

– Itsekin opettaisin juuri tällä tavalla kuin Binomin tekijät ovat sarjan rakentaneet. Esimerkiksi johdantotehtävät kappaleiden alussa ovat usein sellaisia, joita haluan hyödyntää tunnin alussa. Lisäksi opiskelijat ovat olleet digimateriaaliin oikein tyytyväisiä, Vikman kertoo.

Vikman arvostaa sitä, että Kampuksen digikirjassa pystyy itse päättämään, mistä tehtävistä saa näkyviin mallivastaukset ja mistä ei.

– Ne, jotka osaavat hyödyntää mallivastausta ratkaisuvinkkien tapaan, hyötyvät siitä, että mallivastaus on esillä. Mutta ne, jotka eivät jaksa niin panostaa, saattavat ainoastaan kopioida vastaukset. Olen ratkaissut asian niin, että piilotan lähtötehtävien vastaukset lähes aina, jotta kukaan ei kopio niitä, Vikman kuvailee ja jatkaa:

– Lisäksi malliratkaisut on tehty selkeästi ja opiskelijaystävällisesti. Ne rakentuvat täydellisistä lauseista ja sivuhuomautuksista, ja niiden taustalta huokuu pedagoginen lähtökohta.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Lyhyen matematiikan Binomi-sarja mukautuu erilaisiin tarpeisiin

Binomi

Opiskeluvinkit

Pitkä vai lyhyt matematiikka – lukion vaikein yhtälö?