3

Inspiraatiota opetukseen

Apilatien aapinen käyttäjien silmin: ”Auttaa saavuttamaan tavoitteet!”

Kysyimme Apilatien aapisen käyttäjiltä, mitkä ovat heidän mielestään sarjan vahvuudet.

Uutta sarjaa valitseva opettaja haluaa vakuuttua erityisesti niistä materiaalin ominaisuuksista, jotka vaikuttavat eniten hänen arkipäivän työhönsä. Kun Apilatien aapisen käyttäjiltä  kysyttiin kolmea tärkeintä valintaan vaikuttanutta seikkaa, tärkeimmiksi asioiksi nousivat: sarjan monipuolisuus, eriyttämisen mahdollisuudet ja hyvä digitaalinen oppimateriaali. Tämän lisäksi tärkeänä pidettiin Mervi Wäreen vaikutusta tekijänä sekä yksinkertaisesti mielenkiintoista sisältöä.

Digitaalinen opetusmateriaali on suunniteltu tukemaan opettajan työtä: sen laulut, videot, opetusvinkit, interaktiiviset harjoitukset ja harjoituskirjojen ratkaisut helpottavat oppituntien rakentamista ja säästävät merkittävästi opettajan aikaa.

Käyttäjän kommentti: “Erityisen hyvät tarinat. Tarinat ovat uutta opetussuunnitelmaa hyvin tukevia, johdattavat lasta vuorovaikutukseen ja osallistumiseen, vahvistavat tunnetaitoja ja herättävät mielenkiintoa lukemista ja kirjallisuutta kohtaan.”

Digiaapinen innostaa oppilaita

Apilatien aapisesta on saatavilla myös täysin digitaalinen versio. Oppilaat ovat ottaneet sen mielellään käyttöönsä esimerkiksi lukemisen harjoitteluun kotona. Myös opetuksessa digiaapisen käyttö on koettu toimivaksi: äänteet ja tavut on helpompi hahmottaa, kun ne voi kuunnella. Lisäksi oppilaat motivoituvat helpommin harjoittelemaan digiaapisen avulla. Käyttökokemusta kuvailtiin esimerkiksi seuraavin kommentein:

– Digiaapinen on avuksi lukemisen harjoittelussa. Oppilaat käyttävät sitä kotonakin lukuläksyn harjoittelussa.

– Digiaapinen on loistava! Kaikki tiiviisti ja helposti saatavilla.

– Toiminnot hyviä, lyhyet animaatiot motivoivat oppilaita.

– Kätevä käyttää ja kaikilla sama sivu edessä koko ajan.

Tukea opetukseen

Oppimateriaali tukee parhaimmillaan sekä opettajaa että oppilasta: opettajan pedagoginen työ ja muu päivittäinen työ helpottuvat, ja oppilas innostuu. Apilatien aapisessa kiitosta saavat niin hahmot, laulut kuin tarinat ja digitaaliset tehtävätkin.

Käyttäjän kommentti: “Loogisesti etenevä lukemisen opettaminen, eri tehtävät eritasoisille lukijoille, Aapisen henkilöt vetoavat lapsiin ja tarinan tapahtumat kiinnostavat heitä, lukutaidon edistymisen arviointi on helppoa materiaalin testeillä.”

 

Lähde: Sanoma Pron kysely alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaaleista, marraskuu 2017, n. 450.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Apilatien esiopetuksen parissa oppiminen on hauskaa ja innostavaa

Digitaalisuus opiskelussa

Rohkeasti digiaapinen auki!

Inspiraatiota opetukseen

Suomi toisena kielenä -opetus tukee kielellistä tasa-arvoa