3

Inspiraatiota opetukseen

Varhennettu kielenopetus yleistyy – poimi vinkit oppitunneille

Varhennettu kielenopetus eli ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa jo ensimmäisellä luokalla. Oppimateriaalin tekijämme keräsivät vinkkejä oppitunneille ja pohtivat varhennetun kielenopetuksen hyötyjä sekä haasteita.

Entistä aikaisemmin alkava vieras kieli uudistaa ekaluokkalaisten opetusta. Ranskan varhennetun kielen oppimateriaaleja tekemässä olleet Minni Heikkinen ja Tuula Heikkinen toteavat, että varhennetussa kielenopetuksessa korostuvat erityisesti opettajan pedagogiset taidot ja ryhmän hallinta. Lisäksi ryhmäyttäminen on tärkeää, jotta oppitunnilla on salliva ilmapiiri.

Varhennetun kielen oppitunnilla on hyvä muistaa luoda positiivinen ja kannustava oppimisympäristö. Se vahvistaa oppilaan kielellistä itsetuntoa ja innostusta kielen oppimiseen. Opettajan tehtävä on synnyttää lapsessa kielellinen uteliaisuus vierasta kieltä kohtaan.

– Opettajan oma innostuminen ja heittäytymiskyky ovat avainasemassa, sillä ne tarttuvat nopeasti myös oppilaisiin. Kieltä harjoitellaan laulujen ja leikkien, draaman ja pelien sekä piirtämisen ja liikunnan avulla. Oppilasta rohkaistaan käyttämään opittuja sanoja ja fraaseja osana toimintaa kuin huomaamatta, kertoo Tuula Heikkinen.

Varhennetulla kielen opiskelulla luodaan perusta kielitaidolle, joten tavoitteena on saada oppilas käyttämään vierasta kieltä rohkeasti. Pääpaino on suullisessa kielitaidossa. Ekaluokkalaisille kielen opiskelu onkin erityisen hyödyllistä, kun heistä monella on vielä käynnissä syvin kielen oppimisen herkkyyskausi.

Tuttujen leikkien ja pelien kautta laajempaan kielen osaamiseen

Hyötyjen lisäksi varhennettu kielenopetus tuo opettajalle myös haasteita, kun osa oppilaista ei osaa vielä lukea tai kirjoittaa. Heikkisten mukaan opetuksessa täytyykin edetä rauhallisesti, jotta jokainen lapsi pysyy mukana. Oppitunnin tulee sisältää paljon toistoa ja kertaamista sekä toiminnallisuutta. Lisäksi oppilaan olisi hyvä nähdä harjoiteltavat sanat koko oppitunnin ajan taululla piirroksen vieressä, jolloin hän yhdistää vieraan kielen sanahahmon piirrokseen.

– Selkeät ja yksinkertaiset peliohjeet ja tehtävänannot ovat pienelle oppijalle tärkeitä. On hyvä hyödyntää oppilaille jo ennestään tuttuja pelejä ja leikkejä, joihin lisätään jokin kielen tunnilla harjoiteltava teemasanasto tai keskustelu, Minni Heikkinen vinkkaa.

Heikkiset vinkkaavat, että toimivia leikkejä ovat esimerkiksi pantomiimi, piirrä ja arvaa, vettä kengässä, muistipeli sekä kuuma peruna. Lisäksi oppituntia elävöittämässä voi olla konkreettisia apuvälineitä. Esimerkiksi noppia voi käyttää lukujen opiskeluun, käsinukkeja eläinten harjoitteluun ja värikyniä värien opetteluun. Jos mahdollista, oppitunnin voi välillä siirtää myös liikuntasaliin tai vaikkapa keväällä koulun pihalle, jotta voidaan kisata ja leikkiä isommassa tilassa.

Varhennettujen kielten oppimateriaaleissa on paljon lauluja, leikkejä ja erilaisia pelejä, jotka aktivoivat oppilasta ja innostavat oppimaan. Kirjat tutustuttavat lapsen uuteen kieleen runsaan suullisen toiston ja kielen makustelun avulla.

Myös Oppi&ilon tuoteperheestä löytyy hauskoja tuotteita, joilla tutustutaan vieraisiin kieliin: One, two, three -puuhakortit englannin ja Lycka till! -bingopeli ruotsin opetteluun.

 

Avainsanat: Alakoulu
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Go – englannin opetusmateriaali alkuopetukseen

Alkuopetuksen kielet