3

Vinkit vanhemmille

Vanhempi, tunnetko jo termit eriyttäminen ja yksilöllinen oppiminen?

Viime vuosien aikana oppimista käsittelevään puheeseen on rantautunut termejä, jotka saattavat olla vanhemmille vieraita. Tässä artikkelissa avaamme, mitä eriyttäminen ja yksilöllinen oppiminen tarkoittavat ja miten niitä toteutetaan käytännössä.

Puhuttaessa yksilöllisestä oppimisesta, tarkoitetaan jokaisen oppilaan oikeutta edetä opinnoissaan itselle sopivalla tavalla. Olennaista on, että kaikkien oppilaiden ei tarvitse oppia samoja asioita samaan tahtiin, vaan oppilaiden yksilölliset ominaisuudet ja lähtökohdat otetaan huomioon. Oppilaita kannustetaan asettamaan oppimiselleen ja työskentelylleen henkilökohtaisia tavoitteita, joiden valossa omaa edistymistä myös arvioidaan. Opettaja ohjaa oppilaita etsimään itselle sopivantasoisia haasteita ja etenemään omien edellytysten mukaisessa tahdissa. Oppilaita ei vertailla keskenään, vaan huomio suunnataan jatkuvan arvioinnin avulla yksilölliseen kehittymiseen. Tällä tavoin jokaisen on mahdollista kokea oppimisen iloa ja onnistumista omasta edistymisestään!

Eriyttäminen liittyy läheisesti yksilöllisen oppimisen ajatukseen

Jokainen oppilas ansaitsee myös omalle tasolleen sopivia tehtäviä ja ohjausta sekä tukea tarpeidensa mukaan. Oppimisen ja siihen liittyvien tehtävien tulisi tuottaa onnistumisia, mutta tarjota samalla myös sopivassa määrin haasteita. Oikeanlaisten haasteiden avulla pidetään yllä motivaatiota, kun taas liian haastavat tehtävät saavat oppilaan helposti turhautumaan ja luovuttamaan.

Oppimateriaaleissa sekä opetuksessa puhutaan eriyttämisestä silloin kun räätälöidään yksilöille sopivan tasoista opetusta, oppimisen tapoja tai materiaaleja. Kautta aikojen suurin osa koulujen opetuksesta ja materiaaleista on ollut niin sanottua perustason työskentelyä, jonka on katsottu soveltuvan valtaosalle oppilaista.

Tämän lisäksi tarjolla on ollut sekä alaspäin että ylöspäin eriyttävää materiaalia. Alaspäin eriyttämisessä tarjotaan tukea ja helpotettuja tehtäviä niitä tarvitseville. Ylöspäin eriyttävää ohjausta, työtapoja ja tehtäviä on tarjolla sen sijaan niille, joille perusmateriaali ei tarjoa riittävästi haasteita. Nykyisin sekä opetus että oppimateriaalit pyritään suunnittelemaan entistäkin monipuolisemmaksi niin, että ne tarjoaisivat erilaisille yksilöille sopivia työkaluja oppimisen tueksi. Ylös- ja alaspäin eriyttämisen halutaan olevan sisäänrakennettuna oppimisen arjessa, jotta jokainen saa tarvitsemiaan välineitä ja tukea itsensä kehittämiseen. Eriyttämisellä turvataan oppilaan oikeutta yksilölliseen oppimiseen!

Kenelle: Vanhemmat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Eriyttäminen vaatii rohkeutta, aikaa ja oppilaantuntemusta, mutta palkitsee pitkällä aikavälillä

Inspiraatiota opetukseen

Uudistettu Kuutio tarjoaa valinnanvapautta ja eriyttämisen keinoja sekä oppilaille että opettajille

Inspiraatiota opetukseen

Näin toteutat yksilöllistä oppimista On Track -sarjalla