3

Tekoäly

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Suomalaiset opettajat kaipaavat ammattimaista toimitusprosessia myös tekoälyn tuottamalle oppimateriaalille

Tutkimme syksyllä 2023 opettajien asennoitumista tekoälyyn useissa Euroopan maissa. Keskityimme tutkimuksessa tekoälyn hyödyntämisen nykytilaan sekä opettajien oletuksiin tulevasta. Opettajat ovat kiinnostuneita mutta samalla varauksellisia hyödyntämään tekoälyä opetuksessaan.