3

inkluusio

Katso draamareseptit peruskouluun
Näkökulmia oppimiseen -blogi

Eriyttävä ja motivoiva oppimateriaali auttaa opettajaa inkluusion toteuttamisessa

Inkluusio eli erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opettaminen samassa ryhmässä muiden oppilaiden kanssa on noussut suosituksi aiheeksi oppimiseen ja opetukseen liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Helsingin Sanomat nosti sen jopa vuoden 2021 kuntavaalien