3

Ilmiöoppiminen

Inspiraatiota opetukseen

Ihmettelyn mestarit – tiedekasvatus kotona ja koulussa

Lapsilla on luontainen uteliaisuus ja kiinnostus eri asioihin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa lasta tuetaan tutkimaan ja ihmettelemään asioita, sen parempi. Lapsi tarvitsee onnistumisen kokemuksia, joita voi tarjota turvallinen ja luotettava aikuinen

Opevinkit

Opevinkit uutisten käsittelyyn

Inspiraatiota opetukseen

Ilmiöoppiminen selittää monimutkaista maailmaa ja yhdistää oppiaineita

Inspiraatiota opetukseen

Ilmiöpohjainen opetus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Inspiraatiota opetukseen

Oppiminen ei rajoitu aikaan tai paikkaan

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Kokonaisuudet haltuun ilmiöoppimisen avulla

Inspiraatiota opetukseen

Ilmiöoppimista venekoulussa