3

digitaalisuus

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Digitaalisen oppimisympäristön kehitys on jatkuvaa oppimista 

Vastauksissa korostuivat helppokäyttöisyyden kaipuu, eriyttämisen kasvavat tarpeet, opettajan roolin muuttuminen, arviointiin kuluva aika ja digitalisaatio yleensä. Yksi esiin noussut asia oli digikehityksen kova vauhti ja se, etteivät koulut millään voi