3

Koulutuksen järjestäjille: Opetushallitus estää MPASSid:n käytön oppijanumerottomilta käyttäjiltä 20.6.

Oppijanumerottomat MPASSid-käyttäjät eivät pysty 20.6. jälkeen kirjautumaan Sanoma Pron palveluihin. Suosittelemme varmistamaan, että oppilaitoksesi on hakenut käyttäjilleen oppijanumerot ja ne on otettu käyttöön.

digitaalisuus

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Digitaalisen oppimisympäristön kehitys on jatkuvaa oppimista 

Vastauksissa korostuivat helppokäyttöisyyden kaipuu, eriyttämisen kasvavat tarpeet, opettajan roolin muuttuminen, arviointiin kuluva aika ja digitalisaatio yleensä. Yksi esiin noussut asia oli digikehityksen kova vauhti ja se, etteivät koulut millään voi