3

Vaikuttaja

Yhteiskuntaopin oppimateriaalisarja 4-6 luokille

Sarjan esittely

Keskustele! Ota kantaa! Kuuntele!

Vaikuttajalla onnistut yhteiskuntaopin opetuksessa. Vaikuttaja lähtee liikkeelle lapsen lähiympäristöstä. Sen matkassa yhteiskuntaopin tiedot ja taidot kehittyvät oppilaan aktiivisuuden ja yhdessä tekemisen kautta. Jokaiseen lukuun kuuluu video, joka toimii keskustelun herättäjänä ja johdattaa uuteen asiaan. 

Digitaaliset oppimateriaalit motivoivat sekä oppilasta että opettajaa. Oppilaan digikirja on täysin digitaalinen oppimateriaali, joka innostaa oppilasta oppimaan uudella tavalla. Se sisältää tekstit, kuvat, äänet, videot ja tehtävät. Opettajan tukena on digiopetusmateriaali sekä arvioinnin helpottamiseksi muokattavat kokeet.

Vaikuttaja -sarjan vahvuudet

  • Selkeä oppimateriaali, jonka kanssa yhteiskuntaopin tiedot ja taidot karttuvat.
  • Tehtävät innostavat ja ohjaavat oppilasta oivaltamaan ja toimimaan.
  • Paljon erilaisia työskentelytapoja ja eriyttämisen mahdollisuuksia.
  • Opettajalle valmis, monipuolinen paketti opetuksen tueksi.

Tekijät

Jarno Bruun, Pasi Hieta, Ossi Kokkonen, Mika Laurila ja Saara Mälkönen

Kuvitus: Ossi Pirkonen

Saara Mälkönen kertoo Vaikuttaja-sarjasta

 

Painetut materiaalit

Vaikuttaja-sarjan painettuihin materiaaleihin kuuluvat oppikirjat ja tehtäväkirjat. Lukujen äänitteet ja videot avautuvat Arttu-sovelluksen avulla. 

Opettajan painettu materiaali sisältää muun muassa vastaukset oppikirjan ja tehtäväkirjan tehtäviin, oppikirjan aukeamat, opetusvinkkejä sekä sanastokortit.

Digitaaliset materiaalit

Vaikuttaja-sarjan digitaalisiin materiaaleihin kuuluvat digiopetusmateriaalit, digikirjatBingel-tehtävät ja muokattavat kokeet

Digiopetusmateriaali sisältää oppitunnilla tarvittavat kuvat, videot, äänet, aineistot, taustatiedot ja tehtävien ratkaisut. Yhteiset digitaaliset tehtävät harjoittavat alakoulun yhteiskuntaopin tietoja ja taitoja. 

Digikirjassa äänet, kuvat, tekstit, videot ja monipuoliset tehtävät tarjoavat kaiken oppilaan tarvitseman sisällön yhdessä paketissa, helppokäyttöisesti digitaalisena.

Bingel-tehtävillä oppilaat voivat kerrata oppikirjan sisältöjä hauskasti ja pelillisesti oman avatar-hahmon kanssa. 

Muokattavissa kokeissa opettaja voi koota kokeen eritasoisista tehtävistä ja halutessaan laatia siihen myös omia tehtäviä. Kokeista löytyvät myös itsearviointi ja suulliset kokeet.

Tutustu ja lue lisää

Open oma alakoulu Facebookissa

Open oma alakoulu tarjoaa vinkkejä, inspiraatioita ja hyvää fiilistä opettamisen arkeen.

Tutustu & seuraa