3

Ritari

Suosittu ja monipuolinen oppimateriaalisarja historian opetukseen

Sarjan esittely

Valitse Ritari, kun haluat herättää oppilaiden kiinnostuksen mennyttä aikaa kohtaan

Ritari tarjoaa oppilaille elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja ja ohjaa oppilasta kiinnostumaan historiasta. Monipuolisten tehtävien avulla oppilasta ohjataan selittämään ilmiöiden syitä omin sanoin, etsimään erilaisia syy-seuraussuhteita historian tapahtumille sekä eläytymään menneen ajan ihmisten elämään.

Digitaalisuus osana Ritari-sarjaa

Digitaaliset oppimateriaalit motivoivat niin oppilasta kuin opettajaa. Opettajan tukena on digiopetusmateriaali, joka sisältää kuvia, videoita ja ääntä, yhdessä tekemistä, animoituja aikajanoja sekä tehtäväkirjan ratkaisut. Oppilaan digikirja antaa mahdollisuuden uudenlaiseen oppimiseen ja opettamiseen.

Ritari -sarjan vahvuudet

  • Selkeä aukeamarakenne, mikä helpottaa tietotekstin lukemista.
  • Elävä piirroskuvitus tukee oppimista.
  • Selkeät elementit auttavat eriyttämään.
  • Tutki-aukeamat harjoittavat historian taitoja aikakauden arvoitusten avulla.
  • Tarinat ja Museossa-sivut tuovat menneisyyden lähemmäs.

Uusi OPS ja Ritari

Tekijät

Jarno Bruun, Ossi Kokkonen, Milena Komulainen, Petri Lassi ja Ari Sainio
Tutustu tekijöihin »

Kuvitus: Antti Tiainen

Painetut materiaalit

Ritari-sarjan painettuihin materiaaleihin kuuluvat oppikirjat ja tehtäväkirjatArttu-sovelluksen avulla avautuvat jaksojen aloitusten, lukujen tekstien ja tarinoiden äänitteet.

Opettajan painettu materiaali sisältää muun muassa vastaukset oppikirjan ja tehtäväkirjan tehtäviin, oppikirjan aukeamat, opetusvinkkejä sekä sanastokortit.

Digitaaliset materiaalit

Ritari-sarjan digitaalisiin materiaaleihin kuuluvat digiopetusmateriaalitdigikirjat, Bingel-tehtävät ja muokattavat kokeet. Digiopetusmateriaali sisältää oppitunnilla tarvittavat kuvat, videot, äänet, aineistot, taustatiedot ja tehtävien ratkaisut. Yhteiset digitaaliset tehtävät harjoittavat historian tietoja ja taitoja. 

Digikirjassa äänet, kuvat, tekstit, videot ja monipuoliset tehtävät tarjoavat kaiken oppilaan tarvitseman sisällön yhdessä paketissa, helppokäyttöisesti digitaalisena.

Bingel-tehtävien kanssa oppilaat voivat kerrata oppikirjan sisältöjä hauskasti ja pelillisesti oman avatar-hahmon kanssa. 

Muokattavissa kokeissa opettaja voi koota kokeen eritasoisista tehtävistä ja halutessaan laatia myös omia tehtäviä. Uutuutena kokeisiin on lisätty suulliset kokeet.