3

Lipas uusi

Yläkoulun Lipas antaa valmiuksia dialogiin ja omien mielipiteiden perustelemiseen

Sarjan esittely

Kurkista uuteen Lippaaseen!

Lipas-sarja ohjaa oppilasta havainnoimaan uskonnollisia, katsomuksellisia ja uskonnottomuuteen liittyviä ilmiöitä. Havainnointia tukevat digiopetusmateriaalin runsas kuva- ja videomateriaali sekä hauskat, yhdessä tehtävät pelit ja toiminnalliset tehtävät. Oppimista voi syventää tehtäväkirjan ja tulostettavien kokeiden harjoitusten avulla. 

Lipas-sarjan avulla tutustutaan katsomusten moninaisuuteen ja opitaan suvaitsevaisuutta 

Jokaisen luvun alussa listatut käsitteet auttavat oppilasta sisäistämään tietoa ulkoa opettelun sijasta. Ilmiöiden tarkastelu teemojen kautta tuo ilmi uskontojen ja katsomusten sisäisen moninaisuuden. Kulttuurien lukutaito on olennainen tulevaisuuden avaintaito. Toimiakseen globaalissa yhteisössä ihminen tarvitsee tietoa ja ymmärrystä maailman eri kulttuureista.

Lipas -sarjan vahvuudet

  • Käsitteitä avataan ja kerrataan sekä oppikirjan teksteissä että tehtäväkirjan ja digiopetusmateriaalin tehtävissä. 
  • Lukujen ingressit toimivat tiivistelminä, joiden avulla voi kerrata luvun sisällön kokeisiin lukiessaan.  
  • Tehtäväkirjan tehtävät seuraavat oppikirjan aukeamarakennetta siten, että jokaiselle aukeamalle on omat tehtävänsä. 
  • Sarjan tehtävien avulla oppilas voi arvioida omaa oppimistaan aina kunkin teeman opiskeltuaan. 
  • Digiopetusmateriaali sisältää runsaasti tekemistä ja toiminnallisuutta oppitunneille sekä oppikirjan ja tehtäväkirjan tehtävien vastaukset. 
  • Opettajan apuvälineitä ovat lisäksi perinteinen pdf-opas sekä tulostettavat kokeet, joissa kustakin tehtävästä on annettu kolme eritasoista vaihtoehtoa.

Tekijät

Kristiina Holm, Jarno Parviola ja Riitta Vaaramo

Painetut materiaalit

Lipas-sarjan painettuihin materiaaleihin kuuluu kutakin vuosiluokkaa varten oppikirja ja tehtäväkirja. Kirjoja voi käyttää missä järjestyksessä tahansa. Vaihtoehtona on yhteisnide, johon on koottu kaikki kolme vuosiluokkaa yksiin kansiin.

Digitaaliset materiaalit

Lipas-sarjan digitaalisiin materiaaleihin kuuluvat opettajan digiopetusmateriaali,  oppilaan digikirjadigiharjoitukset, oppilaan äänikirja ja tulostettavat kokeet. 

Digiopetusmateriaali on runsas materiaalipankki opetuksen tarpeisiin. Materiaalista löytyy mm. tuntimuistiinpanoja, lisätietoa, pelejä ja toiminnallisia tehtäviä, videoita,  opetusvinkkejä sekä alas- ja ylöspäin eriyttäviä tehtäviä.  

Oppilaan digikirja on samansisältöinen kuin painettu oppikirja, mutta sitä on rikastettu muun muassa erilaisilla itsekorjautuvilla tehtävillä ja videoilla. Tekstit voi myös kuunnella. Lisäksi digikirja antaa sekä oppilaalle että opettajalle mahdollisuuden seurata suorituksia Ohjaamo-työkalun avulla. 

Digiharjoitukset antavat lisää kertaus- ja harjoittelumahdollisuuksia painetun kirjan käyttäjälle. Lisäksi painetun kirjan käyttäjä saa halutessaan kirjan sisällöt äänitiedostoina. 

Tulostettavissa kokeissa opettaja voi koota kokeen eritasoisista ja muokattavista tehtävistä. Kokeeseen voi laatia myös omia tehtäviä. 

Hyödynnä pakettitarjous

Lipas Tehtävät-paketti sisältää:

  • Painettu tehtäväkirja
  • Digiharjoitukset

Tutustu verkkokaupassa »

Tutustu