3

Hallonbåt

Hallonbåt uudistaa kielenopetusta ja valmentaa rohkeita kielenkäyttäjiä

Kun haluat rohkaista oppilasta ruotsin kielen opiskelussa

Hallonbåt-sarjan lähtökohta on innostaa oppilasta ruotsin kielen opiskeluun. Tehtävissä hyödynnetään yhdessä tekemistä ja oivaltamista pelien, leikkien, pari- ja ryhmätyöskentelyn ja esim. videoiden kuvaamisen avulla. Itsearviointi on olennainen osa oppimisprosessia ja eriyttämiseen on runsaasti vaihtoehtoja. Materiaalin avulla oppilas saa edellytykset selviytyä tilanteista, joita hänen eteensä tulee Ruotsissa ja ruotsinkielisessä Suomessa.

Hallonbåt-sarjaan kuuluvat digitaaliset materiaalit ovat uusinta uutta. Opettajan apuna on monipuolinen digiopetusmateriaali ja Kompassi-digikokeet.

Katso Hallonbåtin näytesivut ›

Hallonbåt pähkinänkuoressa

  • Painottaa suullista viestintää
  • Paljon videoita motivoimaan opiskelua
  • Nuorille tuttuja tekstityyppejä (mainokset, chat, nettisivut, lehtijutut)
  • Kirjoitustehtävien kielenä on aina ruotsi
  • Mahdollista opiskella myös vain digitaalisten aineistojen kautta

Katso Hallonbåt-sarjan esittely

 

Tutustu artikkeleihin

OPS ja Hallonbåt

Opetussuunnitelman tavoitteet ja miten Hallonbåt vastaa niihin.

Lue lisää