3

Inspiraatiota opetukseen

Ruotsinopettaja Marianne Salmela: ”Hallonbåtin avulla uskalsin kokeilla uusia opetustapoja”

Ruotsinopettaja Marianne Salmela kertoo, miten ruotsin Hallonbåt-sarja mullisti hänen opetustapojaan.

Kieltä oppii, kun sitä uskaltaa puhua. Siksi ruotsin oppimateriaali Hallonbåt kannustaa erityisesti lausumiseen ja ääntämiseen. Se onkin ainoa peruskoulun B1-ruotsin sarja, joka on suunniteltu alusta asti uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

– Opetan pienessä koulussa, eikä minulla ole kuin yksi oman aineen kollega, jonka kanssa voin pallotella ideoita. Uuteen opetussuunnitelmaan ja uuteen sarjaan siirtyminen sai minut miettimään ruotsin opetusta uudesta näkökulmasta. Oli hyvä päätös vaihtaa kirjaa, koska Hallonbåtin avulla uskalsin uudistaa opetustapojani, kertoo Keski-Pohjanmaan Vetelin koulun ruotsin opettaja Marianne Salmela.

Kielioppia opiskellaan fraasien avulla

Hallonbåt-sarjassa ruotsin kieltä opiskellaan fraasiajattelun kautta. Kun oppilaat opiskelevat vakiintuneita ilmauksia sellaisinaan, he oppivat idiomaattista kielenkäyttöä.

– Sarja korostaa sitä, ettei aina tarvitse ymmärtää jokaista sanaa. Päättelykykyä sekä äidinkieltä ja englantia hyödyntämällä pärjää, vaikkei ymmärtäisikään ihan kaikkea. Tämä on kirjan paras pedagoginen anti, Salmela sanoo.

Salmela myös arvostaa sitä, että Hallonbåtin oppimateriaali tarjoaa opettajalle valinnanvapautta. Opettaja voi seurata oppimateriaalia tiiviisti, mutta jos haluaa välillä poiketa valmiista materiaalista, on myös mahdollista opettaa asioita opettajan omalla tyylillä.

Sarja tuo mukanaan uudet tavat oppia ja opettaa ruotsia

Salmelan mukaan ruotsin oppisisällöt eivät ole juurikaan muuttuneet, mutta Hallonbåt on uudistanut tavan, jolla niitä opetetaan. Perinteisesti ruotsin opetuksessa on esimerkiksi opetettu kaikki substantiivien taivutus- ja määräysmuodot yhdellä kertaa. Hallonbåtissa niiden opettelu on jaettu ensimmäiselle ja toiselle opiskeluvuodelle.

– Opetin ensimmäisenä vuonna pelkät substantiivien epämääräiset muodot sekä yksikön ja monikon, Hallonbåtin mukaisesti. Seuraavana vuonna siirryimme määräisten muotojen opetteluun. Yllätyksekseni huomasin, kuinka helposti oppilaat sisäistivät ne uudella opetustavalla. Silloin tajusin, että vanhassa, hyväksi kokemassani opetustavassa olikin kenties parantamisen varaa.

Yksi muutoksista vanhoihin sarjoihin verrattuna on, että Hallonbåtissa ei ole enää perinteistä tekstikappaletta ja siihen liittyvää erillistä sanastoa. Lisäksi kaikki oppilaan materiaali löytyy yksien kansien välistä. Salmelan oppilaat ovat pitäneet siitä, että he saavat materiaalin omakseen ja voivat tehdä siihen merkintöjä. 

Leikit ja toiminnallisuus tuovat motivaatiota ruotsin kielen opiskeluun

Uuden opetussuunnitelman mukaan ruotsin pakollinen opiskelu aloitetaan jo kuudennella luokalla, ja osa opiskelusta tapahtuu leikin varjolla. Hallonbåtin leikkivinkit ja toiminnalliset tehtävät tuovat tunneille vaihtelua ja parantavat sekä keskittymistä että motivaatiota.

– Hallonbåt esitteli minulle esimerkiksi toiminnallisen sanelujuoksun. Siinä on kaksi joukkuetta, joilla molemmilla on ruotsinkielinen lista sanoja eri aihepiireistä. Sanaluettelot sijoitetaan tietyn matkan päähän, josta joukkueet yksi oppilas kerrallaan juoksevat katsomaan yhden sanoista. Oppilaan tulee muistaa sana ruotsiksi juostessaan takaisin kirjurin luo, Salmela kertoo.

Flugsmällan-harjoitus on toinen peli, josta oppilaat ovat innostuneet. Siinä oppilailla on pienryhmissä kuva- ja fraasikortteja kuvapuoli ylöspäin. Kun opettaja sanoo korteissa esiintyviä sanoja tai fraaseja ruotsiksi, nopein oikeaa kuvaa läimäyttänyt pelaaja saa kortista pisteen.

Bingel-pelimaailma on yksi Hallonbåtin valttikorteista

Salmela on pitänyt Hallonbåtin runsaasta digimateriaalista, vaikka myöntääkin, että digiloikka on toisinaan myös tuottanut paineita. Hän antaa kiitosta etenkin alakoulun materiaalin suositulle Bingel-pelimaailmalle, jonka avulla voi kerrata opittua ja laajentaa omaa sanavarastoa.

–  Oma vinkkini kollegoille on, että Bingel kannattaa ottaa käyttöön heti kuudennen luokan syksyllä, vaikka se tuntuisi isolta ponnistukselta! On ollut hienoa huomata, kuinka myös levoton tai taidoiltaan heikompi oppilas saa Bingelin avulla paljon irti opetuksesta, sanoo Salmela.

Sarjaan kuuluu runsaasti videoita, joita käytetään apuna opetuksessa. Arttu-sovelluksella videot ja äänet ovat helposti myös oppilaiden saatavilla heidän omilla älypuhelimillaan.

Avainsanat: Hallonbåt
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Opevinkit

Opevinkit ruotsin tunnille

Tekijämme

Tutustu Hallonbåt-sarjan tekijöihin

Tekijämme

Palkittu kieltenopettaja haluaa elävöittää ruotsin tunteja