3

Uskonto

Verso

Lukion Verso-sarjassa uskontoa tarkastellaan elävänä ja monitulkintaisena ilmiönä, joka muuttuu maailman mukana.