3

Uskonto

Verso

Uudistuneessa Lukion Verso-sarjassa (LOPS21) uskontoa tarkastellaan elävänä ja monitulkintaisena ilmiönä, joka muuttuu maailman mukana.