3

Inspiraatiota opetukseen

Positiivinen pedagogiikka osana varhennettua kieltenopetusta

Kielten opettaja Minna Heikkinen luottaa positiiviseen pedagogiikkaan. Hän haluaa luoda luokkaan innostavan onnistumisen ilmapiirin, joka rohkaisee kielen käyttämiseen.

Uteliaisuus, ihmettely ja onnistumisen tunteen herättäminen.  Ne ovat tärkeintä oppimisessa. Näin sanoo helsinkiläinen kielten opettaja Minna Heikkinen, joka opettaa englantia ja ranskaa Munkkiniemen ala-asteen koulussa. Hän luottaa opetuksessaan positiiviseen pedagogiikkaan. Se sopii loistavasti ensimmäiseltä luokalta alkavaan vieraan kielen opetukseen.

– Varhennetussa kieltenopetuksessa on tärkeää synnyttää innostus kielen opiskeluun ja rohkaista oppilasta käyttämään kieltä. Tunneillani satsataan sallivaan ilmapiiriin, myönteiseen keskusteluun ja kannustamiseen, sanoo Heikkinen.

Positiivinen pedagogiikka on suuntaus, joka perustuu positiiviseen psykologiaan. Sen tavoitteena on, että oppilas saa positiivisen kuvan itsestään aktiivisena kielenoppijana. Samaa ajatusta Heikkinen halusi tuoda myös oppimateriaalin tekijänä uuteen Come with me! -sarjaan, jossa vahvistetaan oppilaan itsetuntoa kielenoppijana ja autetaan tunnistamaan omia vahvuuksia.

Varhennetussa kieltenopetuksessa tärkeintä on omien vahvuuksien löytäminen

Heikkisen mukaan kielenopiskelussa rohkeudesta, tiedonhaluisuudesta sekä itsesäätelystä on paljon hyötyä, koska niiden kautta saadaan onnistumisen kokemuksia. Uuden kielen opiskelussa tarvitaan myös sinnikkyyttä, sillä uusien sanojen opettelu voi vaatia aikaa. Kielen oppimista voi lähestyä lapsen näkökulmasta tutkimalla ja oivaltamalla.

–  Uteliaisuutta tarvitaan, kun ihmetellään eri kieliä tai arvataan sanojen merkityksiä. Aktiivisuutta tarvitaan toiminnallisissa leikeissä ja ystävällisyyttä silloin, kun pelataan yhdessä pelejä. Samalla opetellaan myös olemaan iloisia toisen voitosta, Heikkinen listaa.

Hänen mielestään on myös tärkeää rohkaista oppilasta tunnistamaan omia ja luokkatovereidensa vahvuuksia. Esimerkiksi uudessa oppimateriaalissa jokaisella ihastuttavalla ötökkähahmolla on kielenoppimiseen linkittyvä ominaisvahvuus, joka näkyy tarinoissa, äänimaailmassa ja kuvituksessa. Hahmojen kautta luokassa on helppo pohtia erilaisia luonteenpiirteitä. Esimerkiksi päähahmoista Liam-leppäkerttu on urhea ja Fiona-tulikärpänen utelias, Heikkinen kertoo.

Heikkinen keskittyy kielten opetuksessa myös erilaisuuden hyväksymiseen

Heikkinen opettaa tunneillaan positiivisen pedagogiikan kautta myös erilaisuuden hyväksymistä ja viestintää. Tunneilla tutustutaan viestinnän kulttuurieroihin ja opitaan, kuinka esimerkiksi englannin kohteliaat fraasit vähentävät väärinymmärryksiä.

– Oppilaiden on tärkeää oppia arvostamaan erilaisuutta ja näkemään, että kun yhdistää eri ihmisten vahvuuksia, ryhmään saa voimaa, Heikkinen kiteyttää.

Minna Heikkisen vinkit varhennettuun kielten opetukseen:

  1. Leikkikää Kapteeni käskee -leikkiä, mutta niin, että oppilaiden täytyy toimia vain, jos opettaja sanoo ”please”. Keskustele oppilaiden kanssa, mitä on ystävällisyys ja kohtelias puhe.
  2. Opeta uudet sanat kuvien avulla. Sano sana englanniksi, jonka jälkeen oppilaat joko osoittavat kuvaa, esittävät sanaa, etsivät kuvan luokasta tai näyttävät peukulla, jos pitävät sanomastasi asiasta.
  3. Toista sanoja englanniksi eri tavoin: kuiskaamalla, robotin äänellä, hiiren äänellä tai liikuttamalla huulia äänettömästi.
  4. Leikkikää pantomiimia, mutta pyydä oppilaita laittamaan kumi päänsä päälle. Kumia ei saa tiputtaa. Keskustele oppilaiden kanssa, mitä on rauhallisuus ja missä tilanteissa on välillä vaikea rauhoittua.

Nappaa tulostettavat Come with me! -tehtävät oppitunnille:

  • Mikä on vahvuutesi? -tehtävä: Pyydä oppilasta piirtämään kuva itsestään ja miettimään samalla, mikä oma vahvuus on. Onko se esimerkiksi aktiivisuus, rohkeus, uteliaisuus, ystävällisyys vai rauhallisuus? 
  • Tutki kuvaa -tehtävä: Tutkikaa yhdessä kuvaa. Kuka näyttää aktiiviselta, rohkealta, uteliaalta, ystävälliseltä tai rauhalliselta? Miksi?

Tutustu sarjaan »

Avainsanat: Englanti Come with me
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Meet the bugs

Inspiraatiota opetukseen

Oppilaat innostuivat Come with me! -sarjasta

Tekijämme

Tutustu Come with me! -sarjan tekijöihin