3

Opevinkit

Poimi On the Go -sarjan tekijän vinkit englannin oppitunneille

Pelit ja toiminnalliset tehtävät aktivoivat ja motivoivat oppilaita On the Go -sarjassa.

Kielten opiskelussa leikit, pelit ja toiminnalliset tehtävät toimivat suunnilleen samalla tavoin. Ne aktivoivat ja parantavat motivaatiota kielten tunneilla. Tästä syystä On the Go -materiaalikokonaisuudesta löytyy paljon erilaisia vaihtoehtoja opiskelun eri vaiheisiin.

Kilpailuja ja pelejä voi hyödyntää monin tavoin tekstin käsittelyn eri vaiheissa

Esimerkiksi Kim-peli ja muistipeli toimivat hyvin uuteen sanastoon tutustuessa, jos oppilaat näkevät englanninkieliset sanat pelejä pelatessaan. Myöhemmin samaa sanastoa voi kerrata pelien avulla niin, että oppilaat eivät pelatessaan enää näe sanoja vaan ainoastaan kuvat. Aliaksen eri muodot (valmiit tai oppilaiden tekemät sanakortit, talking crossword tai joukkuekilpailu) puolestaan sopivat sanaston suulliseen harjoitteluun ja kertaamiseen.

Toimintaa ja yhdessä tekemistä

Varsinkin pidemmillä 75–90 minuutin oppitunneilla on kiva ottaa mukaan harjoituksia, joissa oppilaat pääsevät liikkeelle. Tällaisia harjoituksia ovat mm. Running dictation, joka voi esimerkiksi aloittaa rakenteen kertaamisen, tai Hit the word, jossa oppilaan pitää tunnistaa opettajan suomeksi antaman sanan englanninkielinen vastine. Kirjan viestintästrategioihin keskittyvä Talk-osio puolestaan päättyy Act out -tehtävään, jossa oppilaat kiertelevät luokassa ja ottavat lyhyesti kontaktia toisiinsa.

Pantomiimiharjoitukset parantavat oppimistuloksia ja muistijälkeä liikkeen avulla

Pantomiimiharjoituksia voi hyödyntää sanaston harjoittelussa (esimerkiksi harrastussanasto) tai aikamuotojen kertaamisessa (esimerkiksi preesens tai imperfekti). Joskus opiskeluun liittyvä liike voi olla pienimuotoisempaa. Oppilaat voivat esimerkiksi lajitella substantiivikortteja pinoihin sen mukaan, tuleeko sanan eteen artikkeli vai ei. Tehtävää jatketaan niin kauan, että joka pinossa on oikea määrä sanoja.

Pelit rohkaisevat vieraan kielen käytössä

Päätavoitteena leikkiessä ja pelatessa on kielitaidon kehittyminen, mutta pelaamisella on myös tärkeitä ilmaisuun ja ryhmäytymiseen liittyviä tavoitteita. Koska oppilaat yleensä haluavat oman joukkueensa voittavan, hiljaisemmatkin rohkaistuvat puhumaan eivätkä mieti niin tarkkaan, onko vastaus varmasti oikein. Kieltä tulee siis tuotettua tavallista rohkeammin.

Quizlet live -peli muodostaa oppilaista joka kerta erilaiset ryhmät. Peliä voi hyödyntää sanaston kertaamiseen. Pelin päätyttyä Quizlet liven luomissa uusissa ryhmissä on luonteva jatkaa suullisilla harjoituksilla. Näin oppilaat harjoittelevat englannin puhumista toisten kanssa ja rohkaistuvat käyttämään vierasta kieltä.


Teksti:
Annu Ojala, yksi On the Go -sarjan oppimateriaalin tekijöistä

Avainsanat: On the Go
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Opevinkit

Opevinkit eriyttämiseen On the Go -sarjan avulla

Inspiraatiota opetukseen

Opinpoluilla tuetaan yksilöllistä englannin kielen oppimista

Inspiraatiota opetukseen

Näin On the Go -sarja toimii opetuksessa - katso video