3

Opevinkit

Opevinkit eriyttämiseen On the Go -sarjan avulla

Poimi tässä vinkit, kuinka voit tukea oppilaiden yksilöllistä oppimista ja eriyttää helposti alas- ja ylöspäin On the Go -sarjan avulla.

On the Go -sarja on monipuolinen oppimateriaali, jossa on runsaasti tekemistä eritasoisille oppilaille. Materiaalissa on paljon tehtäviä ja ne etenevät tunnistavasta soveltavaan. Oppilas voi tehdä kaikki materiaalin suulliset ja kirjalliset avoimet tehtävät omalta tasoltaan edeten. Toiminnallisia tehtäviä (esimerkiksi Running dictation, Hit the word ja Alias) löytyy Opettajan materiaalista (pdf) kaikkiin jaksoihin. Digiopetusmateriaalissa on sanaston harjoitteluun esimerkiksi Kim- ja Memory-pelejä.

Alla on vinkkejä materiaalin erityisesti eriyttämiseen sopivista tehtävistä ja lisämateriaaleista.

Alaspäin eriyttäminen jakson (unit) eri osioissa

Alaspäin eriyttämiseen tarkoitetut monistettavat materiaalit löytyvät kätevästi opettajan aineistosta. Materiaalit on koottu opettajan materiaalissa oman linkkinsä taakse. Lisäksi alaspäin eriyttämisen tueksi on koostettu erityisopettajia varten tehtäväpaketit, jotka löytyvät Kampuksesta Opettajien aineistosta.

Unitin aloittava sarjakuva

 • Sarjakuvassa on tiivistettynä Study-tekstin keskeinen sisältö, mikä helpottaa uuden tekstin ymmärtämistä.
 • Digiopetusmateraalissa sarjakuva on myös suomenkielisenä. Opettajan materiaalista (pdf) suomenkielisen version voi tulostaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

Study-teksti

 • Kaikille tarkoitetun Study-tekstin suomennoksen ja aukkosuomennoksen voi tulostaa Opettajan materiaalista (pdf).
 • Tekstin läpikäymiseen tarkoitettujen A-tehtävien kysymykset tai väittämät löytyvät suomeksi Digiopetusmateriaalin Go-näppäimen takaa tai ne voi tulostaa Opettajan materiaalista. Myös tekstien kerrontakaaviot tukevat tekstin ymmärtämistä.
 • Jokaiseen Study-tekstiin on tehty sanaston harjoittelua varten suomenkielisiä apukysymyksiä ja tukitehtäviä. Nekin löytyvät Opettajan materiaalista (pdf).
 • Alaspäin eriyttämiseen voi käyttää myös kokeiden yhden tähden tehtäviä. Niitä voi käyttää kokeiden lisäksi harjoitteluun.

 Learn-osio ja Remember

 • Rakenteiden käsittely lähtee useimmiten liikkeelle äänitetystä tekstistä, jossa rakenne esiintyy luontevasti.
 • Kielioppitekstit ovat sanastollisesti helppoja, jotta oppilas voi keskittyä käsiteltävään rakenteeseen. Digiopetusmateriaalista löytyy tekstin suomennos, jos sille on tarvetta.
 • On the Go 1 Digiopetusmateriaalissa on vaiheistettuja esityksiä aikamuodoista.
 • On the Go 1 Opettajan materiaalissa on tulostettavia tukitehtäviä aikamuotojen harjoitteluun.
 • Remember-tehtävissä ja osioissa kerrataan aiemmin opittuja keskeisiä asioita.

Your choice

 • Jokaisessa unitissa on useita Your choice -tekstejä.
 • Hitaasti etenevän oppilaan ei tarvitse tehdä kaikkia tekstiin liittyviä tehtäviä, joskus tekstin pääkohtien ymmärtäminen riittää.
 • Motivaation ja oppimaan oppimisen kannalta on tärkeää, että myös kielitaidoltaan heikompi oppilas pääsee valitsemaan häntä kiinnostavan tekstin.

Ylöspäin eriyttäminen

 • Tehtävistössä on sekä sanastoon että rakenteisiin liittyviä plustehtäviä, jotka harjoittavat oppilaan päättelytaitoa. Osa niistä harjoittaa haastavampaa erityissanastoa.
 • Oppilas voi tehdä omalla tasollaan kaikki suulliset ja kirjalliset avoimet tehtävät.
 • Autenttista materiaalia hyödyntävät tehtävät, esimerkiksi tiedonhakutehtävät, sopivat hyvin ylöspäin eriyttämiseen.
 • Your choice -teksteissä on paljon valinnanvaraa, myös haastavia tekstejä. Niihin liittyvät avoimet tehtävät tarjoavat haastetta nopeasti eteneville.
 • Digiopetusmateriaalissa on Your choice -teksteihin keskustelukysymyksiä, joita voi hyödyntää myös ylöspäin eriyttämiseen.

Lisäksi harjoittelussa voi hyödyntää Sanastot-sovellusta sekä Arttu-sovellusta ja On the Go -sarjaan laadittuja Quizlet-tehtäviä (hakusana: sanomapro on the go).

 • Sanastot-sovelluksessa on osioittain jaotellut kääntökortit, joiden avulla oppilaat voivat harjoitella sanoja. Sovelluksessa on myös aakkoselliset sanastot englanti-suomi ja suomi-englanti.
 • Arttu-sovelluksella voi kuunnella kaikki tekstit ja Talk-osiot sekä katsoa maantuntemus- ja ääntämisvideot.
 • Quizlet-harjoitukset on jaoteltu Start-, Study- ja Know-osioihin sekä epäsäännöllisiin verbeihin. Opettaja voi muokata Quizleteja myös ryhmän ja yksittäisten oppilaiden tarpeisiin.

Artikkelia päivitetty 5/2021.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Oppilaan oma valinta tulee vahvasti esiin On the Go -sarjassa

Inspiraatiota opetukseen

Opinpoluilla tuetaan yksilöllistä englannin kielen oppimista

Inspiraatiota opetukseen

Englannin kielen ääntäminen haltuun videoiden avulla