3

Inspiraatiota opetukseen

Oppilaan oma valinta tulee vahvasti esiin On the Go -sarjassa

Uusi opetussuunnitelma edellyttää, että oppilaiden omia kiinnostuksen kohteita otetaan entistä paremmin huomioon opetuksessa.

Oppilaiden motivointi

Tämä näkyy myös Sanoma Pron oppimateriaaleissa. Hyvä esimerkki on On the Go, uusi yläkoulun A1-englannin oppimateriaalisarja. Sarjan tekijäryhmän jäsen Leena Semi kertoo opetussuunnitelman edellyttämästä yksilöllistämisestä ja siitä, miten oppilaiden eroavaisuudet on huomioitu sarjan materiaaleissa.

Uusi OPS ja yksilöllistäminen

Semin mukaan uuden opetussuunnitelman edellyttämä yksilöllistäminen koskee sekä tekstien aiheita että erilaisia teksti- ja tehtävätyyppejä. Jokaiselle oppilaalle annetaan paremmat mahdollisuudet edetä yksilöllisesti ja kehittää kielitaitoaan. Oppilaat voivat opiskella samaa tekstiä ja tehtävää kukin omalla tavallaan: jollekin riittää tekstin ymmärtäminen, kun taas joku toinen etsii lisätietoa aiheesta ja tekee siitä oman tuotoksensa.

– Oppilaan mahdollisuus vaikuttaa opiskeltaviin aihepiireihin ja tehtävätyyppeihin lisää opiskelumotivaatiota ja edesauttaa oppimista, kertoo Semi.

Oppilas käyttää enemmän aikaa kielen opiskeluun ja pyrkii vaikeuksista huolimatta jatkamaan työskentelyä, kun hän kokee asian itselleen mielekkääksi.

Erilaisia teksti- ja tehtävätyyppejä

On the Go -sarja tukee oppilaiden monilukutaitoa erilaisilla tekstityypeillä. Study-tekstit ovat kaikille tarkoitettua perusmateriaalia. Näihin teksteihin liittyy runsaasti tehtäviä, joista osa on valinnaisia plustehtäviä. Plustehtävät tarjoavat haasteita nopeammin edistyville oppilaille.

– Omissa tuotoksissaan oppilaan on mahdollista valita aihe, laajuus ja toteutustapa. Oppilaita myös rohkaistaan esittämään omia töitään muille, sanoo Semi.

Study-tekstien lisäksi tarjolla on Your choice -tekstejä, jotka liittyvät aihepiiriltään löyhästi perusteksteihin. Your choice -tekstit koostuvat erilaisista tekstityypeistä, kuten henkilökuvista, kulttuuritietoudesta, tarinoista sekä muihin oppiaineisiin integroitavista sisällöistä.

– Opettaja voi päättää yhdessä oppilaiden kanssa, millä tavoin Your choice -tekstejä ja tehtäviä käydään läpi. Näin oppilaatkin pääsevät osallistumaan paremmin sekä aiheen että työtapojen valintaan, Semi valaisee.

Oppilas valitsee itseään kiinnostavat aiheet

Oppilaat voivat tutustua Your choice -teksteihin ensin joko kuuntelemalla tai lukemalla tekstit. Sen jälkeen he voivat valita itselleen kiinnostavimmat aiheet. Oppilaat voivat myös opiskella kokonaan eri tekstejä, joiden sisällöstä he kertovat englanniksi toisille oppilaille.

– Oppikirjoissa ja opettajan materiaalissa on jokaiseen tekstiin tarjolla sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä, joita voi tehdä joko yksin tai yhdessä, kertoo Semi. Tehtävät sisältävät runsaasti tiedonetsintää ja mahdollisuuksia tehdä omannäköisiä tuotoksia myös digitaalisesti.

Tutustu On the Go -sarjan käyttöoppaaseen.

 

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Opevinkit

Opevinkit eriyttämiseen On the Go -sarjan avulla

Inspiraatiota opetukseen

Opinpoluilla tuetaan yksilöllistä englannin kielen oppimista

Inspiraatiota opetukseen

Näin On the Go -sarja toimii opetuksessa - katso video