3

Inspiraatiota opetukseen

Nuorten lukutaidolla rakennetaan parempaa tulevaisuutta

Hyvä lukutaito on yksi avaintekijöistä syrjäytymisen ehkäisyssä. Miten saadaan nuoret ymmärtämään lukutaidon merkitys? Näitä aiheita pohtivat toisen podcast-jaksomme vieraat, sanataidekouluttaja ja -ohjaaja Aleksis Salusjärvi sekä Katriina Rapatti, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, S2-opettaja ja yksi Tekstitaituri-sarjan tekijöistä.

Lukutaidolla on iso merkitys siinä, kuinka ymmärrämme itseämme, toisiamme ja ympäröivää maailmaa. Sanataidekouluttaja Aleksis Salusjärven mukaan lukutaito on avainehto ihmisenä olemisessa: sen avulla ihminen voi olla subjekti eli toimia ympäristössään. Jos ei esimerkiksi tunnista liikennemerkkejä, ei voi toimia liikenteessä.

Salusjärven mukaan lukutaito on eloonjäämistaito. ”Lukeminen on hauskaa” -viesti ei toimi esimerkiksi ihmisille, joilla on lukihäiriö, mutta eloonjäämistaitona ajateltuna lukutaito koskettaa useampia. Kun ihminen pystyy sanallistamaan tunteitaan, pystytään asioita käsittelemään yhdessä.

– Ihmisen itseymmärrys ja ajattelu koostuvat sanoista. Sanat vaikuttavat siihen, miten paljon ymmärrämme itseämme ja muita, Salusjärvi sanoo. – Pienet lapset hermostuvat helposti, koska he eivät osaa puhua ja näin tuoda omia tarpeitaan esille. Sama kaksivuotiaan pimahtaminen voi tapahtua 30-vuotiaalla, joka ei osaa lukea. Jos kykenee tekemään itsensä ymmärrettäväksi, hallitsee myös helpommin yllättävät tilanteet ja pystyy ratkaisemaan ne.

Samoilla linjoilla on myös S2-opettaja Katriina Rapatti. Lukutaito avaa mahdollisuuden ymmärtää eri tekstilajeja, ja sitä kautta oppii ymmärtämään merkityksiä, Rapatti sanoo.

Hyvä lukutaito kasvattaa mediakriittisyyttä

Salusjärvi ja Rapatti ovat samaa mieltä siitä, että nuorten on tiedostettava, että lukutaito on yhteiskunnallisesti merkittävä asia.

– Lukutaito vaikuttaa olennaisesti kunkin kansan kykyyn vastustaa informaatiovaikuttamista.  Hyvä lukutaito auttaa kyseenalaistamaan lukemaansa. Nuorilla on intuitiivisia kykyjä lukemisen suhteen, ja näitä taitoja on hyvä vahvistaa ja ylläpitää, Salusjärvi korostaa.

Helposti ajatellaan, että lukutaito-termi viittaa vain mekaaniseen lukemiseen. Nykymaailmassa törmäämme kuitenkin jatkuvasti erilaisiin tekstiärsykkeisiin.

– Opetussuunnitelmassa on käytössä monilukutaito-käsite, joka on äärimmäisen tärkeä asia. Kyseessä on moninaisten tekstien luku- ja kirjoitustaito. Lukemisen lisäksi myös tekstin tuottaminen on tärkeää, Rapatti sanoo.

– Lukutaidossa on tärkeää esimerkiksi tunnistaa liioittelu ja ironia tekstistä. Kaiken ikäiset ihmiset voivat kompastua tähän. On hyvä ymmärtää erilaisia tekstiympäristöjä, Salusjärvi täydentää.

Katso täältä vinkit oppitunnille »

Kuuntele lisää aiheesta podcastistamme »

 

 

Avainsanat: Lukutaito Podcast
Kenelle: Opettajat