3

Motivointi

Miksi yläkoulun matematiikan Kulma-sarjaa kannattaa odottaa?

Yläkoulun matematiikan uuden Kulma-sarjan 7. luokan materiaali valmistuu lukuvuodeksi 2025–2026. Listasimme viisi näkökulmaa, joiden vuoksi Kulma-sarja on odottamisen arvoinen.

1. Kulma yhdistää tämän päivän opetustarpeet sekä aiempien sarjojemme kokemuksen

Kulman tuotekehityksen yhteydessä olemme keskustelleet satojen opettajien ja oppilaiden kanssa ympäri Suomen. Perusteellisissa haastatteluissa tehtyjen havaintojen pohjalta Kulmaa on kehitetty opettajien ja oppilaiden toivomaan suuntaan.

2. Monentasoiset tehtävät helpottavat heterogeenisen ryhmän opetusta

Matematiikanopettajille suunnatuissa kyselyissä ja haastatteluissa käy toistuvasti ilmi, että opetusryhmät ovat heterogeenisempiä kuin koskaan aiemmin. Siksi Kulmaan laaditaan selkeästi jäsenneltynä runsaasti eritasoisia tehtäviä, jotka innostavat niin edistyneempiä kuin perusasioita harjoittelevia oppilaita.

Peruslaskutaitojen kertaamiseen on jo nyt tarjolla Laskukulma. Laskukulma on saatavana sekä painettuna harjoitusvihkona että digitaalisena materiaalina, josta tekeminen ei lopu hyödyntämämme uuden tekniikan ansiosta: tehtävät voi tehdä uudelleen ja uudelleen aina uusilla lukuarvoilla.

3. Uudet digitaaliset harjoittelutavat avaavat uusia mahdollisuuksia

Matematiikkaa oppii vain harjoittelemalla. Kulman avulla opettaessasi voit käyttää perinteisiä opetus- ja harjoittelutapoja. Tämän lisäksi laadimme kattavia, uudenlaista teknologiaa hyödyntäviä digitaalisia sisältöjä innostamaan matematiikan kiehtovaan maailmaan. Kulman digiharjoituksista löytyy runsaasti adaptiivisia tehtäviä, jotka mukautuvat oppilaan osaamistasoon ja kehittymiseen.

4. Kulman matematiikka motivoi yläkouluikäisiä

Matematiikan opiskeluun kuuluu sinnikäs ja johdonmukainen harjoittelu. Numeroiden pyörittely voi tuntua uuvuttavalta, jos tehtävien sisällöt eivät puhuttele oppilaita. Kulmassa on nuoria kiinnostavia konteksteja esimerkkeineen – huumoria unohtamatta. Kulman avulla oppilas oivaltaa, matemaattisen osaamisen merkityksen tulevaisuudessaan.

5. Selkeä ja helppokäyttöinen sarja oppilaalle ja opettajalle

Osa oppilaista voi kokea matematiikan mutkikkaaksi. Tämän vuoksi uuden Kulman suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota selkeyteen. Myös digitaalisen materiaalin käyttö niin oppilaalle kuin opettajalle tehdään helppokäyttöiseksi.

 

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Ajankohtaista

Uusi Kulma yläkoulun matematiikkaan

Kulma

Koulumaailmassa tapahtuu

Mitä PISA-tulokset kertovat nykykoulusta? Kysyimme opettajien ajatuksia tuloksista