3

Digitaalisuus opiskelussa

MaKeKo-digikokeet auttavat tunnistamaan oppilaiden tuen tarpeita

MaKeKo on lyhenne sanoista matematiikan keskeisen oppiaineksen kokeet. Kokeiden avulla voidaan arvioida, miten opetuksen keskeiset tavoitteet on saavutettu. MaKeKo tarjoaa myös tukea opetuksen suunnitteluun.

MaKeKo on lyhenne sanoista matematiikan keskeisen oppiaineksen kokeet. Kokeiden avulla voidaan arvioida, miten opetuksen keskeiset tavoitteet on saavutettu. MaKeKo tarjoaa tukea myös opetuksen suunnitteluun.

Digitaalisten MaKeKo-sisältöjen suunnittelusta ovat vastanneet Hannele Ikäheimo, Hellevi Putkonen ja Eija Voutilainen, joilla on pitkän linjan kokemus matematiikan opetuksesta ja opettajien koulutuksesta. He ovat myös ansioituneet matematiikan oppimateriaalien tekijöinä ja opetusmenetelmien kehittäjinä.

Kokeet on laadittu kullekin perusopetuksen luokka-asteelle. Esimerkiksi koe 6/7 kattaa 6. luokan keskeisen oppiaineksen, ja se on suunniteltu pidettäväksi 6. luokan loppupuolella tai lähtötasotestinä 7. luokan alussa.

Kokeet on jaettu aihekokonaisuuksiin matematiikan sisältöalueiden mukaisesti. Kokeiden avulla opettaja voi tunnistaa aukot matemaattisten käsitteiden ymmärtämisessä ja tarjota tukea ajoissa.

– MaKeKo on suunniteltu helpottamaan tuen tarpeiden tunnistamista matematiikan sisällöissä. Tekijämme ovat miettineet kokeiden tehtävät tarkkaan, jotta kokeet testaavat kattavasti kunkin luokka-asteen keskeiset sisällöt, kustannustoimittaja Reena Linna sanoo.

Erona muihin Kompassi-kokeisiin MaKeKo on valmis koe, jota ei muokata. Kokeet voidaan kuitenkin suorittaa joko kokonaisina luokka-astekokeina tai pilkkoa pienempiin eriin sisältöalueittain. Joskus voi ilmetä myös tarve testata oppilaalta vain jonkun yksittäisen osa-alueen hallitsemista, ja tämä on nyt tehty mahdolliseksi.

Digitaalinen MaKeKo helpottaa opettajien tarkistusurakkaa

– Kompassi on juuri sopiva alusta digitaalisille MaKeKo-kokeille, sillä Kompassi tarkistaa ja pisteyttää kaikki tehtävät automaattisesti ja opettaja näkee tulosnäkymästä sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän tulokset. Kokeet on lisäksi laadittu niin, että pientenkin oppilaiden on helppo suorittaa ne digitaalisesti, Linna kertoo.

Kompassi-digikokeiden etuja aiemmin käytössä olleisiin MaKeKo-kokeisiin verrattuna ovat paperittomuus ja opettajan työmäärän helpottuminen. Opettajan ei tarvitse enää monistaa paksuja koepaperipinoja, sillä oppilaat suorittavat kokeet tabletilla tai tietokoneella.

– Kevään 2020 aikana myös kokeiden käyttöönottoon on tehty merkittäviä parannuksia, eikä kokeen teettäminen vaadi opettajalta enää työläitä ja aikaa vieviä esivalmisteluja, Linna jatkaa.

Tulokset ovat katseltavissa heti kokeen suorittamisen jälkeen

Tulosnäkymässä opettaja voi tehdä kokeen avulla havaintoja siitä, millä osa-alueilla keskeiset tavoitteet on saavutettu ja missä on vielä haasteita. Moni opettaja onkin tiedustellut, onko uusissa MaKeKoissa määritelty niin sanottua huolen rajaa, johon oppilaan tulosta voisi verrata.

– Tekijäryhmän viesti opettajille on, että koska kokeet on laadittu testaamaan keskeisten asioiden hallitsemista, huoli pitäisi herätä hyvinkin herkästi, mikäli oppilaalla on MaKeKon tehtävissä haasteita. Opetussuunnitelman hengessä jokaista oppilasta tulee kuitenkin tarkastella yksilöllisesti, joten erilaisilla lapsilla huoli voi herätä erilaisista tuloksista oppilaan lähtökohdat huomioiden. Tämän arvion tekemisessä luotamme opettajien ammattitaitoon, koska heillä on paras tuntemus omista oppilaistaan, Linna painottaa.

MaKeKo-digikokeen tulosnäkymä auttaa opettajaa suunnittelemaan kertaavaa opetusta koko ryhmälle tai yksittäisille oppilaille ja ohjaamaan oppilaita tarvittaessa tukitoimien piiriin.


Katso ohjeet MaKeKo-digikokeiden käyttöönottoon »

Katso lyhyet videot, joissa opastamme MaKeKo-digikokeiden käytössä »

Osta MaKeKo-digikokeet verkkokaupastamme »


Artikkelia on päivitetty 8.9.2021.

Avainsanat: Matematiikka
Kenelle: Opettajat