3

Digitaalisuus opiskelussa

MaKeKo-digikokeet auttavat tunnistamaan oppilaiden tuen tarpeita

MaKeKo on lyhenne sanoista matematiikan keskeisen oppiaineksen kokeet. Digikokeiden avulla opettaja voi arvioida, miten oppilaat ovat saavuttaneet opetuksen keskeiset tavoitteet. MaKeKo tarjoaa myös tukea opetuksen suunnitteluun.

Digitaaliset MaKeKo-kokeet on jaettu aihekokonaisuuksiin matematiikan sisältöalueiden mukaisesti. Kokeiden avulla opettaja voi tunnistaa aukot oppilaiden matemaattisten käsitteiden ymmärtämisessä ja tarjota tukea ajoissa.

– MaKeKo on suunniteltu testaamaan, kuinka hyvin oppilaat hallitsevat matematiikan ydinasiat. Kokeiden tarkoitus on helpottaa tuen tarpeiden tunnistamista matematiikan sisällöissä, tuottaja Ville Halonen sanoo.

MaKeKo-kokeet on laadittu kullekin perusopetuksen luokka-asteelle. Esimerkiksi koe 6/7 kattaa 6. luokan keskeisen oppiaineksen, ja se on suunniteltu pidettäväksi 6. luokan loppupuolella tai lähtötasotestinä 7. luokan alussa.

MaKeKo-sisältöjen tekijät ovat miettineet kokeiden tehtävät tarkkaan, jotta kokeet testaavat kattavasti kunkin luokka-asteen keskeiset sisällöt. Kokeiden suunnittelusta ovat vastanneet Hannele Ikäheimo, Hellevi Putkonen ja Eija Voutilainen. Heillä kaikilla on pitkän linjan kokemus matematiikan opetuksesta, opettajien koulutuksesta, matematiikan oppimateriaalien laatimisesta sekä opetusmenetelmien kehittämisestä.

Digitaalinen MaKeKo helpottaa opettajien tarkistusurakkaa

MaKeKo-kokeita käytetään Sanoma Pron Kampus-palvelun kautta. MakeKo-kokeet tarkistuvat automaattisesti. Palvelu myös pisteyttää kaikki tehtävät, jolloin opettaja näkee tulosnäkymästä sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän tulokset.

– Luokan kokeiden tarkistamiseen menee vain muutama minuutti, ja opettaja näkee heti tämän jälkeen tulostusnäkymää katsomalla, ketkä oppilaat kannattaa ohjata tukiopetuksen pariin, Halonen kertoo.

Digitaalisia MaKeKo-kokeita ei tarvitse tulostaa, mikä helpottaa opettajan työmäärää. Opettajan ei tarvitse enää monistaa paksuja koepaperipinoja, sillä oppilaat suorittavat kokeet tabletilla tai tietokoneella.

MaKeKo on valmis koe, jota ei muokata. Kokeet voidaan kuitenkin joko suorittaa kokonaisina luokka-astekokeina tai pilkkoa ne pienempiin eriin sisältöalueittain. Joskus voi ilmetä myös tarve testata oppilaalta vain jonkun yksittäisen osa-alueen hallitsemista, ja tämä on mahdollista MaKeKo-kokeilla.

– Kokeet on laadittu niin, että pientenkin oppilaiden on helppo suorittaa ne digitaalisesti, Halonen täsmentää.

Tulokset ovat katseltavissa heti kokeen suorittamisen jälkeen

MaKeKo-digikokeen tulosnäkymä auttaa opettajaa suunnittelemaan kertaavaa opetusta koko ryhmälle tai yksittäisille oppilaille ja ohjaamaan oppilaita tarvittaessa tukitoimien piiriin.

Tulosnäkymässä opettaja voi tehdä kokeen avulla havaintoja siitä, millä osa-alueilla keskeiset tavoitteet on saavutettu ja missä on vielä haasteita.

– Usein opettajat tiedustelevat, onko MaKeKo-kokeissa määritelty niin sanottua huolen rajaa, johon oppilaan tulosta voisi verrata. Pääsääntöisesti oppilaiden tulisi osata kaikki ydinasiat, mutta luotamme opettajien ammattitaitoon koetulosten tarkastelussa, Halonen kertoo.

Mikäli oppilaalla on haasteita MaKeKo-kokeen tehtävissä, huolen tulisi herätä. Opetussuunnitelman hengessä jokaista oppilasta tulee tietenkin tarkastella yksilöllisesti, joten oppilaan lähtökohdat huomioiden huoli voi herätä erilaisista tuloksista.


Katso ohjeet MaKeKo-digikokeiden käyttöönottoon »

Katso lyhyet videot, joissa opastamme MaKeKo-digikokeiden käytössä »

Osta MaKeKo-digikokeet verkkokaupastamme »


Artikkelia on päivitetty 21.11.2022.

Avainsanat: Matematiikka
Kenelle: Opettajat