3

Ajankohtaista

Vuoden kieltenopettaja Maarit Rainio: Oppimisen riemu ja oivaltamisen ilo kannustaa jokaista oppilasta

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry on valinnut vuoden 2022 kieltenopettajaksi Maarit Rainion.

Vuoden kieltenopettaja 2022 Maarit Rainio

SUKOL:n hallituksen perusteluna Maarit Rainion palkitsemiselle on hänen tekemänsä työ opetuksen eriyttämiseksi ja erilaisten oppijoiden oppimispolkujen tukemiseksi. Rainion kieltenluokassa toteutuvat myös yhteistoiminnallinen oppiminen ja oivaltamisen ilo sekä monikielisyyden edistäminen.

Rainio on valmistunut kieltenopettajaksi Åbo Akademista vuonna 1992. Hän opettaa ruotsia, englantia ja venäjää Turun yliopiston Rauman normaalikoulussa. Hän on suorittanut myös erityisopettajan tutkinnon tukeakseen paremmin erilaisuutta.

Eriyttäminen on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta

Keskeistä Maarit Rainion opetustyössä on eriyttäminen. Hänelle on tärkeää, että kaiken tasoiset oppilaat saavat omalle tavoitetasolleen sopivaa vieraan kielen opetusta ja voivat edetä opinnoissaan yksilöllisesti, mutta yhdessä muiden kanssa samassa luokkatilassa. Opettajana Rainio näkee oman roolinsa keskeisenä luokan positiivisen ja sallivan ilmapiirin luomisessa.

− Pyrin luomaan eriyttämisen kautta luokkaani työskentelykulttuurin, jossa erilaisuus ja erilaiset opetusratkaisut normalisoituvat ja muuntautuvat voimavaraksi. Eriyttävän opetuksen mukaisesti kaikki eivät tee vieraiden kielten tunneillani samoja asioita samalla tavalla.

Rainion tunneilla työskennellään 2−3 hengen ryhmissä, joiden osallistujilla on samansuuntaiset eriyttämistarpeet, tavoitetaso ja mielenkiinnonkohteet. Hän on yhdessä oppilaiden kanssa rakentanut luokkaan erilaisia työskentelytiloja, kuten hiljaisen työn nurkkaus, digipiste, peliluola ja eriyttävien tehtävien hylly, joissa kukin ryhmä työskentelee valintansa mukaan.

− Yhdessä oppiminen ja oppilasryhmittelyt parantavat luokan ilmapiiriä ja tukevat oppilaan oppimista. Palkkiona on yhteinen oppimisen riemu ja yhdessä oivaltamisen ilo.

Kielenopetus voi olla innovatiivista

Maarit Rainiolle on tärkeää, että hän voi levittää innostusta vieraita kieliä kohtaan. Omaan opetustyöhönsä hän saa inspiraatiota, ideoita ja uusia näkökulmia oppilailtaan, koulutustilaisuuksista ja yhteistyöverkostostaan. Kansainvälisiä verkostojaan Rainio pitää arvokkaina:

− Jaamme keskenämme opetusmateriaaleja ja ideoita, välillä vaihdamme mielipiteitä ja ideoimme yhdessä. Lisäksi oppilaamme tekevät digitaalisesti yhteistyötä.

Rainio hyödyntää opetuksessaan runsaasti erilaisia digitaalisia välineitä, alustoja ja sovelluksia. Hän pitää tärkeänä myös pelillisyyden tarjoamia mahdollisuuksia.

− Ne tarjoavat oppijalle mielenkiintoisia ja motivoivia oppimisen haasteita viihteellisessä muodossa. Parhaimmillaan pelit sitouttavat oppilaan opittavan sisällön äärelle ja saavat aikaan flow-kokemuksen.

Rainio kertoo, että hänen opettajanuransa suurin tähtihetki on ollut itse ideoitu valinnaisaine ”Act Globally”, joka keskittyi kansainvälisyyskasvatukseen. Siinä oppilas sai opiskella kahdeksan kielen turistialkeet (ruotsi, englanti, venäjä, japani, saksa, ranska, italia ja espanja). Valinnaisaine tarjosi kaikille mahdollisuuden tutustua uusiin kieliin ilman arvosanatavoitteita, saada kosketuspintaa kansainvälisiin tuulahduksiin ja kokea monikulttuurisia elämyksiä .

Kouluttajanakin toimivalle Rainiolle on tärkeää jakaa omaa osaamistaan, ideoitaan ja materiaaliaan. Rainio on aktiivinen Twitterissä, kirjoittaa blogia ja ylläpitää omaa opetussivustoa ja YouTube-kanavaa.

Vuorovaikutus oppilaiden kanssa on etuoikeus

Maarit Rainion mielestä vähäinenkin kielitaito on arvokas asia. Sen avulla saa mahdollisuuden kurkistaa eri kulttuureihin ja lumoutua kielten ihmeellisestä maailmasta.

Rainio kokee vuorovaikutuksen oppilaiden kanssa etuoikeudekseen.

− Oppilaiden kanssa elämä on hyvin aitoa: läsnäoloa, kohtaamista ja pysähtymistä yhdessä. Elämä on täynnä jännittäviä tulevaisuudensuunnitelmia, pumpulimaisia haaveita, huikeita unelmia. Tämä kaikki tekee minuun päivä toisensa jälkeen syvän vaikutuksen.

Rainio arvostaa oppilaissaan myös aitoa vallattomuutta ja yhteisöllistä toimijuutta.

− Ja niitähän se kielitaidon käyttäminen vaatii. Näiden ominaisuuksien ansiosta oppilas uskaltaa heittäytyä ja ryhtyä käyttämään karttuvaa kielitaitoaan. Ei ole niin väliä, jos tulee virheitä tai jos menee vähän pieleen. Tärkeintä on tunne, että olen rohkea ja otan tämän kielen haltuun, Rainio kannustaa.


Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry on kieltenopettajien oma pedagoginen järjestö ja yhteistyöverkosto. Se tekee työtä kieltenopettajien ja kieltenopetuksen aseman parantamiseksi. Liitto on perustettu vuonna 1957. SUKOL on valinnut vuoden kieltenopettajan 1990-luvulta asti. Palkinnon arvo on 1 000 euroa, ja sen lahjoittaa Sanoma Pro.

 

Artikkeli julkaistu 11/2022.

Kenelle: Opettajat