3

Artikkeli

Vuoden kieltenopettaja Elina Ihalainen uskoo vuorovaikutuksen voimaan

Ihalaisen mielestä mikään ei ole niin virkistävää kuin uuden oppiminen.

Vuoden kieltenopettaja Elina Ihalainen

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry on valinnut vuoden 2021 kieltenopettajaksi Elina Ihalaisen Mäkelänrinteen lukiosta.

SUKOLin hallitus perustelee valintaa Ihalaisen sitoutuneisuudella, oman työn jatkuvalla kehittämisellä ja pohjattomalla uudistumishalulla. Ihalainen on hallituksen mukaan moderni, aikaansa tiukasti seuraava opettaja, joka painottaa opetuksessaan kielitietoisuutta ja ajattelutaitojen oppimista. Hän on tehnyt vuosikymmenten ajan pyyteetöntä työtä kieltenopetuksen puolesta ja antanut myös panoksensa kieltenopettajien yhdistystoiminnalle.

Ihalainen on toiminut kieltenopettajana vuodesta 1985 alkaen, ja viimeiset 20 vuotta hän on keskittynyt opettamaan lukiolaisille englantia. Opiskeluaikoina Ihalainen vaihtoi opinnot Teknillisestä korkeakoulusta Helsingin yliopiston englantilaisen ja germaanisen filologian opintoihin, ja hänen innostuksensa opintoja kohtaan heräsi uudella tavalla.

– Latinan luennot Helsingin yliopiston päärakennuksen vanhalla puolella avasivat minulle aivan uuden ulottuvuuden ihmisenä olemiseen. Ajatus siitä, että valmistun opettajaksi, tuntui luontevalta, koska opettajan työ on pohjimmiltaan hyvin mielekästä, Ihalainen muistelee.

Mikään ei ole niin virkistävää kuin uuden oppiminen

Pitkän uransa aikana Ihalainen on halunnut kehittää osaamistaan jatkuvasti. Ihalainen saa uusia ideoita vuorovaikutustilanteissa opiskelijoiden kanssa, koulutustilaisuuksissa, lukiessa ja luonnossa liikkuessa.

– Vaikka työmäärä asettaa rajoja sille, kuinka paljon voi panostaa opetuksen kehittämiseen, tuntuisi hyvin ahdistavalta tehdä asioita aina samalla totutulla tavalla.

Ihalaisen oppitunnit eivät ole samalla sabluunalla tehtyjä. Usein hän huomaa kyseenalaistavansa kaiken, mitä tekee luokassa. Hän pyrkii opettamaan erilaisilla ja vaihtelevilla tavoilla, jotka kehittävät opiskelijoiden kielitaitoa ja ajattelutaitoja ja avartavat heidän maailmankuvaansa.

– Etenkin nyt etäopetuksen jälkeen tuntuu tärkeältä, että luokassa ollaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa eikä puuhailla koko tuntia yksin, koska sitä varten ei edes tarvitsisi tulla kouluun. Suurin osa ihmisistä oppii parhaiten vuorovaikutustilanteissa, ja ne usein tukevat muutenkin hyvinvointia.

Opettajan oma oppiminen ei pääty koskaan

Opettajan työssään Ihalainen on pohtinut paljon, miten voi tukea yhteisöllisyyttä ja jokaisen opiskelijan henkilökohtaisia tarpeita yhtä aikaa.

– Tärkeintä on säilyttää kannustava asenne ja koittaa löytää tehtävien monipuolisuudella jokaiselle innostavaa ja kehittävää tekemistä. Ei ole oikein, että englannin kanssa taisteleva ei saisi tehdä haastavia tai luovia tehtäviä. Monimutkaisistakin asioista löytyy näkökulmia, joiden käsittelyyn ei tarvita sujuvaa kielitaitoa.

Ihalaisen tärkein oppi opettajana on, että tärkeintä ei ole se, mitä hän tekee tai sanoo luokassa. Tärkeintä on se, mitä opiskelijan päässä tapahtuu.

Motivaationsa säilymisen opetustyöhön Ihalainen laittaa opiskelijoiden ansioksi. Hänen mielestään on etuoikeus olla vuorovaikutuksessa nuorten kanssa, koska he elävät hyvin erilaisessa maailmassa kuin hän itse. Opiskelijoiden luovuus ja oppimiskyky tekevät Ihalaiseen usein vaikutuksen.

Vuoden kieltenopettaja on huomannut, että koulun merkitys ei ole enää sama kuin hänen uransa alussa, koska muita virikkeitä on tarjolla jatkuvasti joka puolella. Hänestä koulua tarvitaan edelleen siihen, ettei maailmankuva jää liian yksipuoliseksi. Se on vaarana, jos nuori viettää aikaa vain itseään kiinnostavien asioiden parissa.

– Mistä voi edes tietää, mitä kaikkea mielenkiintoista on tarjolla, jos kukaan ei esittele uusia asioita?

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry on kieltenopettajien oma pedagoginen järjestö ja yhteistyöverkosto. Se tekee työtä kieltenopettajien ja kieltenopetuksen aseman parantamiseksi. Liitto on perustettu vuonna 1957. SUKOL on valinnut vuoden kieltenopettajan 1990-luvulta asti. Palkinnon arvo on 1 000 euroa, ja sen lahjoittaa Sanoma Pro.

 

Artikkeli julkaistu 11/2021.

Kenelle: Opettajat