3

Inspiraatiota opetukseen

Ventana tekee espanjan kielen opiskelusta hauskaa!

Ventana sopii kaikille, jotka haluavat oppia espanjan kielen perusteet.

Ventana-sarjassa on laaja digitaalinen tuoteperhe, jonka ansiosta jokainen voi valita itselleen sopivimman tavan opiskella.

Sarja sopii espanjan kielen alkeiden opiskeluun kansalais- ja työväenopistoissa. Ventana sopii kaikille, jotka haluavat oppia espanjan kielen perusteet. Matkailijalle tärkeiden viestintätilanteiden ohella kirjassa on huomioitu myös espanjankielisten maiden arkikulttuuri. Niinpä sarja sopii myös loistavasti esimerkiksi työkomennukselle lähtijöille.

Kieli on viestimisen väline

Ventana-sarja painottaa ennen kaikkea suullista kielitaitoa ja onnistunutta viestintää. Se ohjaa ottamaan opitun kieliaineksen heti käyttöön. Joka kappaleen ydinsisältöä on Comunicación-aukeama, joka sisältää malleja lyhyistä vuorovaikutustilanteista ja niissä tarvittavia keskeisiä ilmaisuja. Opiskelija voi ennen matkalle lähtöä palata näiden aukeamien pariin ja muistuttaa mieleensä, mitä bussilippua ostettaessa sanotaan tai miten kauppahallin vihanneskauppiaan kanssa asioidaan.

Ventana-sarjassa viestintä on lähtökohtana sanaston ja kieliopin opettamiselle

Painopiste on siinä, mitä opiskelija kullakin kielitaidon tasolla omassa viestinnässään tarvitsee. Tätä korostaa myös sarjan tekijä Anna Ahlava, joka opettaa Aalto-yliopiston kielikeskuksessa: – Yksi asia, johon olen sarjaa käyttäessäni ollut erityisen tyytyväinen, on kieliaineksen mitoitus: se on suunniteltu kielioppirakenteiden sekä sanaston suhteen järkevästi. Ähkyä saati epätoivoa ei pääse syntymään, kun opittavaa uutta ainesta on sopivasti, Ahlava kertoo.

Onnistunut viestintä edellyttää kulttuurintuntemusta

Onnistuneen viestinnän edellytys on myös, että osaa tulkita kulttuuria ja ymmärtää kulttuurieroja. Esimerkiksi Espanjassa ruoka-ajat ovat kulttuurisesti hyvin vakiintuneita sekä ravintoloissa että kodeissa, mikä voi tulla suomalaiselle yllätyksenä. Ventana-sarjassa opiskelijat harjaantuvat vertailemaan omaa ja espanjankielisten maiden kulttuuria, sillä tekstit ja harjoitukset sisältävät paljon tietoa kulttuurisidonnaisista toimintatavoista. Kulttuuritietouden omaksumisessa tilaa annetaan erityisesti opiskelijan omalle päättelylle.

Opiskelijan aktiivinen rooli motivoi

Kun oppija työstää opittavaa asiaa itse, se jää paremmin mieleen. Ventana kannustaa käyttämään espanjaa rohkeasti myös oppikirjan ulkopuolella. Autenttisen kieliaineksen tulkitsemista harjoitellaan muun muassa tiedonhakutehtävien tai pienimuotoisten omakohtaisten projektien avulla. Elävän elämän kielenkäyttötilanteista selviytyminen on palkitsevaa ja kannustaa opiskelijoita jatkamaan kieliopintojaan.

Ventana-sarjassa on laaja digitaalinen tuoteperhe, jonka ansiosta jokainen voi valita itselleen sopivimman tavan opiskella. Painetun kirjan ohella opiskelija voi hyödyntää erilaisia digitaalisia materiaaleja, kuten kappaleiden ydinsisältöjä käsitteleviä verkkotehtäviä. Toistoon perustuvat harjoitukset vastaavat aikuisopiskelijoiden erityistarpeita ja edesauttavat muun muassa sanaston mieleen palauttamista. Opettajan materiaali sisältää runsaasti lisätehtäviä, joiden avulla oppisisältöjä voi kerrata tai laajentaa opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti.

Avainsanat: Ventana Espanja
Kenelle: Opiskelijat