3

Inspiraatiota opetukseen

Uudistettu Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen tukee sekä opinnoissa että työelämässä

Uudistettu Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen on keskeinen oppimateriaali niin sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille kuin myös työelämässä oleville ammattilaisille. Omnian opettaja ja oppikirjailija Elina Kokko kertoo, kuinka oppimateriaali vastaa perustutkinnon perusteiden uudistusta.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen -oppimateriaali sisältää laajasti sosiaali- ja terveysalan perusasioita ja hoitotyön taitoja. Yksi suositun materiaalin uudistajista on Elina Kokko, joka opettaa Omniassa muun muassa toimintakyvyn edistämistä ja hoitotyön ergonomiaa.

– Olemme käyneet uudet tutkinnon perusteet hyvin tarkkaan läpi ja tarkistaneet, että oppimateriaali vastaa niitä kaikilta osin mahdollisimman hyvin. Materiaaliin on muun muassa päivitetty ajantasaiset hoitosuositukset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistus. Tässä uudistuksessa on vastattu työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin entistä paremmin. Oppimateriaalissa keskitytään perushoitotyön taitoihin, ja se toimii myös hyvänä käsikirjana, Kokko sanoo.

Selkeys ja käsitteiden avaaminen ohjasivat uudistusta

Tekijäryhmälle on tärkeää, että oppimateriaali tukee kaikkia opiskelijoita. Sen vuoksi oppimateriaalista on tehty mahdollisimman selkeä, ja siinä on huomioitu oppimisvalmiudet ja S2-opiskelijat.

– Olemme lisänneet kirjan aukeamille paljon termien selityksiä, käytännön esimerkkejä ja kuvia helpottamaan oppimista. Jokaisen kappaleen lopussa on tiivistelmä, josta opiskelija voi vielä kerrata kappaleen tärkeimmät asiat, Kokko havainnollistaa.

Opiskeltavat asiat on haluttu tuoda lähelle käytäntöä, joten jokainen kappale etenee tarinankerronnan mukaan tiettyä case-esimerkkiä seuraten. Esimerkeissä on pieniä otteita asiakaskunnasta ja hoitotyön tilanteista. Näin opiskelijat pääsevät itse pohtimaan ja ratkomaan erilaisia tilanteita jokaisessa kappaleessa.

Tehtäväpatteristoa on muokattu ja tehtäviä on päivitetty ja monipuolistettu. Kokko kertoo myös uudistetusta Opettajan digiaineistosta, josta löytyy lukujen sisältöihin motivoivia ja virittäviä kysymyksiä sekä kertaustehtäviä. Opettajan digiaineistossa on myös digitehtävien mallivastaukset.

Materiaali mahdollistaa joustavat oppimispolut

Ammatillinen koulutus edellyttää opintojen henkilökohtaistamista ja yksilöllisiä, joustavia oppimispolkuja. Kokko kertoo, että uudistettua materiaalia on helppo hyödyntää niin lähi-, verkko- kuin työelämäopinnoissa.

Oppimateriaalin painettu versio ja digikirja palvelevat molemmat omissa tarkoituksissaan. Kokko muistuttaa, että ei ole vain yhtä tapaa opettaa ja että materiaalista saa enemmän irti käyttämällä kaikkia sen tarjoamia ominaisuuksia.

– Oppimateriaaliin kuuluu opetusvideoita sekä kokemusasiantuntijoiden haastatteluita ja heistä kertovia videoita, jotka saa käyttöönsä Opettajan digiaineistosta tai Opiskelijan digitehtävistä. Hyödynnän itse opetuksessani esimerkiksi hoitotyön ergonomian videoita. Olen havainnut, että käytännön työtehtävien oppimista voidaan edistää selkeiden ja helposti käytettävien videomateriaalien avulla. Voin esimerkiksi pysäyttää videon tiettyyn kohtaan, ja voimme katsoa opiskelijoiden kanssa tilanteita tarkemmin, Kokko vinkkaa.

Elinan kolme vinkkiä oppimateriaalin käyttöön

1. Hybridikirja käyttöön

Voit käyttää painettua kirjaa ja digikirjaa ristiin, mikä missäkin tilanteessa parhaiten sopii. Osa opiskelijoista kokee painetun kirjan paremmaksi – toiset taas digin. Voit pohtia, kumpi sopii paremmin juuri sinun ryhmällesi tai yksilöllistä opintopolkuaan opiskelevan opiskelijasi tilanteeseen.

2. Digikirja tuo lisämahdollisuuksia – esimerkiksi käännöstyökalun

Kannustan digikirjan käyttöön, koska siellä on esimerkiksi mahdollisuus tekstin kääntämiseen samalla kun lukee. Suosittelen lämpimästi hyödyntämään monipuolisia tehtäviä sekä tuntitehtävinä että itsenäisinä tehtävinä. Lisäksi materiaalissa on runsaasti kertaustehtäviä.

3. Opettajan digiaineisto tuo lisää mahdollisuuksia

Opettajan digiaineistossa on esimerkiksi aiheeseen orientoivia ja kertaavia kysymyksiä, joita voi hyödyntää monipuolisesti luokkatilanteessa. Lisäksi aineistosta löytyvät tehtävien mallivastaukset. Aineiston videot voivat toimia oppitunneilla keskustelunherättäjinä.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen -oppimateriaali vastaa tutkinnon perusteiden uudistusta

Digitaalisuus opiskelussa

Lähihoidon opettaja innostui Kampuksesta – digikirjan käyttö on helppoa ja selkeää

Ajankohtaista

Uudet Opettajan digiaineistot helpottavat opettajien työkuormaa ammatillisessa opetuksessa