3

Tekijämme

Tutustu Pisara-sarjan tekijöihin

Pisara-sarjan tekijäryhmä koostuu kuuden ammattilaisen joukosta!

Heikki Saari on Joensuun normaalikoulun fysiikan, kemian ja matematiikan lehtori. Hän on ollut tekemässä lukion Physica-sarjaa, yläkoulun Aine ja Energia sekä Fyke 7–9 -sarjaa ja alakoulun Pisara-sarjaa. Oppimateriaalien laatimisessa Heikkiä kiinnostaa uuden oppiminen ja opettaminen. Mallien käyttäminen opetuksessa on hänen mielestään avain oppimiseen. Moderni teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös mallintamiseen.

Erkki Pekkala toimii luokanopettajana Oulun normaalikoululla. Oppikirjailijana on hänen mielestään ainutlaatuinen mahdollisuus olla mukana oppimisen ja opetuksen kehittämisessä.  Laadukas oppimateriaali syntyy osaavien, innovatiivisten ja yhteistyökykyisten ihmisten vuorovaikutuksessa. Sanoma Pro tarjoaa tähän loistavat mahdollisuudet. Opettajan työssä hienointa on yhdessä tekeminen ja oppimisesta innostuneet oppilaat.

Jari Lavonen on Helsingin yliopiston fysiikan ja kemian didaktiikan professori. Hän on ollut tekemässä lukion Galilei-sarjaa, yläkoulun Aine ja Energia sekä Fyke 7–9 -sarjaa ja alakoulun Pisara-sarjaa. Oppimateriaalien laatimisessa Jaria kiinnostaa työskentely erilaisten asiantuntijoiden kanssa, opettajilta tulevien palautteiden käsittely ja oppimateriaalien edelleen kehittäminen. Kiinnostavaa on myös tehdä erilaisia paperisia ja digitaalisia oppimateriaaleja. Sanoma Pro ja sen osaavat toimittajat innostavat erilaisten uusien opetusta ja oppimista tukevien innovaatioiden luomiseen.

Heikki Jutila on tamperelainen maantiedon ja biologian opettaja, joka on tehnyt oppimateriaaleja sekä alakouluun, yläkouluun että lukioon. Tätä kautta hänelle on muodostunut yleiskuva siitä, miten sisällöt ja oppimisen taidot etenevät ja syvenevät ympäristöopissa, maantiedossa ja biologiassa. Sanoma Pro:sta hän on löytänyt innostavan ja innovatiivisen yhteisön, jossa on mahdollista toteuttaa tulevaisuuden oppimateriaaleja jo tänään. ”Hyvä oppimateriaali innostaa oppilaita ja myös opettajaa ajattelemaan, kokeilemaan ja heittäytymään.”

Hannele Cantell toimii maantieteen ja muiden ympäristöaineiden opettajankouluttajana Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut maantieteen, biologian ja ympäristöopin oppikirjoja yli 25 vuotta. Viimeaikaisia sarjoja ovat alakoulun Pisara, yläkoulun Geoidi ja lukion Geos. Hannele on niitä harvoja oppikirjailijoita Suomessa, joiden tuotanto ulottuu kaikille luokka-asteille ensimmäisestä luokasta abiluokkaan asti. Suomen tietokirjailijat ry. valitsi Hannelen vuoden oppikirjailijaksi vuonna 2011. “Olen käynyt ns. Pisara-korkeakoulun. Alakoulun materiaalien kirjoittamisessa olen oppinut, että parhaissa oppimateriaaleissa – myös lukiolaisille ja aikuisille tarkoitetuissa kirjoissa – tärkeintä on selkeys, hyvä kieli, havainnollisuus ja innostavuus. Tekemisessä pitää olla sopivassa määrin intohimoa, mutta kaiken ytimessä ovat materiaalien käyttäjät, eli opiskelijat ja opettajat. Sanoma Pro ei ole minulle “vain kustantaja”, vaan pikemminkin tärkeä työpaikka. On mahtavaa, miten paljon saamme työryhmissä tukea toimittajilta ja koko henkilökunnalta. Oppikirjojen tekeminen on ennen kaikkea tiimityötä.”

Harri Laiholla on pitkä 38 vuoden kokemus luokanopettajana Raumalla, josta 36 vuotta rehtorina. Häntä on aina kiinnostanut sekä ympäröivän luonnon että oppimateriaalien monipuolinen hyödyntäminen opetuksessa. Harri on opettajan työn ohella toiminut monen vuoden ajan ohjaajana Rauman Laty ry:n lasten luontoryhmissä. Harrin mielestä on hienoa nähdä, miten oppilaat tutkivat innokkaina luonnon eri ilmiöitä, havainnoivat ja löytävät uusia asioita sekä kokevat luontoa. Harrin tavoitteena on tarjota oppimateriaali, joka innostaa sekä oppilasta että opettajaa ympäristöopin opiskeluun ja opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen sekä tarjoaa välineitä opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Sanoma Pro tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet oppimateriaalien kehittämistyölle. Oppikirjojen tekijät ja toimituksen ammattilaiset muodostavat rautaisen tiimin, joka hyvällä yhteistyöllä tähtää samaan päämäärään: laadukkaaseen oppimateriaaliin niin oppilaille kuin opettajallekin.

Tutustu Pisara-sarjaan >

Avainsanat: Pisara
Kenelle: Opettajat