3

Tekijämme

Tutustu Motiivi-sarjan tekijöihimme

Motiivi-sarja on syntynyt kuuden ammattilaisen yhteistyönä.

Kuvassa Motiivin 5. tekijäryhmä: Atte Tahvanainen (vas.), Vesa Åhs, Suvi Hoffman ja Kristiina Holm.

Motiivi-sarjan tekijäryhmässä on mukana yhteensä kuusi tekijää, joilla on vankka kokemus psykologiasta ja opettamisesta. Tutustu tekijöihimme!

Alexander Degerman (Motiivi 1 ja 3) työskentelee Espoossa Pohjois-Tapiolan lukiossa opetettavina aineinaan psykologia, uskonto ja elämänkatsomustieto. Hänelle tärkeä motiivi oppikirjailijana toimimiseen on halu vaikuttaa psykologian oppikirjojen sisältöön. Alexander haluaa kannustaa opiskelijoita kriittiseen ajatteluun, ja hänen vahva aineenhallintansa ja huumorintajuinen ote opetukseen takaavat, että hänen tuntinsa ovat taattua laatua.

Suvi Hoffman (Motiivi 2-5) on helsinkiläinen psykologi ja psykologian aineenopettaja, joka työskentelee itsenäisenä ammatinharjoittajana monipuolisissa opetus-, asiantuntija- ja kliinisissä tehtävissä. Oppikirjailijana Suvi haluaa tuoda tuoreinta psykologian tietoa opiskelijoiden ulottuville mieleenpainuvalla sekä tiedonhakuun ja soveltamiseen kannustavalla tavalla. Opiskelijat kiittelevät Suvin eloisaa ja innostavaa opetustyyliä sekä eri psykologian kentiltä karttunutta laajaa asiantuntijuutta, jota Suvi hyödyntää käyttämällä runsaasti havainnollistuksia ja esimerkkejä. Suvi pitää oppimisen tukemisen ytimenä kuitenkin opiskelijan asemaan asettumista sekä opiskelijan kohtaamista aidosti, hyväksyvällä ja kiinnostuneella otteella.

Kristiina Holm (Motiivi 1-5) on Helsingin normaalilyseon uskonnon, psykologian ja elämänkatsomustiedon lehtori sekä opetusharjoittelua ohjaava opettaja. Hän on toiminut myös tutkijana. Kristiina on Motiivi-sarjan lisäksi tekijänä myös yläkoulun uskonnon Lipas-sarjassa. Oppimateriaalityössä hän nauttii innostuneiden ja osaavien opettajien sekä kustannusalan asiantuntijoiden kanssa työskentelystä. Sanoma Pro tarjoaa loistavat puitteet laadukkaan ja ajankohtaisen oppimateriaalin kehittämiselle. Opettajana Kristiinalle on tärkeää oppijoiden uteliaisuuden herääminen, avoin ja hyväksyvä oppimisilmapiiri, monipuolisten työtapojen käyttö sekä se, että oppilaat ja opiskelijat kokevat opiskeltavat aiheet mielekkäiksi ja merkityksellisiksi.

Antti Kuusela (Motiivi 4) on Tikkurilan lukion filosofian, elämänkatsomustiedon ja psykologian opettaja.

Atte Tahvanainen (Motiivi 4 ja 5) on Tikkurilan lukion psykologian opettaja.

Vesa Åhs (Motiivi 2-5) työskentelee uskonnon, psykologian ja elämänkatsomustiedon aineenopettajana Helsingin normaalilyseossa. Lisäksi hän ohjaa aineenopettajien opetusharjoittelua ja tekee väitöstutkimusta Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Oppikirjailijana häntä motivoi ajankohtaisen, puhuttelevan ja itsenäiseen ajatteluun kannustavan oppimateriaalin ideointi ja luominen yhdessä innostavan tekijätiimin kanssa. Vesan mielestä parasta opettajan työssä ovat ilo, osallistavuus sekä yhdessä saavutetut oivallukset.

Avainsanat: Motiivi
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Sidos inhimillistää tiedettä ja sitoo kemian arkipäivään

Digitaalisuus opiskelussa

Lauri Järvilehdon vinkit generatiivisen tekoälyn käyttöön kouluissa

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Suomalaiset lukio-opettajat ja -opiskelijat haluaisivat käyttää painettua oppimateriaalia enemmän kuin tällä hetkellä pystyvät