3

Tekijämme

Tutustu Koodi-sarjan tekijöihin

Koodi-sarjan tekijäryhmä koostuu seitsemän ammattilaisen joukosta!

Koodi-sarjan tekijäryhmä koostuu seitsemän ammattilaisen joukosta!

Kuvassa on vasemmalta oikealle: Marja Tihtarinen-Ulmanen, Päivi Happonen, Erika Ryyppö, Antero Tenhunen ja Mervi Holopainen (kuvasta puuttuu Heikki Jutila ja Rita Keskitalo).

Päivi Happonen toimii biologian ja maantieteen lehtorina Joensuun yhteiskoulun lukiossa. Hänellä on työkokemusta myös yläkoulusta ja opettajankoulutustehtävistä Joensuun normaalikoulussa. Hän on tehnyt oppimateriaaleja 1990-luvulta alkaen, ollessaan mukana kirjoittamassa lukion Biologia Laborointi- ja Kertaus – kirjoja. Tällä hetkellä hän on mukana tekemässä Bios- ja Koodi- sarjojen monipuolisia oppimateriaaleja. Oppimisessa ja opettamisessa Päiville on tärkeää moderniin oppimiskäsitykseen perustuvien työtapojen monipuolinen käyttäminen sekä tutkimalla ja tekemällä oppiminen.

Mervi Holopainen toimii biologian ja maantieteen lehtorina Joensuun normaalikoulussa, Itä-Suomen yliopistossa. Kirjantekijänä hän on pitkän linjan ammattilainen. Kirjailijaura alkoi Elämä -sarjasta jo 1990 -luvulla.

Oppimateriaalien tekemiseen johdatti halu kehittyä omassa työssä sekä kiinnostus erityisesti toiminnallisuuden lisäämiseen opetuksessa. Opetusharjoittelun ohjaajana on tärkeää pysyä ajan tasalla sekä omien oppiaineiden kehityksessä että opettamisen uusissa tuulissa. Tähän SanomaPro on antanut hyvät mahdollisuudet. Yhteistyö monien ammattilaisten kanssa avartaa näkemystä oppimisesta ja opettamisesta. Siksi ison kustantajan resurssit ovat olleet äärimmäisen tärkeitä oppikirjailijana viihtymisessä. Tekijäryhmien j(Elämä, Luonto ja Luonnonkirja, Bios ja Koodi) jäsenistä on tullut ystäviä, joiden seuraan on aina ollut mukava palata. Tekijäryhmässä viihtyminen on äärimmäisen tärkeää, koska vain hyvässä ilmapiirissä saavuttaa loistavia tuloksia.

Oppimisessa ja opettamisessa tärkeää on merkityksellisyys. On hienoa, kun oppilas oivaltaa, että opiskeltavilla asioilla on merkitystä hänen omassa elämässään.

Heikki Jutila on tamperelainen maantiedon ja biologian opettaja, joka on tehnyt oppimateriaaleja sekä alakouluun, yläkouluun että lukioon. Tätä kautta hänelle on muodostunut yleiskuva siitä, miten sisällöt ja oppimisen taidot etenevät ja syvenevät ympäristöopissa, maantiedossa ja biologiassa. Sanoma Prosta hän on löytänyt innostavan ja innovatiivisen yhteisön, jossa on mahdollista toteuttaa tulevaisuuden oppimateriaaleja jo tänään. ”Hyvä oppimateriaali innostaa oppilaita ja myös opettajaa ajattelemaan, kokeilemaan ja heittäytymään.”

Rita Keskitalo on biologian ja maantiedon opettaja Perniön yhteiskoulussa, Salossa. Oppikirjailijana hän on ollut tekemässä yläkoulun biologiaan Koodia ja maantietoon Geoidia. Aiemmin hän on ollut tekemässä maantiedon Avara- oppimateriaalisarjaa.

Rita on innostunut uuden opetussuunnitelman monista mahdollisuuksista kuten laaja-alaisen osaamisen taidoista, yksilöllisestä ja yhteisöllisestä oppimisesta, tieto- ja viestintäteknologian käytöstä oppimisen välineenä sekä oppilaiden osaamisen monipuolisesta arvioinnista. Oppitunneillaan hän kannustaa oppilaitaan ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan sekä valitsemaan vapaasti ja ideoimaan itseään kiinnostavia oppimistehtäviä.

Sanoma Pron oppimateriaalisarjat Koodi ja Geoidi tarjoavat näihin hyvät mahdollisuudet. Yhdessä Koodi ja Geoidi mahdollistavat myös monialaisten oppimiskokonaisuuksien helpon toteuttamisen. Sanoma Pron oppikirjailijana Rita haluaa olla mukana tekemässä oppimateriaalia, joka innostaa oppilaita oppimaan, kiinnostumaan biologian ja maantiedon ilmiöistä sekä löytämään omat vahvuutensa.

Erika Ryyppö toimii biologian, maantiedon ja kemian opettajana pienessä yhtenäiskoulussa Jämijärvellä, Pohjois-Satakunnassa. Hän on ollut mukana tekemässä uutta, upeaa Koodi-sarjaa yläkoulun biologiaan.  Suurena kustantajana SanomaPro tarjoaa luotettavat puitteet ja huikeat mahdollisuudet luoda laadukasta ja innostavaa sekä uudenlaista oppimateriaalia taitavien toimittajien kanssa.

Erika innostuu helposti uusista ideoista ja haluaakin olla mukana kehittämässä opetusta ja oppimista uuden opetussuunnitelman mukaisesti enemmän oppilaslähtöiseen ja yksilölliseen suuntaan. Erika ohjaakin oppilaitaan ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja opiskelemaan yhdessä muiden kanssa, sillä Erikan mielestä yhdessä tekemisessä on voimaa. Parasta opettajan työssä onkin, kun näkee oppilaiden innostuvan ja oppivan yhdessä. Samalla lailla se hyvä oppimateriaalikin syntyy – yhdessä tehden innostavassa ryhmässä.

Antero Tenhunen on tehnyt pitkän työuran Oulun normaalikoulun biologian ja maantieteen opettajana, opettajankouluttajana sekä Sanoma Pron ja sen edeltäjien oppimateriaalintekijänä. Hän on ollut tekemässä yläkoulun Eliöt ja Elämä-, Luonto- ja Luonnonkirja- sarjoja sekä Sanoma Pron uusinta Koodi -sarjaa. Lukion oppimateriaaleissa pääkohde on lukiobiologian menestyssarja Bios.

Anteron mielestä on etuoikeus olla mukana tekemässä laadukasta, ajan tasalla olevaa, oppijan ja opettajan työtä tukevaa oppimateriaalia. Hyvät tuotteet ovat taitavien tekijäryhmien ja osaavien toimittajien yhteistyön tulosta.

Hyvä työskentelyilmapiiri ja yhteiset tavoitteet sekä oppimisen ja tekemisen into ja ilo – näillä pärjätään niin koulussa kuin Sanoma Prolla.

Marja Tihtarinen-Ulmanen toimii Kuopion klassillisessa lukiossa biologian ja maantieteen opettajana. Hän on ollut oppikirjailijana  tekemässä sekä lukion Bios-sarjaa että yläkoulun Koodi-sarjaa. Marjan mielestä SanomaPro tarjoaa erinomaiset puitteet modernin, monimediaisen ja opiskelijoita innostavan oppimateriaalin tuottamiseen. Hienointa omassa opetustyössäni on se, että joka päivä kohtaan innostuneita ja biologiasta kiinnostuneita opiskelijoita.

 

Avainsanat: Koodi
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Opevinkit

Opevinkit yläkoulun biologian tunnille