3

Tekijämme

Tutustu Geoidi-sarjan tekijöihin

Tekijäryhmä koostuu kuuden ammattilaisen joukosta!

Kuvassa vasemmalta oikealle: Mervi Viipuri,  Heikki Jutila, Juho Moilanen, Rita Keskitalo ja Hannele Cantell. Kuvasta puuttuu Mari Petrelius.

Mervi Viipuri toimii maantiedon ja biologian opettajana Turussa. “Sanoma Pro tarjoaa loistavat puitteet laadukkaiden oppimateriaalien julkaisuun ja olen kirjan teon myötä tavannut paljon taitavia, osaavia ja hauskoja ihmisiä. Oppilaiden oivaltamisen iloa tuo kipinän omaankin työhön.”

Heikki Jutila on tamperelainen maantiedon ja biologian opettaja, joka on tehnyt oppimateriaaleja sekä alakouluun, yläkouluun että lukioon. Tätä kautta on hänelle muodostunut yleiskuva siitä, miten sisällöt ja oppimisen taidot etenevät ja syvenevät ympäristöopissa, maantiedossa ja biologiassa. Sanoma Prosta hän on löytänyt innostavan ja innovatiivisen yhteisön, jossa on mahdollista toteuttaa tulevaisuuden oppimateriaaleja jo tänään. “Hyvä oppimateriaali innostaa oppilaita ja myös opettajaa ajattelemaan, kokeilemaan ja heittäytymään.”

Juho Moilanen opettaa maantietoa ja biologiaa Englantilaisessa koulussa Helsingissä. Oppikirjailijana toimiminen lisää Juhon intoa opetustyöhön ja auttaa kehittymään opettajana. Sanoma Pro tarjoaa oppikirjailijalle innostavan ilmapiirin, ammattimaisen henkilökunnan ja mahdollisuuden toteuttaa uusia pedagogisia ratkaisuja. Opetustyössä Juhoa innostaa vuorovaikutus oppilaiden ja opettajien kanssa. Erityisen innostavaa Juhosta on, kun oppilaat soveltavat oppimaansa käytännössä.

Rita Keskitalo on biologian ja maantiedon opettaja Perniön yhteiskoulussa, Salossa. Oppikirjailijana hän on ollut tekemässä yläkoulun biologiaan Koodia ja maantietoon Geoidia. Aiemmin hän on ollut tekemässä maantiedon Avara -oppimateriaalisarjaa. Rita on innostunut uuden opetussuunnitelman monista mahdollisuuksista kuten laaja-alaisen osaamisen taidoista, yksilöllisestä ja yhteisöllisestä oppimisesta, tieto- ja viestintäteknologian käytöstä oppimisen välineenä sekä oppilaiden osaamisen monipuolisesta arvioinnista. Oppitunneillaan hän kannustaa oppilaitaan ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan sekä valitsemaan vapaasti ja ideoimaan itseään kiinnostavia oppimistehtäviä. Sanoma Pron oppimateriaalisarjat Koodi ja Geoidi tarjoavat näihin hyvät mahdollisuudet. Yhdessä Koodi ja Geoidi mahdollistavat myös monialaisten oppimiskokonaisuuksien helpon toteuttamisen. Sanoma Pron oppikirjailijana Rita haluaa olla mukana tekemässä oppimateriaalia, joka innostaa oppilaita oppimaan, kiinnostumaan biologian ja maantiedon ilmiöistä sekä löytämään omat vahvuutensa.

Hannele Cantell toimii maantieteen ja muiden ympäristöaineiden opettajankouluttajana Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut maantieteen, biologian ja ympäristöopin oppikirjoja yli 25 vuotta. Viimeaikaisia sarjoja ovat alakoulun Pisara, yläkoulun Geoidi ja lukion Geos. Hannele on niitä harvoja oppikirjailijoita Suomessa, joiden tuotanto ulottuu kaikille luokka-asteille ensimmäisestä luokasta abiluokkaan asti. Suomen tietokirjailijat ry valitsi Hannelen vuoden oppikirjailijaksi vuonna 2011. “Olen käynyt ns. Pisara-korkeakoulun. Alakoulun materiaalien kirjoittamisessa olen oppinut, että parhaissa oppimateriaaleissa – myös lukiolaisille ja aikuisille tarkoitetuissa kirjoissa – tärkeintä on selkeys, hyvä kieli, havainnollisuus ja innostavuus. Tekemisessä pitää olla sopivassa määrin intohimoa, mutta kaiken ytimessä ovat materiaalien käyttäjät, eli opiskelijat ja opettajat. Sanoma Pro ei ole minulle “vain kustantaja”, vaan pikemminkin tärkeä työpaikka. On mahtavaa, miten paljon saamme työryhmissä tukea toimittajilta ja koko henkilökunnalta. Oppikirjojen tekeminen on ennen kaikkea tiimityötä.”

Mari Petrelius on Joensuulainen opetusteknologian asiantuntija, joka työskentelee Joensuun Mediakeskuksen johtajana sekä Joensuun Yhteiskoulun lukion opettajana. Kymmenvuotisen aktiivisen tietokirjailukauden aikana Mari ennätti olla Sanoma Prolla luomassa Avaraa, Geoidia ja Koodia. “Sanoma Pro on lähtenyt oppimisen digitalisaatioon mukaan rohkeasti, tarjoten opettajille digitaalisen oppimateriaalin ohella myös uuden oppimista ja opettamista tukevan oppimisympäristön.”

Avainsanat: Geoidi
Kenelle: Opettajat